Kinderen (0-12 jaar)

In de kerk is er plaats voor iedereen, jong en oud. Hieronder een overzicht van het kinderwerk (0-12 jaar) in onze wijkgemeente.

Oppasdienst (zondag)
De oppasdienst vindt plaats tijdens de erediensten op zondagochtend. De oppasdienst is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens de oppas lezen we vaak een Bijbelverhaal voor en is er voor de kinderen vanaf ongeveer 2 jaar ook een kleurplaat. Doel is om de kinderen op deze manier te laten kennismaken met de Bijbelverhalen.

Wanneer, waar…
Ochtenddienst in Dorpskerk – ‘De Bron’, zaal 1
Ochtenddienst in Biesboschkerk – De bijzaal links in de hal

Contactpersoon: Dorien Vos-Stoop (06-30816450 / dorienstoop@hotmail.com)


Kindernevendienst

Tijdens bijna iedere zondagmorgendienst in zowel de Dorpskerk als in de Biesboschkerk wordt Kindernevendienst gehouden. 

De kinderen worden opgedeeld in drie groepen aan de hand van hun basisschoolgroep: groep 1-2-3 (onderbouw) / groep 4-5-6 (middenbouw) / groep 7-8 (bovenbouw). Voor de kinderen van de onderbouw en middenbouw is er bijna iedere zondagmorgen Kindernevendienst. Voor de kinderen van de bovenbouw (groep 7-8) is er alleen Kindernevendienst in de Dorpskerk en geen Kindernevendienst in de Biesboschkerk. Zij blijven dan in de kerk. Op deze manier maken zij ook gelijk kennis met de kerkdiensten. De kinderen gaan voor de schriftlezing naar één van de zalen van de betreffende kerken.

Aan de kinderen van de onderbouw en middenbouw wordt een Bijbelverhaal verteld aan de hand van de methode van Bijbel Basics, waarmee alle leiding werkt. Met de kinderen van de bovenbouw wordt ditzelfde gedeelte uit de Bijbel gelezen. Zodoende horen en werken alle kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal op hun eigen leeftijdsniveau. Passend bij het verhaal wordt vaak een werkje geknutseld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan. Met de kinderen uit de bovenbouw worden gesprekjes gevoerd; over het gelezen Bijbelverhaal, maar ook over dingen die zij in de preek hebben gehoord of in de dienst hebben gezien.

Met Kerst en Pasen worden themaprojecten verzorgd. De thema’s worden met de kinderen uitgewerkt tijdens de Kindernevendienst, maar krijgen ook een plek tijdens de dienst in de kerkzaal. Dat gebeurt onder andere door een projectverbeelding voorin de kerk.

Kinderviering

Eén keer in de maand (de eerste zondag van de maand dat de morgendienst in de Dorpskerk plaatsvindt) vindt er in de Bron een kinderviering plaats voor de kinderen van groep 1 tot en met 6.

Op deze zondagen zal er in de kerk geen Kindernevendienst zijn voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. Voor de kinderen van groep 7/8 zal er op deze zondagen wel Kindernevendienst zijn, tenzij het een bijzondere dienst is.

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de Kindernevendienst (Francisca Klop: fmoostrom@hotmail.com of Linda van Oord: chp.vanoord@ziggo.nl)


Kinderclubs
Door de weeks zijn de kinderclubs voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Alle kinderen uit ons dorp (ook als je niet zo vaak naar de kerk gaat) zijn van harte welkom! Op de clubs lezen we vaak een mooi verhaal uit de Bijbel, zingen we leuke liedjes, knutselen we iets leuks of doen we leuke spelletjes. Hieronder een overzicht van alle clubtijden

Groep 3/4: Maandagmiddag van 15.15-16.45 uur (data: 19/9 | 3/10 | 17/10 | 31/10 | 14/11 | 28/11 | 12/12)
Groep 5/6: Maandagavond van 18.45-20.00 uur (data: 19/9 | 3/10 | 17/10 | 31/10 | 14/11 | 28/11 | 12/12)
Groep 7/8: Woensdagavond van 18.45-20.00 uur (data: 21/9 | 5/10 | 19/10 | 2/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12)

Contactpersoon: Jozua Zeldenrust (06-10990314 / jozua@deogratias.eu)