Doopdienst 7 maart a.s.

Geplaatst op maart 1, 2021 door Mathijs Vos

In de morgendienst die op 7 maart a.s. plaatsvindt, zal het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan de tweeling Jula en Veerle Visser, de dochtertjes van Stephan en Jenneke. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders is het aantal resterende zitplaatsen tijdens die dienst minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 6 maart a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van het systeem “kerktijd.nl” is bij deze morgendienst dus niet van toepassing.


Jeugddienst 7 maart 2021

Geplaatst op februari 24, 2021 door Renko Dekker

Zondagavond 7 maart om 18:00 uur is de volgende jeugddienst. De spreker is Tom van Dongen en de muziek wordt begeleid door Marcel v/d Poel. Het thema is ‘Let fear not overtake hope‘. Veel jongeren kampen nu met eetstoornissen en suïcidale gedachten vanwege corona. Ze leven in angst en hebben weinig vertrouwen meer. Er is geen licht aan het einde van de tunnel. Maar, er is wél licht aan het eind van de tunnel samen met God. Aanmelden kan via jeugddienstwerkendam@gmail.com. Let op, er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De dienst is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Werkendam wijk 1.


Wijknieuws wk-07

Geplaatst op februari 17, 2021 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-05

Geplaatst op februari 3, 2021 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-03

Geplaatst op januari 20, 2021 door IH

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondag 24 januari in de ochtenddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal zuster Marry Damen worden bevestigd als diaken  en broeder Wim van der Mooren als ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van de kerkenraadsleden de broeders Arjan van Gammeren en Arie Versluis.  
In de avond dienst ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Op D.V. zondag 31 januari in de ochtenddienst ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet en in de avonddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut, dit betreft een leerdienst.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Doopdienst 7 februari en 7 maart
Op D.V. zondagmorgen 7 februari wordt Esther van Oost gedoopt, dochter van Henk en Liesbeth van Oost (Duizendblad 2, 4251 KV Werkendam). Esther werd op 9 oktober 2020 geboren en is het zusje van Thomas (6) en Christiaan (9). Een maand later, op 7 maart zal in de ochtenddienst de tweeling van Stephan en Jenneke Visser – Verhoeven (Spijksweer 9, 4251 XR Werkendam) gedoopt worden: Jula en Veerle. Zij werden op 19 november 2020 geboren en Veerle moest enige tijd in het ziekenhuis blijven omdat zelfstandig ademen niet direct goed ging. Inmiddels is het gezin al sinds eind november thuis en met Veerle gaat het helemaal goed! We weten inmiddels dat de situatie in het land en met betrekking tot de maatregelen per week kan veranderen. We houden dit als moderamen en kerkenraad goed in de gaten. Maar we zien uit naar mooie diensten. De doopcatechese zal online plaatsvinden.

Ds. Guido van der Neut

Doopdiensten
Op zondagmorgen  7 februari en 7 maart a.s. zal het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders is het aantal resterende zitplaatsen in deze diensten minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die de dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met de zaterdag daarvoor via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 of 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van het systeem kerktijd.nl is bij deze diensten  niet van toepassing.

Stoppen met zingen door voorzangers
Zoals bekend is in de lande de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus zich aan het verspreiden. Hierdoor is er een groter gevaar voor besmetting, met mogelijk gevolg overbezetting van de ziekenhuizen.

Gelet hierop is door de PKN en aansluitend de classis, het dringend advies gegeven om voorlopig alle vormen van zang tijdens de eredienst op te schorten. Naar aanleiding van dit advies is besloten dat in onze diensten niet meer door voorzangers gezongen zal worden.

De ontwikkelingen over de besmettingen wordt scherp in de gaten gehouden en indien het weer mogelijk is wordt de maatregel terug gedraaid. 

Oppas
Zondagmorgen 24 januari,
Dorpskerk:
0-4 jaar: Jessica en Elise van Berchum

Zondagmorgen 31 januari,
Biesboschkerk:
0-4 jaar: Jantine Zeldenrust en Kimberley Verwoert

PASTORALIA

Gemeenteleven I
Zieken
Bij Dienie Smits (Weegbree 6, 4251 JJ Werkendam) is op 6 januari in het UMC Utrecht geprobeerd haar hart te katheteriseren, maar dit is niet gelukt. Ze was erg beroerd in de weken hier voorafgaand. Op 20 januari heeft ze de uitslag gekregen, of haar arts wil gaan dotteren of opereren. We bidden om kracht voor Dienie, om wijsheid voor de arts en om een geslaagde ingreep binnenkort.

