Doopdiensten wijkgemeente 1 d.d. 6 en 20 december 2020.

Geplaatst op november 30, 2020 door Mathijs Vos

In de morgendiensten die op 6 en 20 december a.s. plaatsvinden, zal het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders is het aantal resterende zitplaatsen in beide diensten minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst(en) willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 5 – respectievelijk zaterdag 19 december a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com

Als eindtijd is in beide gevallen 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht.


Wijknieuws wk-48

Geplaatst op november 25, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Wijknieuws wk-46

Geplaatst op november 11, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Aanmelden diensten 15/11 en morgendienst 22/11.

Geplaatst op november 10, 2020 door Mathijs Vos

Voor de avondmaalszondag op 15 november a.s. wordt u als gemeenteleden niet uitgenodigd via kerktijd.nl. Als u één van die diensten  wilt meevieren dan is het verzoek om u hiervoor op te geven via pastoraal ouderling  Hans de Smit – jodesmit@hotmail.com – tel. 50 39 45 of 06-30932011. Graag uiterlijk zaterdag 14 november 18:00 uur.

Zowel in de morgen- als in de avonddienst is er plaats voor 30 avondmaalsgangers. Gelieve u  alleen aan te melden als u/jij mee wilt doen met het avondmaal. Tegelijk is het ook mogelijk, zoals bij de vorige avondmaalsdiensten, om thuis mee te doen met eigen brood en wijn. In de kerkzaal zal het avondmaal op een hygiënische manier worden bediend. Zo zal de wijn in aparte cupjes worden aangeboden op een speciaal hiervoor gemaakt dienblad. De diakenen komen – met mondkapje op – door de rijen.

Tijdens de morgendienst van 15 november a.s. zal er kinderoppas zijn. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 is er dan weer een kinderviering in De Bron. De kinderen kunnen daar tussen 9:40 en 9:55 uur worden gebracht. 

Op Eeuwigheidszondag (22 november a.s.) is er in de morgendienst allereerst een plaats voor genodigden, nabestaanden van gemeenteleden die in het kerkelijk jaar 2019 – 2020 zijn overleden. Mogelijk zullen er nog plaatsen over zijn voor (andere) gemeenteleden. Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden bij Hans de Smit, uiterlijk tot zaterdag 21 november a.s. 18:00 uur.

Voor de avonddienst op 22 november a.s. zal er in de week vooraf via kerktijd.nl zoals gebruikelijk een uitnodiging worden verstuurd aan 30 gemeenteleden.


Rooster nevenactiviteiten week 45 (9 nov – 13nov)

Geplaatst op november 8, 2020 door A.J.C. van Gammeren

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

19.45 uur kerkrentmeesters vergadering in de grote zaal onder in de kerk.

Dinsdag 10 november

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur moderamen wijk 1 in zaal 1 van de bron.

19.30 uur moderamen wijk 2 in de consistorie van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Jeugdleiding vergadering wijk2 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Woensdag 11 november

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de bovenzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Bijbelstudie groep Ds van der neut in consistorie van de Biesboschkerk.

19.30 uur bezinningsavond wijk2 in kerkzaal dorpskerk.

20.00 uur lidmatenkring wijk2 zaal 1 van de bron.

Vrijdag 13 november

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron


Wijknieuws wk-44

Geplaatst op oktober 28, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Rooster nevenactiviteiten week 44 (26-30 oktober)

Geplaatst op oktober 24, 2020 door A.J.C. van Gammeren

Vanwege een nieuwe indeling van de geschikte zalen t.a.v. de ventilatie vindt u hieronder het rooster voor week 44. (lees meer in het artikel ‘ventilatie gebouwen’ op deze site)

maandag 26 oktober.

15.30 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

15.30 uur club wijk 1 in de grote zaal van de Bron.

18.45 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

18.45 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

19.00 uur catechisatie wijk 2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk 2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

20.00 uur catechisatie wijk 2 groep 3 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 27 oktober.

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

19.30 uur Gesprek ouderling Molenaar in zaal 1 van de Bron.

Woensdag 28 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

18.45 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

19.00 uur Catechisatie wijk 2 in de kerkzaal Dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk 1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de Biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk 1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de Biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk 1 in de consistorie van de Biesboschkerk .

Donderdag 29 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

Vrijdag 30 oktober

Gebedsgroep wijk 2 in zaal 1 van de Bron.


Aangepaste Corona maatregelen *update*

Geplaatst op oktober 16, 2020 door RonaldGolverdingen

De richtlijnen vanuit de PKN zijn aangescherpt naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 13 oktober.
Wij zullen deze richtlijnen opvolgen.

Concreet betekent dit dat tijdens verplaatsingen in de kerk het dringende advies is om een mondkapje te dragen.

Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uitgesteld. Natuurlijk kunnen deze bijeenkomsten wel digitaal plaatsvinden.

Er is vanuit de PKN wel gecommuniceerd, dat kleinschalige Bijbel-en gebedskringen gewoon door kunnen gaan, omdat samenkomen rond het geopende Woord en samen bidden het hart is van het gemeente-zijn. Uiteraard met inachtneming van de verschillende maatregelen.

Alle bijeenkomsten van en voor de jeugd onder de 18 jaar kunnen gewoon doorgaan.


!!!!! NIEUWE WEBSITE !!!!!

Geplaatst op oktober 12, 2020 door Arjan van Gammeren

Nieuwe website www.hervormdwerkendam.nl

In de achterliggende periode waarin we elkaar minder hebben gezien, hebben we als College van kerkrentmeesters zeker niet stil gezeten. Sterker nog, vanwege alle veranderde maatregelen zijn we juist continu bezig met aanpassen en faciliteren van mogelijkheden om de verbinding met diensten, de kerk in het algemeen en verbinding met elkaar, waar mogelijk, zo levendig mogelijk te houden. Zodoende hebben we ook deze gelegenheid aangegrepen om de verouderde website in een nieuw jasje te steken. We vonden het belangrijk dat de nieuwe website een modern jasje kreeg, een overzichtelijke menustructuur en een vriendelijke lay out. Als het goed is, staat de nieuwe nu (op het moment van ontvangen van dit kerkblad) online. We hebben een websitecomité opgezet waarin mensen van wijk 1 en wijk 2 in deelnamen. Daarnaast kregen we technische ondersteuning van Altena Media. We zijn erg blij met het resultaat en iedereen dankbaar die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe website. U kunt straks gewoon de gebruikelijk URL-link gebruiken om op de website te komen: www.hervormdwerkendam.nl. U komt vervolgens op een homepage met algemene informatie, daar vindt u ook de knop die direct toegang hebben naar alle berichten van wijk 1 en een knop met alle berichten van wijk 2. Zodat alles mooi gesorteerd terug te vinden is. Om in te loggen voor berichten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zal u helaas wel een nieuw wachtwoord moeten opvragen, dit kunt u op de site doen door een verzoek voor registratie achter te laten. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. We zoeken nog wel een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten op de site te beheren voor wijk 1. Iemand met passie voor communicatie en verstand van computers is erg handig. Je kun je aanmelden bij de scriba van Wijk 1 scriba.hgw1@gmail.com


Gewijzigde uitnodigingsprocedure erediensten

Geplaatst op door RonaldGolverdingen

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.