Rooster nevenactiviteiten week 44 (26-30 oktober)

Geplaatst op oktober 24, 2020 door A.J.C. van Gammeren

Vanwege een nieuwe indeling van de geschikte zalen t.a.v. de ventilatie vindt u hieronder het rooster voor week 44. (lees meer in het artikel ‘ventilatie gebouwen’ op deze site)

maandag 26 oktober.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de bovenzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 27 oktober.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Gesprek ouderling Molenaar in zaal 1 van de bron.

Woensdag 28 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk 2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk 1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk 1 in de consistorie van de biesboschkerk .

Donderdag 29 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

Vrijdag 30 oktober

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.


Aangepaste Corona maatregelen *update*

Geplaatst op oktober 16, 2020 door RonaldGolverdingen

De richtlijnen vanuit de PKN zijn aangescherpt naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 13 oktober.
Wij zullen deze richtlijnen opvolgen.

Concreet betekent dit dat tijdens verplaatsingen in de kerk het dringende advies is om een mondkapje te dragen.

Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uitgesteld. Natuurlijk kunnen deze bijeenkomsten wel digitaal plaatsvinden.

Er is vanuit de PKN wel gecommuniceerd, dat kleinschalige Bijbel-en gebedskringen gewoon door kunnen gaan, omdat samenkomen rond het geopende Woord en samen bidden het hart is van het gemeente-zijn. Uiteraard met inachtneming van de verschillende maatregelen.

Alle bijeenkomsten van en voor de jeugd onder de 18 jaar kunnen gewoon doorgaan.


!!!!! NIEUWE WEBSITE !!!!!

Geplaatst op oktober 12, 2020 door Arjan van Gammeren

Nieuwe website www.hervormdwerkendam.nl

In de achterliggende periode waarin we elkaar minder hebben gezien, hebben we als College van kerkrentmeesters zeker niet stil gezeten. Sterker nog, vanwege alle veranderde maatregelen zijn we juist continu bezig met aanpassen en faciliteren van mogelijkheden om de verbinding met diensten, de kerk in het algemeen en verbinding met elkaar, waar mogelijk, zo levendig mogelijk te houden. Zodoende hebben we ook deze gelegenheid aangegrepen om de verouderde website in een nieuw jasje te steken. We vonden het belangrijk dat de nieuwe website een modern jasje kreeg, een overzichtelijke menustructuur en een vriendelijke lay out. Als het goed is, staat de nieuwe nu (op het moment van ontvangen van dit kerkblad) online. We hebben een websitecomité opgezet waarin mensen van wijk 1 en wijk 2 in deelnamen. Daarnaast kregen we technische ondersteuning van Altena Media. We zijn erg blij met het resultaat en iedereen dankbaar die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe website. U kunt straks gewoon de gebruikelijk URL-link gebruiken om op de website te komen: www.hervormdwerkendam.nl. U komt vervolgens op een homepage met algemene informatie, daar vindt u ook de knop die direct toegang hebben naar alle berichten van wijk 1 en een knop met alle berichten van wijk 2. Zodat alles mooi gesorteerd terug te vinden is. Om in te loggen voor berichten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zal u helaas wel een nieuw wachtwoord moeten opvragen, dit kunt u op de site doen door een verzoek voor registratie achter te laten. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. We zoeken nog wel een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten op de site te beheren voor wijk 1. Iemand met passie voor communicatie en verstand van computers is erg handig. Je kun je aanmelden bij de scriba van Wijk 1 scriba.hgw1@gmail.com


Gewijzigde uitnodigingsprocedure erediensten

Geplaatst op door RonaldGolverdingen

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.


Wijknieuws wk-42

Geplaatst op door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Ventilatie gebouwen

Geplaatst op door Arjan van Gammeren

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 


Mannenochtend

Geplaatst op oktober 10, 2020 door Mathijs Vos

Aankomende zaterdag 10 oktober van 8.00-10.00 uur is het eerste mannenontbijt van het nieuwe winterwerkseizoen 2020-2021.