Henk Versluis (Binnengriend 17, 4251 DG Werkendam) blijft helaas dagen en nachten te hebben met veel pijn. Opnieuw zal er onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis, op 25 januari worden meerdere organen onderzocht. We hopen en bidden dat hier iets concreets uit mag komen, waar iets aan gedaan kan worden.

Majo Hollebrandse (Van Heldenstraat 15, 4251 BM Werkendam) werd 24 december ernstig ziek opgenomen in het Beatrixziekenhuis vanwege kanker, zo bleek. Op 12 januari kreeg ze de slechtst denkbare uitslag. De artsen konden geen hoop op genezing geven. Een verschrikkelijk moeilijke boodschap die Majo, haar partner Jack en haar familie hebben moeten aanvaarden. Een boodschap die pijnlijk en verdrietig is voor iemand op hogere leeftijd, maar zeker bij iemand die 67 is. Het enige dat de artsen konden bieden zijn kuren om het ziekteproces te remmen. Daar is Majo dankbaar voor en deze kuren zijn afgelopen dinsdag 19 januari begonnen.
Laten we bidden voor Majo en iedereen die haar lief is. Dat onze Vader haar en hen allen zal omringen met Zijn kracht en liefde.

Ds. Guido van der Neut

Goezate
De situatie in Goezate is momenteel weer wat tot rust gekomen. Er zijn sinds oktober veel bewoners overleden, ook diverse gemeenteleden zoals u in de vorige edities van Kerkklanken heeft gelezen. Een zeer aangrijpende situatie voor de bewoners, hun families en de medewerkers. Er is een tafel ingericht in de hal van Goezate met daarop alle ingelijste rouwkaarten van overleden bewoners. Bijna alle bewoners hebben covid-19 gehad en we zijn dankbaar voor allen die hier van hersteld zijn. Laten we bidden voor de bewoners, de families en andere nabestaanden van de overledenen, en voor de medewerkers. Dat ze het grote verlies kunnen dragen en verwerken, dat ze mogen merken dat onze Vader hen draagt in deze tijd.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II
Broeder Kees van Veen, Sluyterstraat 27, 4251 HE, heeft enkele dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Waarschijnlijk heeft hij een lichte beroerte gehad. Inmiddels is Kees weer thuis. En gaat het naar omstandigheden goed met hem. Al blijft de komende periode spannend hoe het levenspad verder zal verlopen. We wensen Kees, Annie en allen die hen lief zijn, Gods kracht en nabijheid toe in deze tijd.
Zuster Bets van den Heuvel – den Dekker, Ganzepad 16, 4251 VB, mocht vanuit Altenahove weer naar huis terugkeren. Daar is ze erg dankbaar voor. Al had ze het ook goed in Altenahove. De komende periode moet ze verder herstellen door fysio aan huis. Ze heeft nog een weg te gaan, maar ze is vol vertrouwen en moed. We wensen Bets en allen die haar lief zijn, alle sterkte van God toe. Zeker ook nog zo vlak na het overlijden van Cees.

In Psalm 4 komt de vraag naar voren: wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het Licht van Uw Aangezicht, Heere! Deze bede mag ook voor ons, in onze huidige samenleving, tot steun en toeverlaat zijn! Dat God Zijn Licht over ons mag laten schijnen!

Henri Dekker

Overleden
Op maandag 4 januari jl. is ons gemeentelid, broeder Cornelis Scheurwater op 83 jarige leeftijd overleden. Hij woonde sinds medio december 2018 in Het Merwedehuis in Sleeuwijk. Vanaf februari van hetzelfde jaar verbleef hij in Verzorgingshuis Wijkestein in Wijk en Aalburg. Voor die tijd woonde Cor aan de Reegreppel in Werkendam. Cor is getrouwd geweest met Dinie IJpelaar. Zij is op 8 november 2012 overleden. De afscheidsdienst van Cor vond op vrijdag 8 januari jl. plaats in Het Oude Kerkje in Sleeuwijk. Aansluitend volgde de bijzetting in het familiegraf op de naastliggende begraafplaats. God trooste allen die treuren vanwege het overlijden van Cornelis Scheurwater. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan de bedroefd achterblijvende kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hans de Smit   

