Vrouwenvereniging ‘Het Contact’

De vrouwenvereniging ‘Het Contact’ komt om de veertien dagen bijeen in de grote zaal onder in de Dorpskerk, van 20.00 tot 22.00 uur. Naast meditatie is er ruimte voor handwerken in elke vorm. Het laatste half uur wordt ingevuld door met elkaar en onder begeleiding te zingen uit de psalmen, gezangen, Johannes de Heer of uit Opwekking.

Heeft u interesse, dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij mevr. A. ’t Hooft, telefoon 0183-502670 of bij mevr. W. de Rover, telefoon 0183-501145.