Bijbelkringen

Binnen onze gemeente is er een aantal Bijbelkringen. Samen lezen uit Gods Woord in een vertrouwde kring van gemeenteleden. Een Bijbelkring is niet alleen erg interessant maar ook goed voor het onderlinge contact als gemeente.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende Bijbelkringen.

Bijbelkring 1 (Immanuël)
Contactpersoon: Jozua Zeldenrust (06-10990314 / jozua@deogratias.eu)

Bijbelkring 2
Contactpersoon: Henri Dekker (06-10927483 / henridekker81@gmail.com)

Bijbelkring 3
Contactpersoon: Adriaan Blokland (adriaanblokland@ziggo.nl)

Bijbelkring 4
Contactpersoon: Wil Verlee (simonenwil@gmail.com)

Bijbelkring 5 (nieuwe belijdende leden)
Contactpersoon: Ds. van der Neut (06-23389118 / gvdneut@hervormdwerkendam.nl)

Bijbelkring 6
Contactpersoon: Ds. van der Neut (06-23389118 / gvdneut@hervormdwerkendam.nl)

Bijbelkring 7 (De Lukaskring)
Contactpersoon: Teunie de Smit (0183-503945 / tcdesmit@hotmail.com)