Rekkelijken en preciezen
In de 17e eeuw was er een belangrijk theologisch geschil over de juiste bijbeluitleg, tussen Remonstranten onder leiding van Arminius, en contraremonstranten, die de uitleg van Gomarus aanhingen. De groepen werden ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ genoemd, aan de hand van hoe strikt ze omgingen met de leer van Calvijn. Deze twee woorden zijn ook op andere vlakken toepasbaar, zo ook zeker in onze huidige tijd, met het oog op alle geldende coronamaatregelen en -adviezen. Het lijkt vooral met karakter en opvoeding te maken te hebben, dat sommige mensen erg graag precies alle regels naleven. Anderen vinden dat ‘ongeveer’ ook wel goed genoeg is en nemen meer vrijheid om eigen afwegingen te maken wat de geest van de regel is en hoe die geest, het beoogde doel van de regel bereikt  kan worden: de rekkelijken. Zij rekken de regels hier en daar, naar wat hen goed en zinvol lijkt.

In de praktijk kan dit, zoals u begrijpt, heel snel tot frictie en irritatie leiden. Deze informatie helpt om te beseffen dat degene, die van ‘het andere kamp’ is, geen slecht of dom mens is. Maar dat de ander het niet slecht bedoelt en er ook niet heel veel aan kan doen. Het ene is niet altijd beter dan het andere. Het is een sterke neiging uit onze persoonlijkheid en bij beide typen kan er iets onvolwassens inzitten. De neiging tot rebelleren of juist een fijn gevoel van zekerheid en veiligheid vinden in alles netjes doen zoals de overheid of je werkgever van je verwacht. Terwijl het misschien goed zou zijn te ervaren dat het ook goed gaat en je meer vertrouwen in jezelf of nog beter: in God vindt en meer vrijheid vindt als je eens niet precies doet wat mensen van je verwachten. Maar, pas op, dit is niet aan ons om dat bij een ander te gaan beoordelen. Het kan ook juist uit een doordachte, evenwichtige, volwassen persoonlijkheid voortkomen.

Beide typen hebben ook sterke kanten, voordelen. Er zijn beroepen waar het zeer belangrijk is heel precies te werken, en élk voorschrift exact in acht te nemen. Er zijn ook beroepen waarin het juist wenselijk is dat iemand rekkelijk is, flexibel en goed kan inschatten waarin het juist beter is niet strikt de regels aan te houden. Misschien kunt u van beide categorieën een voorbeeld bedenken? Als u dit voor één van beide categorieën moeilijk vindt, is dat wellicht een indicatie tot welk kamp u zelf behoort.

Nogmaals, het ene is niet beter dan het andere. Sterker nog, we hebben – ook in onze gemeente – rekkelijken én preciezen nodig. We kunnen niet zonder elkaar. Om van elkaar te leren, om elkaar aan te vullen, en om ons zelf zo nu en dan ook te kunnen relativeren. Zodat we ons niet te snel irriteren aan iemand die anders omgaat met alles wat gebeurt en speelt, maar dat we een stukje milder en begripvoller naar de ander kunnen worden. In het besef dat niet ‘rekkelijk’ of ‘precies’ de kern van onze identiteit is, maar dat we kind van God mogen zijn en dat maakt ons broers en zussen van elkaar, die geroepen zijn om liefdevol en verdraagzaam met elkaar om te gaan en ook om elk mens dat op ons pad komt, lief te hebben.

Ds. Guido van der Neut

Lied van de maand
Voor zondag 31 januari  leren de kinderen van de basisscholen lied 531:1 NLB/47:1 LB ‘Jezus die langs het water liep’.

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12.
Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.
Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 29 januari en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 2 februari:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron.

Woensdag, 3 februari:
– 19.30 uur vergadering college van Kerkrentmeesters, De Bron.

Donderdag, 4 februari:
– 19.30 uur, vergadering college van diakenen, De Bron.


