Wijknieuws wk-11

Over op zondag

In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

D.V. zondagmorgen 17 maart 2024, Pastoraal werker H. Dekker uit Dussen. In de avonddienst ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.
D.V. zondagmorgen 24 maart 2024, voorbereiden Heilig Avondmaal, onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. In de avonddienst ds. A.H. Groen uit Sliedrecht.
D.V. donderdagsavond 28 maart, Witte Donderdag, onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.
D.V. vrijdagavond 7 april, Goede Vrijdag onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

U allen gezegende diensten toegewenst.

Belijdenisdienst en stille week.

We zien uit naar een mooie belijdenisdienst op palmzondag 24 maart, waarin 8 gemeenteleden het geloof in de drie-enige God hopen te belijden. Hun namen zijn vermeld in de vorige Weerklank. Laten we bidden voor deze gemeenteleden, van heel diverse leeftijd, dat ze met blijdschap, dankbaarheid en vrijmoedigheid ja kunnen zeggen tegen hun Heer en Heiland, in het midden van de gemeente, op Palmzondag.

In de stille week zullen er op maandag, dinsdag en woensdagavond 3 vespers gehouden worden, om 19.30 uur in de Maranathakerk. Deze worden georganiseerd vanuit en voor onze wijk 1 en 2 en de Gereformeerde kerk. Korte bijeenkomsten van nog geen half uur, zonder overdenkingen, die helpen deze stille week onze aandacht op Hem te richten, die voor ons mens werd en kwam om te lijden en sterven, om ons te redden. Enkele liederen, stiltes, schriftlezingen en een gedicht. Van harte welkom om één of meer vespers mee te maken.

Op donderdag en vrijdag de eigen kerkdiensten, met het heilig avondmaal op Witte Donderdag, waar in de nieuwe belijdende leden voor het eerst hopen aan te gaan aan het avondmaal, dat op de klassieke wijze, aan tafel, gevierd zal worden.

Ds. Guido van der Neut

Kerkauto

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto, graag even contact opnemen met Joost Klop, telefoonnr. 06-21358288 of 06-28875291.

Oppas  

Zondagmorgen 17 maart, , 0-4 jaar Dorpskerk.
Zondagmorgen 24 maart , 0-4 jaar Biesboschkerk.

Kindernevendienst tijdens morgendiensten

Voor kinderen is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 17 maart (Dorpskerk) voor groep 1 t/m 8.  Er wordt gelezen Mattheüs 26: 46-56: Petrus, doe je zwaard weg.
Op zondagmorgen 24 maart (Biesboschkerk) voor groep 1 t/m 6. Er wordt gelezen Mattheüs 26: 57-75: Ik ken die man niet!

PASTORALIA

Gemeenteleven
Zieken
Jan van den Steenhoven (Werkina 22, 4251 HL Werkendam) heeft recent een diagnose prostaatkanker gekregen. Flink schrikken en dit nieuws verwerken. Maar Jan en Anny zijn heel dankbaar dat er geen uitzaaïngen zijn en het goed behandelbaar is. Vandaag (vrijdag 15 maart) heeft Jan een gesprek met de arts, komende week begint waarschijnlijk een serie bestralingen in het UMC Utrecht, 4 weken lang, 5 dagen per week. De verwachting is dat dit afdoende behandeling zal zijn. Laten we bidden voor Gods zegen over de behandeling en voor innerlijke vrede en kracht in de komende periode.

Ria de Jong (Vijcie 11, 4254 LA Sleeuwijk) heeft een moeilijke periode qua gezondheid, wegens breuken in haar bekken en moet hierdoor noodgedwongen veel liggen. Laten we bidden voor Ria dat ze hiervan zal herstellen, en om kracht om door deze periode heen te komen.

Gerrie Koppelaar (Raadhuislaan 4/005, 4251 VS Werkendam) wordt maandag 18 maart in Dordrecht verwacht voor een nader onderzoek naar een gezwel. Na de uitslag of het goed- of kwaadaardig is, zal ze sowieso geopereerd worden. Een spannende tijd voor haar en haar kinderen. Laten we bidden dat het goedaardig zal blijken of in elk geval behandelbaar, en voor steun kracht voor haar en haar gezin.

Corine van der Stelt (Werkina 14, 4251 HL Werkendam) heeft deze week twee behandelingen ondergaan in het ziekenhuis om haar flink opgelopen ijzertekort tegen te gaan. We hopen en bidden dat dit het gewenste effect mag hebben, dat ze weer meer energie en kracht krijgt. En bidden voor haar gezin, Gerard en de kinderen, voor kracht voor elke dag. En dat ze als gezin nu toch echt in beter vaarwater mogen komen.

Voor hen en alle andere zieken en degenen die kampen met psychische problematiek, dat ze Gods nabijheid mogen ervaren, dat Hij hen draagt, iedere dag.