Ook dit seizoen hopen wij maandelijks komen we bij elkaar voor een lekker ontbijt met een goed gesprek. Aansluitend gaan we aan de slag met een thema.

Mannen (oud en jong): behoefte aan ontmoeting, open en ontspannen met elkaar spreken bij een lekker ontbijt met daarna een Bijbelstudie waar ruimte is voor goede discussie en een stevig gesprek, dan van harte Welkom! We eten goed en het ontbijt wordt gesponsord. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een voedselproject van “Redt een Kind”.

Vanwege de geldende maatregelen vragen we u en jou om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten. Ook zitten we in de grote zaal zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Uiteraard is er ook nagedacht over de wijze waarop wij het ontbijt serveren. 


Vijfjescollecte 11 oktober

Geplaatst op oktober 9, 2020 door Arjan van Gammeren

Op D.V. zondag 11 oktober worden in zowel de ochtend- als de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte gehouden.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk een bedrag van € 5,00 aan deze collecte bij te dragen. Dit jaar willen we een extra oproep doen om aan deze collecte mee te doen omdat de reguliere collecte opbrengsten voor de kerkvoogdij nog niet op het niveau liggen van de collectes in 2019. Deze extra inkomsten zijn heel belangrijk om de financiële positie van onze plaatselijke Hervormde Gemeente gezond te houden. Het college beveelt deze collecte dan ook nu weer van harte bij u aan en vraagt u indien mogelijk een veelvoud van het vijfje te doneren.

Zoals we gewend zijn in de Givt-app is de 1e collecte voor de diaconie en zal de vijfjescollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Bij bankstorting a.u.b. onder vermelding ‘vijfjescollecte’.


Wijknieuws wk-40

Geplaatst op september 30, 2020 door IH

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondagmorgen 4 oktober tijdens de doopdienst, ds. F. van Zanten uit Kampen In de avonddienst onze pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Op D.V. zondag 11 oktober, in de morgendienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut, uitgenodigd leden met de achternaam S t/m Z. In de avonddienst ook onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. Dit betreft een ouderendienst.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk.
U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Doopdienst wijkgemeente I d.d. 4 oktober 2020
In de morgendienst die op 4 oktober a.s. plaatsvindt, zal aan twee kinderen van onze wijkgemeente het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 3 oktober a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

Hans de Smit

Ouderendienst 11 oktober – 18.00 uur
Op 11 oktober hoop ik in 2 diensten te preken uit 1 Samuël 1 en 2 en de avonddienst zal een ouderendienst zijn. Een dienst, boeiend voor iedereen maar met meer accent in de preek voor ouderen en met vooral psalmen en liederen die geliefd zijn onder ouderen. We zijn uit naar goede diensten in de Biesboschkerk!

Ds. Guido van der Neut

Oppas
Zondagmorgen 4 oktober, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Anja Paans en Joska van der Poel

Zondagmorgen 11 oktober, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Jantina Zeldenrust en Kimberley Verwoert

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 4 oktober (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 14:22-33: Jezus loopt op het water.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Nico, Suzanne en Esmee
groep 6 t/m 8: Tessa en Bianca

Op zondagmorgen 11 oktober (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 17: 1-13: Jezus, Mozes en Elia.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Ingrid, Marieke en Liesbeth
groep 6 t/m 8: Janneke en Francisca

PASTORALIA

Gemeenteleven

Zieken
Hennie Kramp – Bakker (Bruinekilhaven 4, 4251 LG Werkendam) heeft maandag 14 september een galblaasoperatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. Deze keer ging de operatie wel door en deze is goed verlopen. Een voorspoedig herstel toegebeden! We hopen en bidden dat zij en alle anderen die lichamelijk ziek zijn, maar ook een ieder die psychisch lijdt, Gods aanwezigheid mag ervaren door Zijn Woord te lezen en tot Hem te bidden.

Ds. Guido van der Neut

Beste Gemeente
Door persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om de kerkenraad per 1 januari 2021 te gaan verlaten.  Dit is geen gemakkelijke beslissing geweest die ik vele malen met mijn Heiland besproken heb.

