Liturgie Hemelvaartsdag Dorpskerk 09.30u

Geplaatst op mei 24, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 47: 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 469 Wil je wel geloven

Gebed om de heilige Geest

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Hand. 1: 1 – 14

Gezang 231: 1, 3 Wij knielen voor Uw zetel neer

Preek

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon!

Zegen


Liturgie 22 mei Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op mei 20, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 mei in de Dorpskerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Psalm 98: 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 328 Here Jezus om uw woord

Gebed

Schriftlezing: Johannes 16: 5-15

Psalm 25: 2 Here, maak mij uwe wegen

Preek

Gezang 305 Waar God de Heer zijn schreden zet

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 5, 6 De Heer is mij tot hulp en sterkte

Avondgebed

Elb lied 175 Stilte over alle landen

Zegen

Gezang 456: 3


Liturgie 22 mei Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Kerk & Schooldienst, muzikale begeleiding door de band ‘One man audience’ uit Giessenburg en organist Jaco van de Werken.

Voor de dienst zingen:

– Welkom, welkom – Oke4kids

– Ik ben veilig in Jezus armen – Oke4kids

– Elke stap – Oke4kids

Woord van welkom

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen

Stil gebed, bemoediging en groet door ds. Van der Neut

 Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag

Gebed

Schriftlezing uit de Bijbel in gewone taal: Johannes 10: 11-16

Zingen: Kom op ga je mee – Oke4kids

Preek: ‘Volg jij mij?’

Zingen: Jezus is de goede Herder – Elly en Rikkert

10 geboden

Zingen: Stap voor stap, dag na dag – Op Toonhoogte

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Zingen: Volg het spoor

Zegen

Zingen: Geef Licht- Marcel en Lydia Zimmer

Zingen: Wilhelmus, vers 1 en 6


Liturgie 15 mei Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op mei 13, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 mei in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 23: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 23: 3

Gods geboden

Elb lied 423 De grote mensen durven niet

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 31 – 58

Psalm 35: 1, 7

Preek: David en Goliath (deel 2); de diepere betekenis

Elb lied 244a: 1, 2 Een vaste burg is onze God

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer (2x)

Zegen; gesproken amen


Liturgie 15 mei Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op mei 12, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 mei in de Biesboschkerk met ds. L.W. de Haan uit Genderen. Deze dienst is een jeugddienst. Het thema is: Geloven is doen, maar hoe dan? Het Jongerenkoor Nadiah o.l.v. Matthijs Hoogendijk verleent muzikale medewerking.

Lied voor de dienst door koor: Onze schuilplaats is God

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 797 – Breng ons samen

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 830 – Vragen

Koor: Do it again en Zegeningen

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 uit BGT

Opwekking 786 – Met hart en handen

Overdenking

Opwekking 801 – Het leven in mij

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Koor: Zie onze God en Living Hope (O Praise the Name) + collectemoment

Samenzang: Matt Redman – 10.000 Reasons

Zegen 

Lied na de dienst door koor: New Name Written Down in Glory


Liturgie 8 mei Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op mei 6, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 mei in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Leerdienst met als thema: ‘Hoe gaan wij om met de macht van beelden?’

Psalm 96: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 357: 1, 2 Vreugde, vreugde louter vreugde

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Ex. 20: 1 – 5a; Opb. 13

Psalm 83: 1, 3, 6       

Preek

Psalm 119: 40, 49

Geloofsbelijdenis

Elb lied 357: 3, 4 Duizend lichten, duizend kleuren

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 429 Wie maar de goede God laat zorgen

Zegen


Liturgie 8 mei Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100: 3, 4

Gods geboden: Kol. 3: 11 – 15

Elb lied 478: 1, 2 Zing, zing, zingen maakt blij

Gebed

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1 – 30 

Gezang 328: 1, 3 Here Jezus, om Uw woord

Preek

Elb 355 lied Vader God ik vraag me af

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst

Collectemoment

Elb 230 lied U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen


Liturgie 1 mei Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op april 29, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 mei in de Dorpskerk met ds. H.G.W Groot Karsijn uit Herwijnen.

Psalm 107: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 297: 1, 2, 3

De tien geboden

Gezang 449: 1, 3, 4

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment met kaarsje

Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-12 (HSV)

Psalm 146: 3, 4

Verkondiging

Gezang 231: 1, 2, 3

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 308

Zegen (antwoord: gezang 456: 3)


Liturgie 1 mei Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op april 28, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 mei in de Biesboschkerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 89: 1, 7

Stil gebed, votum en groet

Gezang 415: 1, 3

Gebed

Schriftlezingen: Deut 20: 10-12 en Jesaja 2: 1-4

Psalm 43: 1, 4

Verkondiging. Thema: ‘Oorlog en vrede.’

Psalm 124: 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Elb lied 410 Jeruzalem

Gebeden

Elb lied 413 Lichtstad

Zegen


Liturgie 24 apr Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op april 22, 2022 door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 24 april in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Elb lied 124 vs. 1 en 3 Dit is de dag

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98 vs. 1 en 3

Lezing Tien Woorden

Psalm 119 vs. 6

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars

Schriftlezing: Lukas 24 vs. 13-35 (NBV)

Gezang 225 vs. 1, 2 en 4

Uitleg en verkondiging

Elb lied 125 vs. 1 en 3 Geprezen zij de Heer

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

Gezang 218 vs. 1, 2 en 8

Heenzending en zegen