Ds. Guido van der Neut

In Memoriam Jannie Visser – Versluis

Op 7 augustus 1945 werd in Leerdam aan de Groen van Prinstererstraat in het al grote gezin Versluis – de Jong een kindje geboren. Ze werd Jannie genoemd door haar ouders, met als doopnaam Jansje. Ze was het negende kind van uiteindelijk elf kinderen. Het gezin was Christelijk Gereformeerd, later gingen zij met een deel van de gemeente en de predikant over naar de Gereformeerde Gemeente. Jannie’s vader was metselaar, moeder was thuis bij de kinderen. Na de basisschool ging Jannie naar de Huishoudschool in Leerdam.
Toen Jannie 22 was, werkte ze in een winkel met stoffen en dergelijke, Swijsen in Gorinchem. Met een bevriende collega uit Sleeuwijk ging ze mee naar het Oranjefeest in Werkendam, waar ook een kermis bij was. Daar ontmoette ze Jan Visser uit Werkendam. Ze raakten aan de praat en er was al snel een klik. Een volgende keer dat Jannie weer in Werkendam kwam met haar vriendin, om in de Hoogstraat heen en weer te lopen zoals dat tijden gebruikelijk is geweest onder de lokale jeugd, ging het mis. Jannie zag Jan wel, maar Jan zag haar over het hoofd.
Wat Jannie verkeerd opvatte en boos maakte, en vastberaden nooit meer naar Werkendam te komen. Toen Jan hier van hoorde, speet hem dat flink en hij moest actie ondernemen wilde hij het contact nog redden. De dagen erna ging hij naar Gorinchem, wachten voor de winkel waar Jannie werkte, om als zij pauze had of klaar was met werken, haar toch nog eens te ontmoeten! Aldus geschiedde en gelukkig kwam het goed. Ze kregen een relatie en trouwden op 12 augustus 1969.
Ze gingen wonen aan de Koppenhof 17 in Werkendam, en kregen in 1970 hun eerste dochter Jeanine. In 1971 werd hun tweede dochter geboren: Mary. Ze hadden het goed als gezin en Jannie was een zeer betrokken, liefdevolle moeder en echtgenote. In 1980 verhuisde het gezin naar de Snellenweer 20. Jannie werkte in deeltijd als begeleidster in de bus met kinderen die naar het speciaal onderwijs werden gebracht. Daarvoor heeft ze ook nog seizoenswerk gedaan zoals veel werkendammers: appels plukken in de boomgaarden. Ze is jaren mantelzorger geweest voor zowel haar schoonmoeder als haar eigen moeder, ze cijferde zich weg.
Jannie was een sociaal mensen-mens, actief in de kerk en oa. bij vrouwenvereniging Het Kontakt. Ze hield van bloemschikken, woordpuzzels, kleding repareren, ze was creatief. Ze had ook alle liefde, tijd en aandacht voor haar kleinkinderen, die ook warme herinneringen aan haar koesteren en haar nu erg missen. God is altijd belangrijk geweest in Jannie’s leven, ze heeft geloofsbelijdenis gedaan en was een trouwe kerkganger. Ze vertrouwde op Hem.
Een heel moeilijke tijd was de coronaperiode, waarin zowel Jan als Jannie ernstig ziek waren, en noodgedwongen gescheiden werden; Jan in het ziekenhuis en Jannie ziek thuis. Ook de afgelopen periode was erg moeilijk; Jannie maakte zich grote zorgen om Jan die wegens zijn gezondheid in Lingesteyn in Leerdam verbleef. Ze was bang Jan te verliezen, wilde hem per se elke dag bezoeken wat veel energie kostte.
In het weekend van 16 – 18 februari werd Jannie ziek, het leek niets ernstigs. Zondagmiddag viel ze in slaap en wat niemand kon bevroeden, gebeurde: ze overleed in haar slaap, aan hartfalen. Een schokkend en groot verlies, wat heel veel verdriet geeft aan Jan en heel de familie, en alle vrienden, kennissen en gemeenteleden die het hoorden. Met Jan gaat het inmiddels langzaamaan beter, hij mag binnenkort naar huis. Maar het zal nooit meer zijn zoals het was.
Op zaterdag 24 februari is Jannie begraven op de openbare begraafplaats aan de Borcharenweg in Werkendam. In de afscheidsdienst stonden we stil bij 1 Petrus 5 vers 7, 10 en 11 en psalm 37: 3 – 6. “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.”
Velen missen Jannie nu, en zullen haar niet vergeten.

Ds. Guido van der Neut

Huwelijksjubileum

Op maandag 25 maart 2024 is het 65 jaar geleden, dat de heer en mevrouw Veldheer-Molenaar, (Tuinstraat 15, 4251 XM) in het huwelijk met elkaar verbonden werden. Zij zijn God heel dankbaar dat zij deze bijzondere mijlpaal mochten bereiken. Mevrouw verblijft sinds kort in Goezate en meneer is daar bijna dagelijks ook te vinden. De viering zal in Goezate plaats vinden met in acht neming van de broze gezondheid van beiden. We wensen hen een heuglijke viering en nog een goede tijd toe.