Vanaf de start ruim 3 jaar geleden heb ik ontdekt dat mijn DNA toch wel verschillend is.
Ik bevind mij om het zomaar te zeggen aan de rechterzijde van het spectrum waarbij vasthouden aan het bestaande een belangrijke kern is.
Echter de gemeente heeft verjonging nodig om het bestaansrecht naar de toekomst te bestendigen. Door mijn vertrek wil ik hier meer ruimte voor geven. Ik ben dankbaar dat ik, hoewel slechts voor een korte periode, uw voorzitter heb mogen zijn.

Ik hoop dat u trouw zult blijven in het kerkbezoek en dat u een persoonlijke band met onze Redder en Heiland, Jezus Christus op mag bouwen. En dat we dit seizoen met elkaar leren wat het betekent, volgeling en leerling van Jezus Christus te zijn.
Vanaf deze plaats dank ik ook onze predikant Guido en de kerkenraad voor de fijne samenwerking. Veel sterkte en Gods zegen in de verdere bouw van zijn gemeente hier in Werkendam. Uiteraard blijven wij wel lid van onze wijkgemeente dus we zullen elkaar nog vaak zien.

Arie Versluis

Bijbelkring-proefavonden
Zoals verteld in de gezinsdienst zullen we bij voldoende animo meerdere nieuwe Bijbelkringen opstarten in oktober. Er komt een aantal proef-avonden, waarop jij en u vrijblijvend kunnen meemaken en ‘proeven’ wat de waarde is. In de kern gaat het om een groepje van 6-8 gemeenteleden (gezien het huidige advies om maximaal 6 gasten thuis te ontvangen), waarmee je met elkaar een stukje uit de Bijbel leest, en dat bespreekt. Interactief dus en daardoor op een andere manier leerzaam dan een de zondagse kerkdienst. Zo’n 40 gemeenteleden zitten al een jaar of langer bij één van de vier Bijbelkringen die we hebben als wijkgemeente, en zij zullen allen bevestigen wat mijn ervaring is met een Bijbelkring: het is al gauw boeiend én gezellig!

De locatie zal in principe steeds bij iemand thuis zijn, wiens woonkamer ruim genoeg is. Als tussen moment van schrijven en de onderstaande dat de corona-maatregelen weer strenger worden, zal er uitgeweken worden naar één van onze kerkelijke ruimten, of de proefavonden worden uitgesteld. Het spreekt vanzelf dat we ons strikt houden aan de geldende maatregelen zodat er geen risico is op besmetting.

De proefavonden zijn op 6 en 7 oktober en 20 en 21 oktober, van 20.00 – 21.30 uur. Opgeven kan bij mij via email: gvdneut@hervormdwerkendam.nl. Van harte welkom!

Ds. Guido van der Neut

Mannen-ontbijt zaterdag 10 oktober
Het maandelijkse mannen-ontbijt begint weer, op zaterdag 10 oktober van 8.00 – 10.00 in zaal 1 van De Bron. Met een gezellig ontbijt beginnen we, waarna we een goed gesprek aangaan over een Bijbelgedeelte of een thema. Deze eerste keer ben je extra welkom om een keer te komen kijken, als je nog niet eerder bent geweest. Het is nog open waar we het dit seizoen zoal over gaan hebben dus we zijn benieuwd welke thema’s jou boeien. Aanmelden voor dit mannen-ontbijt kan bij Thijs Vos, c.vos.kooistra@hotmail.com.

Ds. Guido van der Neut

Boekenmarkt
Op zaterdag 3 oktober hopen we weer een boekenmarkt te houden in De Bron van  8.30 – 13.00 uur. De opbrengst van de boekenmarkt is dit jaar bestemd voor het werk van Judith van Ekris in Athene.
‘s Middags als de markt is afgelopen zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen om de boeken die overblijven terug in de dozen te pakken. Mocht u of jij willen helpen? Dan zien we u graag om 13.00 uur in De Bron!
Met vriendelijke groet,
Corina Boom-Hovestadt

Bloemendienst
Via Anny van den Steenhoven een gift van € 10,00 ontvangen en via Alie Verdonk ook een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemendienst. Hartelijk dank!

