Liturgie 17 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op oktober 15, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 139: 1, 2

Votum en groet

Psalm 139: 3, 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Genesis 4: 1 – 8; 1 Petrus 2: 11 – 12 (HSV)

Gezang 477: 1, 2 Geest van hierboven

Preek

Elb lied 247: 1, 2 In Gods overwinning

Geloofsbelijdenis

Elb lied 247: 3, 4 Tronen, machten, krachten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 396: 1, 2, 3 Grijp toch de kansen

Zegen


Liturgie 17 okt Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op oktober 13, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 oktober in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 150: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Elb lied 251: 1, 2 en 5

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Psalm 34: 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest, na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 – 22

Psalm 146: 2 en 3

Overdenking

Gezang 448: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 470: 1 en 3

Zegen

Gezang 456: 3


Liturgie 10 okt Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op oktober 8, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 105: 1, 2

Votum en groet

Gezang 415: 1, 2 Komt nu met zang van zoete tonen

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 458 Laat zo je licht maar schijnen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Hosea 1: 6 – 12; 1 Petrus 2: 7 – 10

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Preek

Elb lied 394 Wij zijn Gods kind’ren

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment (N.B. 2e collecte: bestemmingscollecte ventilatiesystemen De Bron en Dorpskerk)

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen


Liturgie 10 okt Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op oktober 7, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 oktober in de Dorpskerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 124: 1, 4

Stil gebed, votum en groet

Psalm 147: 1, 7

Gebed

Schriftlezing Efeze 2: 11-22

Psalm 133: 1, 3

Verkondiging. Thema: ‘De muur is weg’ n.a.v. Efeze 2: 14

Gezang 434: 1, 5

Geloofsbelijdenis

Elb lied 411 Jezus leeft in eeuwigheid

Gebeden

Collecte

Elb lied 413 Lichtstad

Zegen


Liturgie 3 okt Dorpskerk 10.00 u

Geplaatst op oktober 1, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een doopdienst, waarin Noa Pijpelink, Kirsten van Rijswijk en Liam van Kampen de heilige Doop zullen ontvangen. Muzikale medewerking is van Aldert van Hoornaar (orgel) en Jannie Faro (kornet).

Psalm 98: 1, 3 (staande)

Votum en groet

Gezang 300: 1, 2 Eens als de bazuinen klinken

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Bediening van de heilige Doop

Elb lied 278 Laat de kind’ren tot Mij komen (de kinderen worden binnengebracht)

Doopformulier

Doopvragen

Doop en zegening

Vraag aan de gemeente

Elb lied 444 Ik zegen jou in Jezus naam (staande)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 6: 30 – 44 (NBV)

Opwekking 736 Wij zegenen jou

Start kindernevendienst

Preek: ‘Jezus zorgt voor meer dan genoeg’

Elb lied 355 Vader God, ik vraag me af

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Elb lied 357: 1, 2 Vreugde, vreugde louter vreugde

Zegen; gesproken amen


Liturgie 3 okt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 3 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst met het thema: ‘Klimaatverandering, is dat ons probleem?’ De muziek wordt verzorgd door One Man Audience.

Lied voor de dienst: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 797 – Breng ons samen

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Opwekking 830 – Vragen

Gebed om opening van het woord

Schriftlezingen: Genesis 1: 26-31 (NBV), Leviticus 25: 1-7 (NBV) en Mattheüs 6: 24-30 (NBV)

Samenzang: Sela – God zal voor ons zorgen

Overdenking: ‘Klimaatverandering, is dat ons probleem?’

Samenzang: Opwekking 786 – Met hart en handen

Interview

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 – Ik geloof in God de vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte: Lauren Daigle – Hold on to me

Samenzang: Rend Collective – My lighthouse

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 847 – Onze schuilplaats


Liturgie 26 sept Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op september 24, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst doen belijdenis van het geloof: Arie de Heer, Liesbeth de Heer-Slingerland, Arie van ’t Verlaat en Janneke Westerhout-Zandee.

Psalm 33: 1, 2

Votum en groet

Opwekking 642 De rivier

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21

Elb lied 421 Ben je groot of ben je klein

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Jesaja 28: 14 – 16; 1 Petrus 2: 4 – 6 (NBV)

Lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela

Preek: Voeg je bij Hem, de levende steen!

Opwekking 687 Heer, wijs mij Uw weg

Belijdenisformulier

Gebed

Kinderen van groep 4-6 komen terug in de dienst

Vragen en ja-woord

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord en overhandiging belijdeniskaarten

Lied ‘Toekomst vol van hoop’ van Sela

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen van groep 1-3 komen terug in de dienst

Collectemoment

Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen, beantwoord met gesproken amen


Liturgie 26 sept Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 september in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Psalm 118: 1 en 10

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 356: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1 – 13

Gezang 434: 2 en 3

Verkondiging

Elb lied 226: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 89: 3 en 7

Gebed                                    

Aanbeveling (digitale) collecte

Gezang 440: 1, 2 en 4

Zegen

Gezang 456: 3


Liturgie 19 sep Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op september 17, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 september in de Biesboschkerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem. Deze dienst is een ouderendienst, waaraan het koor Soli Deo Gloria o.l.v. Carine Schutte medewerking zal verlenen.

Samenzang: Psalm 145: 3 (nieuwe berijming) ‘genadig en barmhartig is de Heer/ lankmoedig geduldig en vol goedheid altijd weer’

Stil gebed – votum en groet

Samenzang gemeente en koor: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (melodie: ‘the Rose’)

Aanvangstekst: Galaten 5: 22 ‘maar de vrucht van de Geest is… geduld’

Gebed

Koorzang: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ en ‘Nader tot U’

Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 34: 1-9 ‘HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig…’ en Nieuwe Testament:2 Petrus 3: 8-18 ‘beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid’

Wisselzang gemeente en koor: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

couplet 1: koor

couplet 2: vrouwen

couplet 3: koor/ gemeente

couplet 4: mannen

couplet 5: koor/gemeente

Verkondiging met als thema: ‘GEDULD’

Samenzang: Gezang 460: 1, 3, 4 ‘Loof de Koning, heel mijn wezen/ gij bestaat in zijn geduld’

Lezing van de apostolische Geloofsbelijdenis

Koorzang: ‘The Lord Jesus Christ’ en ‘Voor de bloemen op de velden’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Samenzang gemeente en koor: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen


Liturgie 19 sep Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst, die de start geeft aan het nieuwe seizoen. Het thema is ‘Van U is de toekomst!’ en de band Concrete verzorgt de muzikale begeleiding.

Opwekking 715: Wat houd ik van uw huis

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking 174: Juich want Jezus is Heer

Tien geboden in eenvoudige taal

Opwekking 389: Create in me a clean hart

Gebed

Schriftlezingen: Mattheus 6: 5 – 15 en Jesaja 11: 6 – 10 (NBV)

Opwekking 436 Onze Vader

Opwekking 665: Tot aan die dag

Preek: Van U is de toekomst!

Wat de toekomst brenge moge, op de melodie van ‘the Rose’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Zegen; beantwoord met gesproken amen