Koffie/ontmoetingsochtend

In de maanden september t/m april worden de maandelijkse koffieochtenden gehouden. De data voor deze ochtenden worden in Kerkklanken en Weerklank bekend gemaakt.
Hartelijk welkom, ook voor nieuwe deelnemers!

Plaats: Kleine zaal van de Bron. Tijd: 10.00 – 11.30 uur.

Ook hebben we ieder voorjaar een open koffiemorgen, waarvoor een spreker/spreekster wordt uitgenodigd. Meestal is deze morgen in de Stille Week. Op deze morgen zijn we met zo’n 80 vrouwen bij elkaar in De Bron. Deze datum wordt in Kerkklanken, via deze site en via flyers bekend gemaakt.

Contactpersoon: Catharina Versluis (06-30237530)