Wijknieuws wk-01

Geplaatst op januari 6, 2021 door IH

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondag 10 januari in de ochtenddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut en de invulling van de avonddienst wordt verzorgd door de jeugddienstcommissie.

Op D.V. zondag 17 januari in de ochtenddienst onze pastoraal werker H. Dekker uit Dussen en in de avonddienst ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradiovanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Jeugddienst 10 januari 2021
Zondagavond 10 januari om 18.00 uur is er de eerste jeugddienst van 2021. Deze dienst wordt compleet verzorgd door Band4Tune. Het thema van de dienst is Top 2000 met o.a. muziek van U2, Kensington en Bløf. Aanmelden kan via jeugddienstwerkendam@gmail.com. Let op, er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De dienst is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Werkendam wijk 1.

Oppas
Zondagmorgen 10 januari, Dorpskerk:
0-4 jaar: Petra van de Ree en Anja Paans

Zondagmorgen 17 januari, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Dorien Vos en Melissa Vogel

Nieuwjaarsgroet
Een ieder die ons een kaart heeft gestuurd of op een andere wijze Kerst- en nieuwjaarswensen heeft gestuurd: mede namens mijn vrouw heel hartelijk bedankt! We wensen iedereen een heel gezegend 2021 toe. Een jaar waarin het goed mag gaan met een ieder, waarin we onze Vader en Heer beter leren kennen en vertrouwder met Hem om mogen gaan, een jaar waarin we groeien in navolging van onze Heer Jezus Christus die ons voorgaat op ons levenspad. Hij, de Weg, de Waarheid en het Leven, om wie ons leven mag en moet draaien. Hij is de Weg, de grond onder onze voeten, die ons leidt. Hij is de Waarheid, we zoeken naar Hem en naar waarheid in Zijn Woord en in ons leven. En we leven het ware Leven, omdat ons leven om Hem draait.

Er kan veel op ons af komen, maar Gods liefde drijft de angst uit, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Moge de crisis ons dichter bij onze Vader brengen, Hij die ons wil bevrijden van alles wat ons bindt, belemmert, teneer drukt, vasthoudt bij Hem vandaan. Mijn gebed is ook dat waar verdeeldheid toeneemt, alle leden van onze wijkgemeente elkaar onderling en de mensen om ons heen méér gaan liefhebben. Dat we met elkaar groeien in het besef dat we niet inhoudelijk tegenover anderen moeten gaan staan of onverschillig elkaar uit de weg gaan. Maar met verschillen die er zijn, verschillende overtuigingen en persoonlijkheden dat we ontdekken hoe we de ander méér kunnen liefhebben dan voorheen. We hoeven geen koekoek éénzang te zijn om wel één te zijn, verbonden door Gods Geest en de redding door Jezus Christus.

Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand!

Ds. Guido van der Neut

PASTORALIA
Gemeenteleven I
Zieken
Sjanie den Haan (Speenkruid 53, 4251 KD Werkendam) bleek eind december, na onderzoek vanwege hevige rugpijn, een ruggenwervel gebroken te hebben. Na veel pijn gaat het nu gelukkig de goede kant maar de komende weken kan ze nog niet werken en ook haar taak in onze bloemendienst heeft ze tijdelijk overgedragen.

Majo Hollebrandse (Van Heldenstraat 15, 4251 BM Werkendam) werd ernstig ziek en is 24 december opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Op Oudjaarsdag onderging zij een kijkoperatie en op moment van schrijven is de verwachting dat ze één dezer dagen naar huis mag om daar de uitslag van het onderzoek af te wachten, die ze als het goed is 11 januari krijgt.

Met Marja Koman (Bastion 2, 4285 EB Woudrichem) gaat het momenteel met stapjes langzaamaan wat beter, reden tot dankbaarheid na een zware tijd.

Met Henk Versluis (Binnengriend 17, 4251 DG Werkendam) ging het na behandeling weer een stuk beter, maar de laatste weken kreeg hij toch weer meer gezondheidsklachten. Opnieuw heeft de arts een onderzoek gedaan. Het gaat redelijk maar het is weer afwachten op de uitslag en mogelijk weer behandeling.

