Liturgie 2 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op september 30, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 2 oktober in de Biesboschkerk met voorganger dhr. Arie van Es. Deze dienst is een jeugddienst. De muzikale begeleiding is in handen van Adaiah en het thema is: ‘Why?’

Lied voor de dienst: Meer!

Mededelingen

Intochtslied: God maakt vrij (Opwekking 720)

Votum en zegengroet

Samenzang: What a beautiful name (Opwekking 812)

Gebed om opening van het Woord

Samenzang: Vragen (Opwekking 830)

Overdenking: ‘Why?’

Schriftlezing tijdens de overdenking: Mattheüs 11: 28 – 30

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: U geeft rust (Opwekking 855)

Gesproken geloofsbelijdenis

Collecte

Samenzang: Adembenemend (Opwekking 684)

Zegen

Lied na de dienst: Wat de toekomst brengt


Liturgie 2 okt Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 oktober, Israëlzondag, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 135: 1, 2

Gods geboden

Elb lied 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Romeinen 9: 1 – 7

Gezang 41: 1, 4, 5 De Here, de heerser der aarde

Preek

Elb lied 194 Er is een stad voor vriend en vreemde

Gedenken van ons overleden gemeentelid Wim Versteeg

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 125: 1, 4, 5 O kom, o kom, Immanuël

Zegen


Liturgie 25 sep Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op september 23, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 september in de Dorpskerk met ds. C. van Velzen uit Blaricum. Deze dienst is een leerdienst.

Psalm 149: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 149: 3

Gebed

Schriftlezingen: Genesis 1: 26-31, Genesis 2: 18-25 en Genesis 3: 1-7

Opwekking 167 ‘Samen in de Naam van Jezus’

Verkondiging: “Gods relatie met mannen en vrouwen.”

Op Toonhoogte 333: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent’

Geloofsbelijdenis

Gebed

Gezang 477:1 en 2

Zegenbede


Liturgie 25 sep Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst op zondag 25 september in de Biesboschkerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 84: 3 en 6

Votum en Groet

Gezang 250: 1 en 4

Verootmoediging en genadeverkondiging

Elb lied 308: 1 en 2

Wet

Psalm 25: 2

Gebed

Kinderen verlaten de kerk

Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 20-31 en Johannes 14: 1-6

Gezang 435: 1, 4 en 5

Prediking

Gezang 436: 1, 2 en 4

Dienst der gebeden

Collecte

Elb lied 177: 2, 3 en 4

Zegen met gezongen Amen


Liturgie 18 september Dorpskerk 10.00 uur

Geplaatst op september 16, 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 september in de Dorpskerk met ds.   G.R.G. van der Neut   

Welkomstwoord en mededelingen

Zingen: Psalm 107: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: “Met open armen” van Schrijvers voor gerechtigheid

Tien geboden in eenvoudige taal

Zingen: Opwekking Kids 191: Samen is veel leuker

Gebed

Kindermoment, kindernevendienst groep 1 – 3

Schriftlezingen: Jesaja 25: 6 – 9, Lukas 24: 27 – 49

Zingen: Opwekking 498 Er is een stad met gouden straten

Preek: Aan tafel!

Zingen: “Aan Uw tafel” van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen bij de oppas worden ook opgehaald om bij de zegen te zijn.

Collectemoment – de muziekgroep speelt voor ons een luisterlied

Zingen: Opwekking 705 Toon Mijn liefde Zegen; beantwoord met gesproken amen


Liturgie 18 sept Biesboschkerk 18.00 uur

Geplaatst op september 13, 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 september in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch  

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: – gezang 319 vs. 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen:      – psalm 89 vs. 1 en 3
 • Gebed bij de opening van de H. Schrift
 • 1e Schriftlezing: – Jesaja 55 vs. 1-7
 • 2e Schriftlezing: – Mattheus 7 vs. 24-27
  • De schriftlezingen zijn uit de NBV
 • Zingen:      – gezang 33 vs. 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging ‘Een plek van bemoediging’
 • Zingen:      – gezang 249 vs. 1 en 3
 •  
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:      – lied 341 Heer, God, U loven wij (uit: Evangelische Liedbundel)
 • Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
 • Zingen:      – lied 150 vs. 1, 2 en 3 Ruis, o Godsstroom der genade (uit: Evangelische Liedbundel
 • Heenzending en zegen

Liturgie 11 sept Biesboschkerk 10.00 uur

Geplaatst op september 9, 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal  

Afkondigingen

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 3, 4

Gods wet

Elb 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

1 Petrus 5: 1 – 7

Gezang 107: 1, 2, 4

Preek

Psalm 84: 5, 6

Lezing tweede deel van het avondmaalsformulier

Gezang 358: 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering van het heilig avondmaal

Gezang 358: 2 – 6

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Elb 355 Vader God, ik vraag me af

Zegen


Liturgie 11 sept Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 september in de Dorpskerk met ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Elb lied 302

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 92 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Gezang 291 vers 1 en 2

Formulier Heilig Avondmaal

Gereed maken van de Tafel met gezang 14 vers 1 en 2

Viering

Afsluiting Viering met gezang 182 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Lucas 15: 11 – 24

Psalm 119 vers 12 en 40

Verkondiging: thema: “Jezus’ eten en drinken met zondige mensen.”

Elb lied 313

Dankgebed/voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 257

Zegen

Gezang 456 vers 3


Liturgie 4 sep Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op september 2, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van 4 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 3, 4

Gods geboden

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 20: 1 – 23

Gezang 463: 4 Leg Heer Uw stille dauw van rust

Tweede Schriftlezing: 1 Samuël 20: 24 – 43

Gezang 463: 5 Dat ons geen drift en pijn verblindt

Preek

Gezang 481: 3, 4 leer ons het goddelijk beleid

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbede, stil gebed

Elb lied 325 Onze Vader in de hemel

Zegen


Liturgie 4 sep Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op augustus 31, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 september in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Poortugaal.

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 65: 3

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-9a

Gezang 325: 1 en 2

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9b-13

Gezang 325: 3 en 4

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 14-18

Gezang 325: 5, 6 en 7

Preek

Meditatief orgelspel

Elb lied 297

Uiteengaan

Apostolische Geloofsbelijdenis

Psalm 62: 1 en 4

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 430: 1, 2 en 6

Zegen