Liturgie 5 feb Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op februari 4, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 februari in de Dorpskerk met voorganger dhr. D.C. Brinkman. Deze dienst is een gezinsdienst met het thema: ‘Samen verbonden!’ De muzikale begeleiding is in handen van de gemeenteband.

Intochtslied: Laat ons samen een zijn (Sela)
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Psalm 133 vers 1 en 3
Tien geboden
Zingen: Op Hem rust mijn geloof (Opwekking 670)
Gebed
Zingen: U maakt ons één
Kindermoment
Kinderkoor zingt: Lees je Bijbel, bid elke dag
Kinderen van groep 1-3 gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen: Johannes 13 vers 1 t/m 17 en Filippenzen 2 vers 1 t/m 11
Zingen: Psalm 87 vers 1 t/m 4
Overdenking: ‘Samen verbonden!’
Zingen: Breng ons samen (Sela)
Dankgebed en voorbede
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collectemoment
Luisterlied met het kinderkoor: Ezelsoren
Zingen: Ga nu heen in vrede (Elb lied 270 vers 1 en 2)
Zegen
Kinderkoor zingt: Hokjes vakjes


Liturgie 5 feb Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op februari 3, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 142: 1 – 3 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalm 142: 4 – 7  

Gebed  

Schriftlezing: 1 Samuël 24 

Psalm 57: 1, 2 

Schriftlezing: Psalm 57 

Psalm 57: 5, 6 

Preek: ‘David spaart Sauls leven in de grot.’

Gezang 285: 1, 2 Geef vrede Heer, geef vrede  

Geloofsbelijdenis 

Gezang 285: 3, 4 Geef vrede Heer, geef vrede 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 203 Genade, zo oneindig groot 

Zegen


Liturgie 29 jan Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op januari 27, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 januari in de Dorpskerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

Psalm 17: 2 en 3

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 17: 7

Gebed bij de open Bijbel

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10

Elb lied 457 

Preek 

Lied: Gezang 488B

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied van aanbidding: Elb lied 377

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 393

Zegen

Lied als antwoord op de zegen: gezang 456: 3


Liturgie 29 jan Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een doopdienst, waarin Ruben Boom, Adriënne Faro, Lucy Ritmeester en Ryan Versluis de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking door Marcel van der Poel (orgel/piano), Jannie Faro (kornet) en Corine Visser, Pauline van Tuijl en zanggroep.

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 4

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: ‘Jezus U bent het licht in ons leven’ (Taizé) 

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21) 

Zingen: Elb lied 278 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 

Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader

Bediening van de Heilige Doop 

Zingen: Gods zegen voor jou – Sela (staande) 

Gebed 

Kindermoment, start kindernevendienst 

Schriftlezingen: Matteüs 18: 1 – 5; Filippenzen 1: 12 – 26 (NBV21) 

Zingen: Psalm 105: 1, 3

Preek: “Christus is mijn leven” 

Zingen: Opwekking 710 Gebed om zegen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment, luisterlied: ‘You say’ van Lauren Daigle 

Zingen: Elb lied 279 Wij blijven geloven

Zegen; beantwoord met een gesproken amen


Liturgie 22 jan Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op januari 20, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 januari in de Biesboschkerk met ds. Guido van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst met het thema ‘The power of music’, muzikale medewerking wordt verleend door BrandNew.

Lied voor de dienst: Opwekking 771 Eén doel

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 589 Ik wil juichen voor U

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: 10.000 reasons, Matt Redman

Gebed om opening van het Woord

Zingen: Opwekking 488 De kracht van Uw liefde

Schriftlezing: 2 Koningen 3: 8-18 en Kolossenzen 3: 14-16

Zingen: Our God, Chris Tomlin

Samenzang: You say, Lauren Diagle

Overdenking: The power of music

Zingen: Opwekking 639 Prijs Adonai

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Zingen: Raise A Hallelujah, Bethel Music

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 720 God maakt vrij


Liturgie 22 jan Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 januari in de Dorpskerk met ds. L.W. de Haan uit Genderen.

