Liturgie 25 juli Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op juli 24, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 juli in de Biesboschkerk met Ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

welkom en mededelingen door ouderling van dienst

zingen: psalm 84:1 ‘hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer/ het huis…’

stil gebed – votum en groet

zingen: (vervolg van) psalm 84:2,6

gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 3:20-35 ‘Jezus en zijn familie’

zingen: ELB 217 ‘U maakt ons één… deel zijn van uw gezin’

prediking

zingen: gezang 455 ‘als Hij maar van mij is, en ik ben van Hem… broeders lang verloren vind ik weer in wie aan Hem behoren’

apostolische geloofsbelijdenis

zingen: psalm 105:1,3 ‘laat ons blijde/ zijn glorierijke naam belijden’

dankgebed en voorbeden

inzameling van de gaven

lied: gezang 308 ‘in Christus is noch west noch oost… broeders… kind’

zegen, met gezongen Amen


Liturgie 25 juli Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 25 juli in de Dorpskerk met Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied: Ev. Liedb. 351

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Psalm 43 : 3 en 5

Gebodslezing: Deut. 6 : 4 – 7 en 12 – 18

Zingen: Ps. 130 : 2

Gebed.

Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 14

Zingen: Psalm 106 : 18 en 22

Verkondiging.

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5

Gebed.

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen: Ev. Liedb. 194

Zegen.

Orgelspel.


Liturgie 18 juli Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op juli 15, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 juli in de Dorpskerk met Ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 100

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: EL 241 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Gebed

Lezing OT: Exodus 33 : 18 – 23

Samenzang: Gezang 444 : 1 en 2

Lezing NT: Johannes 5 : 14 – 23

Samenzang: Gezang 75 : 7, 8 en 9

Uitleg en verkondiging

Samenzang: Gezang 476 : 1 en 4

Belijdenis

Samenzang: Gezang 255 : 1, 2 en 3

Gebeden

Collecten

Slotzang: EL 79

Heenzending, zegen en beaming.


Liturgie 18 juli Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 18 juli in de Biesboschkerk met Ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

Orgelspel

Afkondigingen

Intochtslied: ps.147 : 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we :

ELB.lied 302 ; 1 en 2

Verootmoedigingsgebed

ELB lied 302 : 3

Woord van bemoediging/apost.vermaan

ELB lied 302;4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: (OT); Prediker 3: 1-15 (HSV)

Ps.34 : 5 en 9

Schriftlezing, (NT) 1 Tim.6 :6-11 (HSV)

Ps.39 : 3

Verkondiging Thema: “Leven-genieters…..” n.a.v. Prediker 3:  13

Muzikale meditatie

Gez.480 : 1-2-5

Dankgebed-voorbede

Inzameling van de gaven…

ELB lied 218

Zegen.


Liturgie 11 juli Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op juli 10, 2021 door FamKoek

Afkondigingen
Zingen: Psalm 72: 1, 7
Votum en groet
Zingen: Gezang 330: 1, 2 Heb dank, o God van alle leven
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 14 – 19 (HSV)
Zingen: Elb 185: 1, 2 Leer mij Uw weg
Preek: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’
Zingen: Gezang 457: 2, 3, 4 Heilig, heilig heilig! Heiligen aanbidden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 330: 3 Gemeente, aan wier aardse handen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-moment
Zingen: Elb 186a: 1, 2 Leid mij Heer
Zegen


Liturgie 11 juli Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juli in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 209: 1 en 2
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Zingen: Psalm 32: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing 1: Psalm 32: 1 – 5
Schriftlezing 2: Handelingen 9: 1 – 20
Zingen: Gezang 308: 1 en 3

Overdenking

Zingen: Evangelische Liedbundel 213: 1, 3 en 5

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 443: 1 en 3
Zegen
Zingen: Gezang 456: 3


Liturgie 4 juli Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op juli 2, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juli in de Dorpskerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Gezang 292: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 91: 1, 5
Geloofsbelijdenis
Elb lied 275: 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Judas 4 – 16
Psalm 103: 2, 3
Preek
Psalm 119: 47, 49
Gebed
Gezang 440: 2, 4
Zegen


Liturgie 4 juli Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G van der Neut. Deze dienst is een doopdienst.

Psalm 124: 1, 4 (staande)

Votum en groet

Psalm 149: 1, 2

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Psalm 103: 1, 4

Bediening van de Heilige Doop

Gezang 334: 1, 3 Here Jezus, wij zijn nu

Lezen van het doopformulier

Bediening van de doop

Psalm 134: 3 (oude berijming) (staande)

Overhandiging van de doopkaart en cadeautje van de kindernevendienstleiding

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 10 – 13 (NBV)

Lied ‘Zegen voor de kinderen’- Sela

Preek: ‘Het evangelie is een geheim’

Elb lied 356 Van U wil ik zingen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, heer

Zegen; gesproken amen


Liturgie 27 juni Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op juni 25, 2021 door FamKoek

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een ouderendienst met als thema: “Kostbaarder dan goud.”

Zingen: Psalm 68: 10 (OB)

Votum en groet

Zingen: Psalm 23: 1, 2, 3 (OB)           

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Zingen: Opwekking 226 Ik wil zingen van mijn Heiland

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 6 – 9  (HSV)

Zingen: Elb lied 189a Vaste rots van mijn behoud

Preek

Zingen: Elb lied 246: 1, 2, 3 Ik bouw op U

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 27: 7 (OB)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 184: 1, 2, 3, 4 Ik wandel in het licht met Jezus

Zegen; Gezang 456: 3


Liturgie 27 juni Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op door FamKoek

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 118: 1, 3 

Votum en groet

Zingen: Elb 242: 1, 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Zingen: Gezang 329: 1, 2, 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 -5

Zingen: Gezang 279: 1, 4, 5 Het duurt niet lang meer tot de tijd

Preek

Zingen: Gezang 279: 6, 7 Sta daarom eenmaal in voor mij

Herbevestiging Hans de Smit als pastoraal ouderling

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen; beantwoord met gesproken amen.