Margot Braal

Vacature Pastoraal werker

Het College van Kerkrentmeesters heeft middels verschillende media potentiële kandidaten uitgenodigd te solliciteren voor de openstaande vacature van Pastoraal Werker voor wijkgemeente 1.
Er is een sollicitatiecommissie benoemd vanuit de wijkkerkenraad, die inmiddels in gesprek is met een serieuze kandidaat. Deze week hopen wij een tweede gesprek daarmee te voeren.
Wij hopen en bidden dat de vacature spoedig mag worden vervuld. Wij zijn zeer hoopvol na het eerste gesprek.
Wij houden u op de hoogte.

Alpha slotmiddag
Op woensdag 20 maart a.s. sluiten we de Alphacursus af. Ruim 10 weken kwamen we bij elkaar om ons te verdiepen in allerlei geloofsthema’s ons aangereikt door Alpha. Er is een band opgebouwd en we hebben met elkaar en van elkaar geleerd! En onze band met God is zeker versterkt. We kijken terug op een bijzondere periode.
Op deze slotmiddag spreekt Ds. Guido van der Neut over het thema ‘Is er meer?’ Ook kijken we terug op onze ervaringen van de afgelopen tijd. Wil
je erbij zijn? Hartelijk welkom in het zaaltje van d’’Altenaer.
Woensdag 20 maart van 14.00 -16.30 uur. Graag even aanmelden bij Nelly.Doeland@gmail.com
Het Alpha senior team
Nelly Doeland, Johan de Keijzer, Judith van Ekris

Artios Bijbelschool opnieuw in Werkendam.
D.V. 3 en 17 april en op 8 en 22 mei is er weer een korte serie Bijbelstudies, ingeleid door Age Romkes. We bespreken de brieven van Johannes. Er wordt gewerkt volgens de methode ‘Ontdekkend Bijbellezen’. Zij die eerder Artios volgden weten hoe inspirerend deze avonden zijn. Heb je zin om mee te doen?
Locatie: De Bron , Kerkstraat 3, Werkendam
Tijd: inloop half 8, begin kwart voor 8, einde half 10
Kosten: € 40,00 voor de hele cursus van 4 avonden, incl. koffie/thee met iets erbij. 
Meer info en aanmelden bij: Wiec2013@gmail.com

Zendingsmarkt

De  Zendingsmarkt die op vrijdag 1 maart is gehouden in samenwerking met GAIN  is een leuke, gezellige en mooie middag geworden. Er was een ruim assortiment aan bijeengebrachte spullen te koop. Naast de koffie en thee kon er ook heerlijk gesmuld worden van taart en cake. Aansluitend was er soep en broodjes met diverse snacks.

Genoeg om deze Zendingsmarkt succesvol af te sluiten met  de prachtige opbrengst van € 1900,00. Iedereen die heeft bijgedragen om deze middag tot een succes te maken, door het inleveren van spullen, maar ook hen die dit weer hebben uitgesorteerd. Tevens alle hulp met het inrichten van De Bron. Ook hen die deze middag achter de tafels hebben gestaan, en als laatste de groep mensen die in recordtempo De Bron leeg hebben geruimd in de vrachtwagen van GAIN.

Samengevat: Iedereen bedankt die door zijn of haar hulp deze dag een tot zegenrijke dag heeft gemaakt.

Gemeente-lunch op Hemelvaartsdag 

Dit jaar vieren we Hemelvaartsdag D.V. donderdag 9 mei in de Dorpskerk. Het is een gezamenlijke dienst van de hervormde gemeente wijk 1 en de gereformeerde kerk. Deze eredienst wordt geleid door ds. M.P. Vis.  
Na afloop van deze dienst vindt er een gemeente-lunch plaats in het jeugdgebouw “De Bron”. We willen dit doen in een Amerikaanse stijl. Dat wil zeggen dat deelnemers zelf eten meebrengen, dat reeds bereid is, zodat hiervan een buffet samengesteld kan worden. Wij hebben bij aanmelding een lijst met voorbeelden van wat u mee zou kunnen nemen.  Inschrijven kan van zondag 10 maart t/m zondag 28 april. 
Aanmeldlijsten liggen in de hal van de 3 kerken: Biesboschkerk, Dorpskerk en Maranathakerk. Of u kunt een mail sturen naar: gemeentelunchwerkendam@gmail.com 

Graag vermelden: Naam, telefoonnummer, aantal volwassenen en kinderen tot 12 jaar en wat u/jij eventueel kunt meenemen naar het buffet.
Vanwege de beperkte ruimte in de Bron, vragen we u om zich zo spoedig mogelijk aan te melden.  
Met vriendelijke groet,

De gemeente-lunch commissie

HVD

Via Janny Versluis en Riet Ippel een gift van € 10,00 ontvangen voor de HVD. Hartelijk dank!

Bloemendienst

Via Judith van Ekris een gift van € 15,00 ontvangen voor de bloemendienst. Hartelijk dank!

Kopij

Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 22 maart en deze is voor twee weken.

Agenda:

Dinsdag, 19 maart
– 19.30 uur, vergadering consistorie/pastoraal team, Dorpskerk.

Donderdag, 21 maart
– 19.30 uur, Vrouwenvereniging Het Contact, Paasviering, De Bron.
– 20.00 uur, vergadering Algemene kerkenraad, Dorpskerk

Dinsdag, 26 maart
– 19.30 uur, vergadering college van diakenen, De Bron.