We bidden voor hen en andere zieken thuis en elders, om Gods kracht en genezende hand op hun lichaam. Ook voor hen die worstelen met psychische klachten bidden we om licht, uitzicht en genezing.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II
Zuster Fijke Westerhout – Vlot, Hofje 9, 4251 BW, werd met corona-gerelateerde klachten opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Na een aantal dagen mocht ze gelukkig weer naar huis, waardoor ze de jaarwisseling in haar vertrouwde omgeving kon vieren. De dankbaarheid is groot, al is er nog wel een weg van herstel te gaan. We wensen zuster Westerhout, haar man en allen die haar lief zijn, Gods kracht en moed toe.

Door de mond van de profeet Jeremia spreekt God tot ons. En Hij zegt: Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat deze woorden ook ons mogen sterken in de komende periode.

Henri Dekker

In Memoriam Nel Leeggangers – van Breugel
Nel van Breugel werd 11 december 1940 geboren aan de Zevenhuizen in Werkendam. Ze was de jongste in het gezin Van Breugel – Aafjes, ze groeide op met vier broers en zussen. Eén broer was al jong overleden, voordat Nel geboren werd. In het Hervormde gezin was moeder huisvrouw en vader werkte in de Biesbosch. Nel trouwde op 20 juli 1962 met Teus Leeggangers uit Dussen. Ze hadden elkaar ontmoet op de Hoogstraat hier in Werkendam. Tijdens hun verkeringstijd wilde Nel eens naar Teus in Dussen om met hem naar de kermis te gaan. Maar ze mocht niet. Toen fietste ze bijna een uur naar Dussen, om hem dat bij zijn voordeur te laten weten. Na die mededeling van een minuut fietste Nel weer terug naar Werkendam.
Ze trouwden en trokken bij Teus’ moeder in aan de Zuiderveldlaan in Dussen. Teus’ vader was omgekomen tijdens de oorlog toen hij op de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer fietste. Precies op dat moment bombardeerden de Duitsers de brug. Een verschrikkelijke tragedie voor de familie Leeggangers en de andere getroffen personen en hun families.
Nel had tot haar trouwen bij Philips in Gorinchem gewerkt. Nadat ze trouwde deed Nel zoals met name veel vrouwen in Werkendam seizoenswerk in de boomgaarden, appels plukken. In die tijd liet men fruitbomen nog stukken hoger groeien dan tegenwoordig, dus men moest hoog in de bomen klimmen, ook in weer en wind.
In 1963 kregen Teus en Nel hun eerste kind, Martin, en nog een jaar later verhuisden ze naar Werkendam, voor Nel terug naar haar geboortedorp. Ze betrokken de woning aan de Koppenhof 16, op steenworp van Nels ouderlijk huis. Daar kregen ze hun tweede kind, dochter Anita. Ze hadden het goed als gezin. Nel was een zorgzame en liefdevolle moeder. En had altijd zeer veel belangstelling voor haar kinderen, later ook voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze stond altijd voor hen klaar, maar bijvoorbeeld ook voor haar broer Bas die met psychische problematiek te kampen had.
Het geloof in Jezus Christus is altijd belangrijk gebleven voor Nel. Ook al sprak ze er, zoals velen, weinig over, ze vertrouwde op haar Heer en bezocht trouw onze kerkdiensten.
Hun kinderen gingen van lieverlee uit huis en in 2003 wilden ze naar de Almsvoet 19 verhuizen. Teus zou echter de verhuizing niet meer meemaken. Een groot verdriet trof Nel en haar familie toen Teus nota bene in de avond van de dag waarop ze voor hun nieuwe huis getekend hadden, niet goed werd en drie uur later overleed, door een gesprongen slagader in zijn buik. Nel werd op haar 62e weduwe.
Nel was een sterke vrouw met een eigen mening, en ze was ook heel sociaal. Ze hield van breien, naaien, kaarten maken en tuinieren.
Na 17 jaar aan de Almsvoet verhuisde ze 18 september 2020 nog naar d’Altenaer, nummer 8. Hier heeft ze nog een korte, fijne tijd gehad, maar tot ieders verdriet kwam daar een abrupt einde aan, toen ze covid-19 kreeg half december. Na een aantal dagen thuis verzorgd te zijn ging het niet meer en moest ze naar het Beatrixziekenhuis. Ze vocht tegen de ziekte en kreeg bitter slecht nieuws, dat op 22 december haar oudste zus Lena overleden was. In het verdriet hield ze hoop dat ze de ziekte zou overwinnen. Maar Nel overleed op 28 december op 80-jarige leeftijd. Nel wordt door haar familie en door vrienden intens gemist, zij zullen haar niet vergeten.

