Wijkgemeente 1

Als wijkgemeente 1 staan we voor een Bijbelgetrouwe prediking en geloofsbeleving in hedendaagse taal. De Bijbel is fundament en bron van ons geloof. Jezus Christus, onze Redder en Heer, brengt ons in een persoonlijke band met God en roept ons Hem te volgen, in het leven van alledag!

We lezen tijdens reguliere kerkdiensten uit de Herziene Statenvertaling, in bijzondere diensten wijken we hier geregeld vanaf. We zingen de Psalmen in de nieuwe berijming, gezangen uit Liedboek voor de kerken (1973) en liederen uit de Evangelische Liedbundel en soms uit de Opwekkingsbundel. Ons zingen voor God wordt begeleid op orgel, soms met piano of een blaasinstrument, of door een complete muziekgroep. Iedereen is welkom om onze diensten te komen meemaken!

Doordeweeks ontmoeten we elkaar ook in diverse activiteiten voor alle leeftijden. Kijk rond op deze site om te zien waar je zoal welkom bent (klik op het menu rechtsboven voor meer informatie.)