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 9 oktober en deze is voor twee weken.

Agenda

Zondag 4 oktober:
– 19.15 – 20.45 uur, 12+ club, De Bron
– 19.15 – 20.45 uur, 15+ club, De Bron
– 19.45 uur, jongerenkring, De Bron

Dinsdag, 6 oktober:
– 19.30 uur, vergadering college van Diakenen, De Bron.

Woensdag, 7 oktober:
– 20.00 uur, vergadering college van Kerkrentmeesters, De Bron.

Donderdag,8 oktober:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron

Vrijdag, 9 oktober:
– Shine-on: Lasergamen, opgeven via: mail2shineon@gmail.com

Maandag, 12 oktober:
– 15.30 – 16.45 uur, jeugdclub groep 3/4.

Dinsdag, 13 oktober:
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 5/6.
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, De Bron.

Woensdag, 14 oktober:
– 18.
45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 7/8.
– 19.30 uur, catechisatie 12 -14 jaar, De Bron.
– 19.00 uur, catechisatie 14 – 18 jaar, De Bron.


Wijknieuws wk-38

Geplaatst op september 14, 2020 door IH

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondagmorgen 20 september tijdens de belijdenisdienst, onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. Uitgenodigd zijn de nieuwe belijdende leden met hun families en vrienden, zal er beperkt plek over zijn voor nog een aantal gemeenteleden. Opgave voor deze dienst bij Hans de Smit. Zie nadere informatie hieromtrent verderop.
In de avonddienst ook onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

Op D.V. zondag 27 september, in de morgendienst ds. N.W van den Houten uit Ede, uitgenodigd leden met de achternaam I t/m R.
In de avonddienst ds A. Hamstra uit Zuidland.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Belijdenisdienst wijkgemeente 1 aanstaande zondag 20 september
In de morgendienst die op aanstaande zondagmorgen 20 september plaatsvindt, zal door een aantal leden van onze wijkgemeente openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. Dit betreft Willem van Berchum en Jessica van Berchum – Ottevanger (Van Randwijklaan 57, 4251 VT Werkendam), Jasper Dekker en Tanja Liefers (Goudenregenhof 13, 4285 DK Woudrichem, zij verhuizen een dezer dagen naar Sleeuwijk, en hopen te trouwen op 31 oktober D.V.),  Anton Faro (Van Heldenstraat 90, 4251 BT Werkendam) en Toos van Seters (d’Altenaer 44, 4251 TZ) Werkendam). Toos heeft ook meegedaan met de belijdenisgroep en komt als belijdend lid over uit de Rooms-Katholieke kerk. Zij hoeft daardoor alleen de 3e belijdenisvraag te beantwoorden.

In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van hen die belijdenis doen, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 19 september 18.00 uur gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

Ds. Guido van der Neut

Oppas
Zondagmorgen 20 september, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Melissa Vogel en Dorien Vos

Zondagmorgen 27 september, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Linda van Oord en Naomi den Breejen

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 20 september (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld 1 Koningen 19:1-16: Elia ontmoet God.
Leiding:
groep 1 t/m 6: Sijtje, Anja en Frederique

Op zondagmorgen 27 september (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 8: 23-27: Storm op het meer.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Wendelina, Miranda en Diana
groep 6 t/m 8: Joska en Linda

PASTORALIA
Gemeenteleven

Zieken
Bert Damen (Raadhuisplein 8, 4251 VZ Werkendam) kreeg begin september weer een heel goede uitslag op zijn periodieke controle. Reden voor opluchting en grote dankbaarheid opnieuw, en des te meer omdat Bert en Marry afgelopen week ook mochten vieren dat ze 45 jaar getrouwd waren. 1,5 a 2 jaar geleden vreesden ze nog voor Berts leven. Extra bijzonder dan, zo’n mijlpaal.

