Kerkklanken

Kerkklanken is het gezamenlijke kerkblad van de Hervormde gemeenten te Almkerk, Giessen, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Werkendam (wijk 1 en wijk 2) en Woudrichem, de Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen en de Hervormde Gemeente Ichtus te Sleeuwijk.

Het blad verschijnt eenmaal per twee weken en rond de feestdagen en in vakantieperiodes eenmaal per drie weken.

In Kerkklanken worden de volgende berichten geplaatst:
– Gemeenteberichten van de deelnemende gemeenten;
– Informatie van de Protestantse Kerk in Nederland en van organisaties die het plaatselijke werk van de deelnemende gemeenten ondersteunen.

Kerkklanken wordt op in de week van verschijning op donderdag of vrijdag aan huis bezorgd.

Kopij
Kopij aanleveren voor in Kerkklanken kan bij Johan Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.

Abonnementen
A.H. Scherff
E-mail: a.scherff@kpnplanet.nl
Telefoon: 505119

financiële administratie
E-mail: administratie@kerkbladkerkklanken.nl
Telefoon: 0183-502680 (Teuni Verhoeven-van den Bosch)

Abonnementskosten: € 23,50 per jaar