Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling
In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt.

Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen. Op deze pagina vindt men de plaatselijke regeling voor de gehele gemeente.

Bij de beide wijken bevindt zich naast het beleidsplan eveneens een plaatselijke regeling voor de betreffende wijkgemeente.

Plaatselijke regeling gemeenten met wijkgemeenten AK