Psalm 147: 1

Stil gebed, votum en groet

Psalm 147: 2, 7

Gods goede regels

Elb lied 422 (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Exodus 19: 1-8 en Mattheüs 5: 1-2, 13-20

Psalm 1: 1, 2

Verkondiging

Gezang 481: 1, 2 (O grote God die liefde zijt)

Gebed

Elb lied 184: 1, 3, 4 (Ik wandel in het licht met Jezus)

Zegen


Liturgie 15 jan Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op januari 13, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vindt bevestiging van ambtsdragers plaats. Anke van den Heuvel-Groeneveld zal bevestigd worden tot pastoraal ouderling en Chiel Smits tot ouderling-kerkrentmeester. Herbevestigd worden Renko Dekker als jeugdouderling, Ronald Golverdingen als ouderling-scriba en Johan Maaskant als diaken.

Psalm 66: 3, 5 

Votum en groet

Gezang 1005 (Liedboek 2013) Zoekend naar licht 

Gods wijsheid voor ons leven: Kolossenzen 3: 12 -17 (NBV21) 

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Gebed

Kindermoment 

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst

Filippenzen 1: 1 – 11  

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Preek

Psalm 68: 10 (oude berijming)

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 

Herbevestiging van ambtsdragers

Psalm 134: 3 (oude berijming) 

Persoonlijk woord 

Elb lied 312 Jezus vol liefde 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment 

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige 

Zegen; beantwoord met gesproken amen


Liturgie 15 jan Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 januari in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Elb lied 170    (Groot is Uw trouw, o Heer) 

Aanvangstekst: Psalm 32: 7, 8 en 11 (HSV) 

Psalm 32: 3 en 4 

Schriftlezing: Exodus 33: 1 t/m 17 (HSV) 

Gezang 442: 1, 2 en 4 

Gezang 446: 1, 3, 4 en 6 

Geloofsbelijdenis (uitgesproken)

Psalm 103: 5 en 9

Gezang 429: 1 en 3


Liturgie 8 jan Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op januari 6, 2023 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van 8 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Leerdienst.

Psalm 108: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

Opwekking 288 Hef je hoofd omhoog  

Gebed  

Schriftlezing: Ezechiël 1: 27 – 3: 6  

Gezang 473: 1, 3, 9, 10 Neem mijn leven, laat het Heer 

Schriftlezing: Matteüs 13: 1 – 9 ; 18 – 23   

Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord 

Preek: ‘Hoe heb je zo veel mogelijk aan een kerkdienst?’

Elb lied 314 Maak mij rein voor U 

Geloofsbelijdenis 

Opwekking 510 Dit is mijn verlangen 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment 

Elb lied 493: 1, 2, 3 Ik wil U prijzen Heer (kennen, van U houden) 

Zegen 

.

Hoe heb je zo veel mogelijk aan een kerkdienst? 

Er wordt wel eens gesproken over goede voorgangers, een goede preek, enzovoorts maar kun je ook een slechte of goede hoorder van de preek zijn? Aan de hand van de roeping van Ezechiël en vooral van de verschillende werkwoorden die Jezus volgens de verschillende Evangelie-schrijvers gebruikt heeft, aan het slot van de uitleg van de gelijkenis van het zaad en de vier soorten grond, kunnen we een veel beter beeld krijgen van wat Jezus nu wil wat we allemaal doen met Zijn woord.  

En hoe leer je zingen met je hart in plaats van met je hoofd? Hoe kun je actiever meebidden met de voorganger? En mee-belijden met je hart tijdens de geloofsbelijdenis in een avonddienst? Hoe ga je om met verwachtingen die je wel/niet hebt van een dienst en preek? Heel praktisch en concreet staan we stil bij de verschillende onderdelen van een kerkdienst en hoe we daar meer aan kunnen beleven en eraan kunnen hebben. 


Liturgie 8 jan Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 januari in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Elb lied 308: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart)

Woorden van dankbaarheid en leefregel

Elb lied 308: 4 (O, heil’ge Geest)

Gebed

Schriftlezing: Numeri 3: 11 – 13

Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)

Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 40

Gezang 139: 1 en 3 (Komt, verwondert u hier, mensen)

Overdenking

Gezang 132: 1 en 2 (Er is een roos ontloken)

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven

Gezang 26: 1, 3 en 4 (Daar is uit ’s werelds duistre wolken)

Zegen

Gezang 456: 3