Wijknieuws wk-48

Geplaatst op november 30, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-46

Geplaatst op november 16, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Najaarscollecte GZB (wijk 1)

Geplaatst op november 5, 2022 door M. Vos

In de week van 6 – 13 November 2022 komen de medewerkers met het bekende envelopje weer langs voor een uw bijdrage. Dit jaar zal echter “de Schans en Sluiterstraat “door iemand anders bezocht worden.

Na  ruim 40 jaar heeft Annie van Veen te kennen gegeven te gaan stoppen, de wil is er wel maar het gaat allemaal wat minder soepel dus heel begrijpelijk dat het een keer stopt. Annie heel hartelijk bedankt ook voor je jaren van inzet ook tijdens het tellen. “Bedankt”.

Oproep: is er iemand die graag fietst en deze collecte wijk wil overnemen, neem dan contact met Thijs Vos.

Omzien naar daklozen in Colombia

De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden.

Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven? Hoe kunt u geven?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/collectecolombia of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.

Namens de zendingscommissie

M. (Thijs) Vos,  tel. 06-23459830


Verwarming in de Kerk

Geplaatst op door M. Vos

De huidige energiecrisis heeft impact op ons allen, thuis maar ook op onze gemeente . Energie is op dit moment erg kostbaar en de verwachting is dat de kosten van energie voor onze gemeente in 2023, zonder maatregelen vierkeer zo hoog kunnen worden als begroot en we hebben onze jaarbegroting te respecteren.

Energie wordt landelijk ingekocht door de PKN (energie voor kerken)  om optimale prijzen te bedingen maar het  huidige contract eindigt binnenkort waardoor nieuwe marktprijzen gaan gelden. 

Om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen heeft het College van Kerkrentmeesters  besloten om als eerste stap, die zonder technische of andersoortige maatregelen ingevoerd kan worden, de basis temperatuur in onze gebouwen te verlagen tot 10 graden  en deze  bij  de zondagse erediensten te verhogen tot maximaal 15 graden.  Dit geldt voor beide kerkgebouwen. Voor de Bron is de basis temperatuur 15 graden en bij gebruik wordt deze verhoogd naar 18 graden.

Ook een deur protocol is met de koster besproken waarbij we zoveel mogelijk gastvrijheid willen uitstralen met zo min mogelijk energie verlies. Bij de hoofdentrees zal er bij binnenkomst maar 1 deur open staan en zullen de tussendeuren weer als klapdeuren gaan functioneren.

Het devies; Kleed je warm en neem ter aanvulling vooral een jas & sjaal o.i.d. mee de kerk in.

Wij rekenen op uw begrip.

Al langer is energie een aandachtspunt in de vergaderingen van de kerkrentmeesters en zoeken we naar  mogelijkheden van verduurzamen en energie besparing. Voorbeelden die gerealiseerd zijn is ledverlichting, luchtbehandeling met warmte terugwinning, stooklijn optimalisatie enz. maar deze maatregelen zijn met de huidige energie crisis ontoereikend.

Verder is er zoals al eerder is gemeld voor technische zaken een werkgroep  samengesteld met enkele specialisten vanuit de gemeente die samen met de kerkrentmeesters en de koster nadenken over verdere technische mogelijkheden in het kader van verduurzamen van  onze gebouwen .  Dit vergt meer tijd en financiële investeringen maar  waar we de komende periode wel mee aan de slag gaan.

De kerkrentmeesters.


Wijknieuws wk-44

Geplaatst op november 2, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Uitnodiging aan alle vrijwilligers (wijk 1 en wijk 2).

Geplaatst op november 1, 2022 door M. Vos

In het verleden was het een goede gewoonte om als vrijwilligers van de hervormde gemeente van Werkendam op een bepaald moment  met elkaar een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en daardoor elkaar ook weten te vinden.

Door alle Corona maatregelen is dit gebruik echter wat naar de achtergrond  geraakt maar de kerkrentmeesters willen dit graag weer in ere herstellen.

Wij nodigen dan ook alle vrijwilligers uit  op zaterdag 26 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Bron, Kerkstraat 3 te Werkendam voor koffie (met wat erbij) en een gezellige onderlinge ontmoeting.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.


Wijknieuws wk-42

Geplaatst op oktober 19, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-40

Geplaatst op oktober 5, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-38

Geplaatst op september 21, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-36

Geplaatst op september 7, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn