Reguliere diensten

Elke zondagochtend (10.00 uur) en zondagavond (18.00 uur) is er een kerkdienst. Tijdens deze wekelijkse eredienst zingen we gebruikelijk uit het Liedboek voor de kerken (1973) en de Evangelisch Liedbundel (1999). In 2019 heeft de kerkenraad ervoor gekozen de Herziene Statenvertaling (HSV) als onze vaste “kanselvertaling” te gebruiken. Daarnaast is er ook ruimte voor de NBG ’51 en NBV vertaling.

Zo nu en dan krijgt een dienst een andere invulling zoals tijdens een Kerk en Schooldienst (speciaal voor de kinderen van de basisscholen), jeugddiensten (voor jongeren) en ouderendiensten of leerdiensten. Meer hierover elders op deze website.

Naast de kerkdiensten op christelijke hoogtijdagen: Kerstfeest, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn er specifieke diensten zoals:

  • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Doopdiensten
  • Bid en dankdag voor gewas en arbeid
  • Laatste zondag kerkelijk jaar (speciale herdenkingsdienst)
  • Diensten op nieuwjaarsochtend en oudjaarsavond

Een actueel overzicht van de komende diensten is hier te vinden.