Mannenochtend

De mannenochtend vindt plaats is de Bron elke 2e zaterdag van de maand van 08.00 – 10.00 uur. Maandelijks komen we bij elkaar voor een lekker ontbijt met een goed gesprek aansluitend gaan we aan de slag met een thema. Mannen (oud en jong): wil je elkaar ontmoeten, open en ontspannen met elkaar spreken bij een lekker ontbijt met daarna een Bijbelstudie waar ruimte is voor goede discussie en een stevig gesprek, dan van harte Welkom! We eten goed en het ontbijt wordt gesponsord. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een voedselproject van “ Redt een Kind”.

Van harte welkom !!!

Contactpersoon: Thijs Vos (0183-503228 / thijs.vos54@hotmail.com)