CvK: voorjaars bestemmingscollecte – 5 mei

Doel: verduurzamen van de kerkgebouwen.

D.V. zondag 5 mei zullen zowel in de morgendienst als in de avonddienst, in plaats van 3 nu 2 collectes gehouden worden. Tijdens de diensten is er 1 collecte, namelijk voor de diaconie. De 2e collecte (de zogenaamde vijfjescollecte) is bij de uitgang.
Deze 2e bestemmingscollecte is ten gunste van de verduurzaamheid van de Biesboschkerk om zo de energiekosten te verlagen maar ook om aan de klimaatdoelstellingen mee te werken.

Tijdens de avonddienst bij wijk 1 is er tijdens de dienst geen collecte. Na de dienst zijn er in de hal van de kerk 2 collectezakken. 1 collectezak voor de diaconie en 1 collectezak voor de bestemmingscollecte.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Het college van Kerkrentmeesters.