Pastoraal Team voor Ouderen

Het Pastoraal Team voor Ouderen brengt tenminste één keer per jaar een pastoraal bezoek aan gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn.

Waarom een pastoraal team voor ouderen?
Telkens opnieuw blijkt nog steeds dat bij de oudere en zeker bij meelevende gemeenteleden een grote behoefte is aan regelmatig contact met “iemand van de kerk” om dan ook een goed gesprek te hebben over het leven, het christelijk geloof en alles wat daar bij komt kijken. Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in het leven van ouderen. De kerkenraad vindt deze gesprekken erg belangrijk omdat het gemeenteleden betreffen die zich, naar de mens gesproken, in de laatste fase van hun
leeftijd bevinden. Desgevraagd zal ook de wijkouderling zijn bezoeken bij de ouderen blijven doen en werkt nauw samen met het Pastoraal Team.
Door de inzet van het Pastoraal Team voor Ouderen willen we voorkomen dat ouderen ‘tussen wal en schip’ raken.

Coördinator: Henri Dekker (06-10927483 / henridekker81@gmail.com)