Vertrouwenspersonen

Het is voor elke organisatie, ook kerkgemeenschappen, raadzaam vertrouwenspersonen te hebben benoemd. Het oogmerk van vertrouwenswerk is bij te dragen aan het optimaal functioneren en het zich veilig voelen binnen onze activiteiten die wij in verschillende geledingen hebben. U kunt dan denken aan catechisaties, clubs, vergaderingen, kerkdiensten etc.

De vertrouwenspersonen bieden allereerst een luisterend oor. Beiden hebben geheimhouding beloofd. Ze richten zich er op als je met één van hen in gesprek gaat, je te ondersteunen en te helpen. Opvang en het meedenken over een eventuele oplossing zijn daarbij het doel. In bepaalde situaties mogelijk ook het bijdragen aan het herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker. Maar het belangrijkste is, dat u/jij in één of meer gesprekken uw/jouw verhaal kwijt kunt.

Vertrouwenspersonen:
Marion Levering (marion.levering@ziggo.nl)
Huig Schaddelee (huig.schaddelee@gmail.com)