CvK: Gemeenteavond (financiële situatie)

De algemene kerkenraad heeft aan het college van kerkrentmeesters gevraagd om weer een gemeenteavond te organiseren voor beide wijken met als onderwerp ‘Financiële situatie van de gemeente’.
Deze avond staat gepland op D.V. donderdag 11 januari 2024.
De avond wordt gehouden in de Dorpskerk. Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30 uur.

College van Kerkrentmeesters