Meldpunt Pastoraat

Het bezoekwerk van onze wijkgemeente wordt voor een groot gedeelte vanuit het Meldpunt Pastoraat georganiseerd. Ieder gemeentelid kan hier terecht met vragen op pastoraal gebied. Maar ook niet leden die informatie willen over het reilen en zeilen van het pastoraat binnen onze wijkgemeente, kunnen hier informatie verkrijgen.

Bij het Meldpunt kunt u aankloppen voor een bezoek door predikant, pastoraal werker, één van de ouderlingen of één van de bezoekmedewerk(st)ers. In de meeste gevallen zal het hierbij gaan om onderling contact bij ziekte, problemen, rouwverwerking of bij geloofsvragen. U kunt zelf contact opnemen met het Meldpunt Pastoraat maar ook aandacht vragen voor iemand anders.

Als u een aanvraag of aanmelding heeft dan kunt u de speciaal daarvoor bestemde formulieren gebruiken die aanwezig zijn in de hal van beide kerken maar uiteraard verloopt één en ander sneller als u belt of mailt.

Contactperoon: Hans de Smit (0183-503945 / 06 – 30932011 / 06 – 23402320. Of jodesmit@hotmail.com/pastoraatwijk1@gmail.com

Uiteraard vindt de afhandeling in alle vertrouwelijkheid plaats.