Ds. Guido van der Neut

Overleden (1)
Op dinsdag 15 december jl. is zuster Cornelia Pieternella Konings – van de Werken, wonend in Verzorgingshuis Goezate op 92 jarige leeftijd overleden. Zij verbleef sinds 2011 in Goezate. Cor – zoals we haar kennen – was sinds december 2002 weduwe van Jan Cornelis Konings met wie zij in september 1950 trouwde. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, Arie, Elly en Jan. Cor was de trotse oma van vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Zuster Konings is overleden aan het Corona virus. Zij wist dat het einde kwam en was er klaar voor. Tot het eind toe bleef zij rustig en is in groot geloofsvertrouwen heengegaan. Tijdens de afscheidsdienst, die werd gehouden op maandag 21 december jl., stond als schriftlezing de eerste brief van de apostel Johannes centraal. In deze brief – die Cor zelf had gekozen voor haar afscheidsdienst – is het centrale thema “opwekking tot liefde”. Een thema dat Cor in haar lange leven vaak in praktijk heeft gebracht. De afscheidsdienst werd geleid door Cees van Andel. Na de dienst vond de begrafenis plaats. De familie heeft veel waardering voor alle medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers van Zorgcentrum Goezate waar hun moeder en oma tijdens haar verblijf met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt. Wij wensen allen die treurig zijn in verband met het overlijden van zuster Cornelia Pieternella Konings – van de Werken,  van harte Gods nabijheid toe.

Hans de Smit

Overleden (2)
Op vrijdag 18 december jl. kwam een einde aan het aardse leven van ons gemeentelid zuster Anna Maria de Berg – Heijstek. Zij woonde de laatste jaren van haar leven op het adres Hofstee 14 en overleed in de leeftijd van 82 jaar. Sinds 30 mei 1999 was zij weduwe van Leendert de Berg. De naaste familie heeft veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen. Het leven van Anneke de Berg kenschetsen zij als “rijk en vol liefde en vriendschap”. Het afscheid vond in besloten kring plaats op woensdag 23 december jl. Geve God Zijn vertroosting aan degenen die bedroefd zijn vanwege het heengaan van zuster Anneke de Berg – Heijstek. 

Hans de Smit

Benoeming ambtsdrager
De kerkenraad is dankbaar te kunnen mededelen dat broeder Wim van der Mooren zijn benoeming als ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Er zijn ook geen bezwaren ingediend, dus de benoeming is nu definitief. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondagmorgen 24 januari 2021 in de Dorpskerk, geleid door ds. G.R.G. van der Neut.

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 15 januari en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 5 januari:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron.

Zaterdag, 9 januari:
– 09.00 – 10.00 uur, mannenochtend, De Bron (online).

Dinsdag, 12 januari:
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, De Bron.

Donderdag, 21 januari:
– 19.30 uur vergadering college van diakenen, De Bron.


Jeugddienst 10 januari 2021

Geplaatst op januari 4, 2021 door Mathijs Vos

Zondagavond 10 januari om 18:00 uur is er de eerste jeugddienst van 2021. Deze dienst wordt compleet verzorgd door Band4Tune. Het thema van de dienst is Top 2000 met o.a. muziek van U2, Kensington en Bløf. Aanmelden kan via jeugddienstwerkendam@gmail.com. Let op, er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De dienst is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Werkendam wijk 1.


Nevenactiviteiten alleen online

Geplaatst op december 21, 2020 door RonaldGolverdingen

Door het aanscherpen van de Corona maatregelen kunnen nevenactiviteiten alleen doorgang vinden als ze online gehouden kunnen worden.

Dit geldt ook voor de bijeenkomsten van de jeugd.

Op 5 januari 2021 komt het moderamen bij elkaar om te kijken of de maatregelen aangepast kunnen worden.


Wijknieuws wk-51

Geplaatst op december 16, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Inzage begroting Diaconie

Geplaatst op december 7, 2020 door IH

.
De begroting 2021 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december 2020 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!