Ouderendiensten

Tweemaal per jaar is er een speciale dienst voor ouderen. Is dat nou nodig zult u denken. Echter blijkt hier meer behoefte aan te zijn dan u wellicht vermoed. Als gemeente maken wij tijdens de reguliere diensten gebruik van het Liedboek voor de kerken (1973) en de Evangelisch Liedbundel (1999). In verschillende speciale diensten wordt ook gebruik gemaakt van de bundel Opwekking.

Veel gemeenteleden zijn daarentegen ook opgegroeid met de Hervormde bundel ’38 of gehechte aan liederen uit bijvoorbeeld de bundel van Johannes de Heer of Glorieklokken. Een behoorlijk deel van deze liederen is terug te vinden in het Liedboek voor de Kerken of de Evangelische Liedbundel maar onmiskenbaar zijn er ook liederen die niet of nauwelijks meer worden gezongen.

Tijdens deze ouderendiensten is er extra ruimte voor deze liederen. Niet uit sentiment maar tot eer van de Here God.

Tijdens de ouderendiensten maken wij bijvoorbeeld ook gebruik van de Statenvertaling en de NBG ’51.

U bent van harte uitgenodigd!