Hennie Kramp – Bakker (Bruine Kilhaven 4, 4251 LG Werkendam) heeft afgelopen maandag, mits het dit keer wél doorging, een galblaasoperatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. Een week eerder ging deze op het laatste moment niet door vanwege een planningsfout in het ziekenhuis. We hopen en bidden dat deze operatie nu wel is doorgegaan en naar wens is verlopen. Een voorspoedig herstel toegebeden!

Ds. Guido van der Neut

Jaarthema: Navolging: in de voetsporen van Jezus…
Jezus Christus stierf aan een kruis om mensen te redden. Iedereen die vertrouwt op Jezus, Hem aanvaardt als Verlosser en Heer en zijn zonden belijdt aan Hem, wordt vergeven en gered. Gered van de macht van de zonde, van de duivel, van de dood en van de hel. Dit is een geweldige boodschap voor ieder mens, die vaste grond onder de voeten geeft, vrijheid, uitzicht, blijdschap, dankbaarheid!

Maar hoe leef je verder, als je dit gelooft? Wat betekent het, dat we Jezus ‘Heer’ noemen? Een passief (geloofs-) leven, in afwachting van de hemel, is niet waar Hij ons voor roept. Hij roept op tot navolging, tot discipelschap. De eerste discipelen 2000 jaar geleden konden letterlijk achter de Here Jezus aanlopen. Wij kunnen dat niet. Toch roept Jezus ons ook nu, in de 21e eeuw, om Hem te volgen, op elk terrein van ons leven. In overgave aan Hem te leven, met tot onze laatste snik, een actieve lerende houding. ‘Je bent nooit te oud om te leren’ zegt men, en dat klopt. God wil ook graag dat wij ons leven lang blijven leren van Hem. Met elkaar als wijkgemeente gaan we hierover nadenken dit seizoen, hierover bidden en zingen en waar mogelijk dit in de praktijk brengen. De gezinsdienst op de startzondag, 13 september, ging hierover en met ons allen zijn we direct dit mooie en belangrijke onderwerp ingedoken!

Ds. Guido van der Neut

Bezoeken
Pas geleden vroeg iemand mij een en ander over wie ik wel en niet bezoek. De gedachte dat ik iedereen een keer bezoek, blijkt bij sommigen te leven. Dat zou ik wel wensen, maar u moet beseffen dat onze wijkgemeente zo’n 2000 leden heeft. En dat is echt puur en alleen wijk 1… onmogelijk dus om iedereen te bezoeken, omdat bezoekwerk niet mijn enige taak is. Als een gemeentelid in een ziekenhuis verblijft, bij andere ernstige situaties maar ook bij kroonverjaardagen van 80, 85, 90 enz. en bij huwelijksjubilea van 50, 60 enz.jaar, komen Henri of ik op bezoek. Verder doe ik in weken dat dat qua tijd lukt nog enkele pastorale bezoeken en kennismakingsbezoeken. Als u bezoek op prijs stel, nodig Henri of mij gerust uit. Als ik een keer gezegd heb, dat ik een keer langs zou komen, staat u waarschijnlijk nog op mijn lijstje, dat duurt soms lang helaas. Als het al te lang duurt, stuurt u me gerust een berichtje met een uitnodiging. Misschien bent u aan mijn aandacht ontsnapt, dat overkomt mij wel eens, excuus daarvoor. Neem van mij aan dat dat geen kwade wil is!

Als gemeenteleden verhuizen, is dat normaliter geen aanleiding voor een bezoek, dat was ook een vraag. Nogmaals, stelt u prijs op een bezoek, Henri of mij uitnodigen mag altijd natuurlijk.

