Liturgie 18 apr Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op april 13, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 april in de Biesboschkerk met ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm 105: 1 en 2

Stil gebed / votum en groet

Elb lied 351 (Machtig God, Sterke rots )

Geloofsbelijdenis

Psalm 86: 4

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Johannes 20: 19 t/m 23

Gezang 259: 1 en 2

Preek

Gezang 221: 1 en 2

Dankgebed

Gezang 257

Zegen


Liturgie 11 apr Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op april 9, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst op zondag 11 april in de Biesboschkerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Psalm 81: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 81: 3 en 4

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Gezang 466: 1

Wet

Psalm 136: 1, 2, 12 en 13

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 30: 18-21 (NBV-2004)

Psalm 33: 7

Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV-2004)

Psalm 33: 8

Prediking: ‘De Heer wacht op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.’ – Jes. 30: 18

Gezang 218: 1, 2, 6 en 8

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gezang 215

Zegen

Gezang 456


Liturgie 11 apr Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op april 7, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 april in de Dorpskerk met ds. K. van Velzen en organist/pianist Marcel van der Poel. Deze dienst is een Leerdienst, het thema is: ‘Opstandingskracht in de praktijk.’

Psalm 130: 1, Uit diepten van ellende

Stil gebed   

Votum en groet   

Gezang 163, Ik bouw op U

Gebed   

Eerste Schriftlezing: 1 Cor. 10: 12 en 13
Tweede Schriftlezing: 2 Cor. 1: 8 t/m 11  

Opwekking 42, ‘k Stel mijn vertrouwen op den Heer mijn God  

Verkondiging   

Psalm 142, Tot God den Heer hief ik mijn stem  

Geloofsbelijdenis   

Weerklank 183, U zij de glorie  

Gebed   

Luisteren naar: ‘I praise You in the storm’ 
Collecte   

Opwekking 585, Er is een dag  

Zegen


Liturgie Eerste Paasdag Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op april 1, 2021 door FamKoek

Paasmorgen 2021 – vanuit de Dorpskerk Werkendam 4 april 2021 om 10:00

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 4 april, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van de Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en trompettist Cees Trappenburg. Het thema is van deze Paasdienst is: Waarom huil je? Jezus leeft!

De nieuwe paaskaars wordt aangestoken.

Psalm 100: 2, 4

Bemoediging en groet

Elb lied 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Gezang 217: 1, 3, 4 Jezus leeft en ik met Hem!

Gods geboden: Kol. 3: 1 – 17 (NBV)

Gezang 215 Christus, onze Heer verrees

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment: Een spoor van liefde: Maria ontmoet Jezus.

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18  (NBV)

Elb lied 137 Omdat Hij leeft

Preek

Elb lied125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten – tijdens de collecte luisteren we naar Aria van Christoph Willibald Gluck. (orgel en bugel)

Elb lied 132: U zij de glorie

Zegen; gesproken amen.

Na de dienst: Improvisatie U zij de glorie (orgel en piccolo-trompet)


Liturgie Goede Vrijdag Biesboschkerk 19.30u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Naast de muziek voor de psalm en de gezangen zal organist Jaco van de Werken ook een drietal koralen uit de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore brengen. Aan het eind van de dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Psalm 22: 1, 3

Votum en groet

Gezang 178: 1, 8 Jezus om uw lijden groot

Gebed

Gezang 178: 9, 10 Om Uw kruis, Heer, bidden wij

Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 12

Moment van stilte

We luisteren naar ‘Dein Will gescheh’, Herr God zu gleich’

Schriftlezing: Johannes 19: 13 – 18

Moment van stilte

We luisteren naar ‘Wer hat dich so geschlagen’

Schriftlezing: Johannes 19: 19 – 30

Moment van stilte

We luisteren naar ‘O grosse Lieb, o Lieb’ ohn’alle Maasse’

Overdenking

Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Gebed

Collectemoment

Gezang 182: 3 Die gewillig waart ten dode

Zegen; gesproken amen.

De paaskaars wordt gedoofd.


Liturgie Witte Donderdag Biesboschkerk 19.30u

Geplaatst op maart 31, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst op Witte Donderdag, donderdag 1 april, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Psalm 118: 1, 5

Votum en groet

Gezang 180: 1, 4 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 14

Psalm 118: 2, 3

Preek

Gezang 180: 2, 6 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt

Avondmaalsformulier

Gezang 173: 1, 2, 3 Alles wat over ons geschreven is

Avondmaal

Gezang 173: 4, 5 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 118: 1, 2, 3 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Zegen; gesproken amen.


Liturgie Eerste Paasdag Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op maart 29, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Paasdag, zondag 4 april, in de Biesboschkerk met ds. G.J. Wolters uit Almkerk.

Psalm 118: 1, 6

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 118: 8, 9

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Joh. 20: 1-18

Gezang 210: 1, 4

Verkondiging

Gezang 219: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Gezang 219: 5, 6

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 132

Zegen  


Liturgie Palmzondag 28 mrt Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op maart 25, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van Palmzondag, zondag 28 maart, in de Dorpskerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Schriftlezing: Mattheus 26: 30 – 35 en 69 – 75
                                              
aanvangslied: Psalm 43: 1
na Gods gelofte en groet: Psalm 43: 3
voor preek: Psalm 5: 2, 6

Preek over Mattheus 26: 69 – 75; Verloochening
na preek: Gezang 177: 5, 6
na geloofsbelijdenis: Elb lied 119
slotlied: Gezang 182: 4
Liturgie Palmzondag 28 mrt Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst op Palmzondag, zondag 28 maart, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 2, 4

Gods geboden

Gezang 463: 1, 2, 4 O Heer die onze Vader zijt

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 12: 12 – 19; 16: 16 – 24

Elb lied 408: 1, 2, 3 Hosanna, hosanna, de Koning komt

Preek

Gezang 317 Halleluja, ’t loflied rijze

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 299: 1, 3 Welk een vriend is onze Jezus

Zegen; gesproken amen

  • Na de dienst zal er een online preekbespreking plaatsvinden o.l.v. ds. Van der Neut.

Liturgie 21 mrt Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op maart 18, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 maart in de Biesboschkerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk.

Psalm 43, vers 3 en 4

Votum en groet

Gezang 184, vers 1 en 2

Gebed

Schriftlezing: Gen. 22: 1 – 14

Psalm 31, vers 7 en 15

Verkondiging

Elb lied 118, verzen 1, 2, 4 (Hij kwam bij ons)

Geloofsbelijdenis

Dankgebed

Elb lied 364, verzen 1, 2, 3 (Heerlijk is Uw naam)

Zegen