Als ik via via hoor dat iemand zegt ‘ik zie nooit iemand van de kerk’, dan is dat altijd gezegd tegen een ander gemeentelid. En de kerk, dat zijn wij toch met z’n allen? U bent de kerk. Dus het klopt strikt genomen niet. En als protestanten hebben we geen onderscheid tussen geestelijken en leken. Een kerkelijk werker, ouderling, diaken of dominee is niet ‘de kerk’ en staat niet dichter bij onze Vader dan u zelf. Hecht meer waarde aan bezoek van mede-gemeenteleden, geniet daar van en spreek met elkaar opbouwend over geloof en over onze Heer.

Ds. Guido van der Neut

Startdag
De startdag op zaterdag 12 september was met een gezellige fietstocht en lunch, en verschillende activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren weer zeer geslaagd! Startdagcommissie, kinderclubleiding en 12+ en 16+.
Leiding super bedankt voor een mooie dag!

Ds. Guido van der Neut

Bijbelkringen
Zoals verteld in de gezinsdienst zullen we bij voldoende animo meerdere nieuwe bijbelkringen opstarten in oktober. Daarvoor zullen er meerdere avonden in oktober gepland worden, waarop jij en u vrijblijvend kunnen kennismaken met wat dit inhoudt. In de kern gaat het om een groepje van 6-8 gemeenteleden (gezien het huidige advies om maximaal 6 gasten thuis te ontvangen), waarmee je met elkaar een stukje uit de Bijbel leest, en dat bespreekt. Interactief dus en daardoor op een andere manier leerzaam dan een de zondagse kerkdienst. In de volgende Kerkklanken meer informatie hierover!

Ds. Guido van der Neut

Aankondiging jongerenkring
Er is een nieuwe groep opgestart: de jongerenkring! Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar en geven we zelf invulling aan de avonden met een bijbelstudie of iets soortgelijks. Daarnaast organiseren we eens in de zoveel tijd ook leuke activiteiten. Wij zijn een diverse groep jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom!

De jongerenkring is op de even zondagavonden  van 19.45-21.30 uur. We trappen het seizoen af op 20 september, bovenzaal van De Bron.

Voor meer informatie: jongerenkringwijk1@gmail.com of app Annegida Koek (+31 6 21302420)

Opruimactie / World Cleanup Day
Zaterdag 19 september is het weer World Cleanup Day, of Wereld Schoonmaak Dag, een dag waarop over de hele wereld mensen het probleem van straatafval proberen tegen te gaan. Wegens het succes van de cleanup in juli wilden wij graag aan deze dag meedoen! Op zaterdag 19 september verzamelen we bij het pontje van 16.00 tot 17.30 uur om de strandjes op te ruimen. Er zijn ook materialen voor kinderen aanwezig, dus neem vooral je kinderen, kleinkinderen of neefjes en nichtjes mee. Erna zal er wat te drinken zijn. Opgeven kan bij Annegida Koek: annegida.oreo@hotmail.com

Boekenmarkt 2020
Zaterdag 3 oktober hopen we weer een boekenmarkt te houden in De Bron. We zijn heel blij dat het ook dit jaar door kan gaan! De opbrengst van de boekenmarkt is dit jaar bestemd voor het werk van Judith van Ekris in Athene. We zijn nog op zoek naar boeken voor de boekenmarkt. Deze kunt u op zaterdag 12, 19 en 26 september tussen 9.30 en 14.00 uur inleveren bij Tijs en Liesbeth Hovestadt, W​erkensedijk 27.
Voor ophalen van uw boeken kunt bellen naar Cornelis Boom tel. 06-12657643

Gift
Via ouderling Wil Verlee een gift van € 10,00 ontvangen voor het wijkfonds.
Hartelijk dank!

Bloemendienst
Via Hannie Visser van het PTO een gift van € 20,00 ontvangen voor de bloemendienst.
Hartelijk dank!

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.
Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 25 september en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 21 september:
– 20.0
0 uur, vergadering consistorie/Pastoraal team, De Bron.

Woensdag, 30 september:
– 19.
30 uur, catechisatie 12 -14 jaar, De Bron.
– 19.00 uur, catechisatie 14 – 18 jaar, De Bron.
– 20.00 uur, introductie belijdenis, De Bron.