Verantwoording collectes / giften (wk-24)

Geplaatst op juni 10, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  26 mei 2024
Collecten in de kerk:   €   959,17
via  Appostel app:   €   210,50                         

Zondag  2 juni 2024
Collecten in de kerk:   €  1.086,37
via  Appostel app:   €   302,00                        
via Donkey Mobile:   €   46,66       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 26 mei en 2 juni (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:    €   477,00
onderhoud gebouwen:   €   437,50

Zondag 26 mei en 2 juni (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:    €   217,00

Zondag 26 mei en 2 juni (via Donkey Mobile)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €   93,32

Zondag 26 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   828,55
onderhoud gebouwen:   €   863,87

Zondag 2 juni (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   884,40
onderhoud gebouwen:  €  886,58

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00 (onderhoud Biesboschkerk).
Via C. Sterkenburg (P-team ouderen) € 20,00.
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 5,00 collectemunten.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-22)

Geplaatst op mei 27, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Donderdag 9 mei 2024
Collecten in de kerk:  €   644,35
via  Appostel app:  €  197,50                     

Zondag  12 mei 2024
Collecten in de kerk:  €   882,31
via  Appostel app:  €   220,00                       

Zondag  19 mei 2024
Collecten in de kerk:  €  1.699,25
via  Appostel app:  €  194,50                     

Maandag  20 mei 2024
Collecten in de kerk:  €  186,60
via  Appostel app:  €  29,50 

Gift

Via Wim Ippel van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!        

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Donderdag (Hemelvaartsdag) 9 mei, zondag 12, 19 mei (Eerste Pinksterdag) en maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  544,00
onderhoud gebouwen:  €  537,00

Donderdag (Hemelvaartsdag) 9 mei, zondag 12, 19 mei (Eerste Pinksterdag) en maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  504,00

Donderdag (Hemelvaartsdag) 9 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  500,52
onderhoud gebouwen:  €  439,70

Zondag 12 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  828,65
onderhoud gebouwen:  €  849,60
nagekomen bestemmingscollecten:  €  30,00

Zondag 19 mei (Eerste Pinksterdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  953,35
onderhoud gebouwen:  €  893,25

Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  € 183,75
onderhoud gebouwen:  €  184,45

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00.
Via ouderling P. van der Linden € 20,00.
Via ouderling G. Westerlaken € 50,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00 (onderhoud gebouwen).

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-20)

Geplaatst op mei 13, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  21 april 2024
Collecten in de kerk:  €   965,55

Zondag  28 april 2024
Collecten in de kerk:  €  1.046,55  

Zondag  5 mei 2024
Collecten in de kerk:  €  1.256,35      

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 21 en 28 april (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  350,00
onderhoud gebouwen:  €  329,00

Zondag 21 en 28 april (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €  527,00

Zondag 21 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  935,85
onderhoud gebouwen:  €  930,45

Vrijdag 26 april
huwelijk Van den Heuvel – Bos:  €  249,70

Zondag 28 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  947,53
onderhoud gebouwen:  €  886,42

Zondag 5 mei (bestemmingscollecte)
via Apposte:  €  762,00
bankstortingen:  €  1.780,00
uitgangscollecte:  €  3.411,80

Verjaardagsfonds (na-telling):  €  230,80

Giften
Via ds. Van den Berg € 5,00, € 10,00, € 20,00, € 20,00, € 50,00. En € 50,00 bestemd voor de collecte.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00 en € 100,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-17)

Geplaatst op april 22, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  7 april 2024
Collecten in de kerk:  €  1.000,75
via  Appostel app:  €  227,50                    

Zondag  14 april 2024
Collecten in de kerk:  €  898,32
via  Appostel app:  €  214,75                      

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 7 en14 april (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €  417,2
onderhoud gebouwen:   €  368,25

Zondag 7 en 14 april (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €  122,00

Zondag 7 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   945,51
onderhoud gebouwen:   €  959,35

Zondag 14 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   858,10
onderhoud gebouwen:  €   826,85

De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deuren zijn geweest, zijn weer geteld. De opbrengst van de afgelopen periode was € 2.264,39.
Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

    


Verantwoording collectes / giften (wk-15)

Geplaatst op april 8, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  24 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   1.123,03
via  Appostel app :      €   242,00                   

Donderdag, 24 maart 2024
Collecte in de kerk:    €   180,80
via  Appostel app :      €   173,25                  

Vrijdag, 29 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   358,40     
via  Appostel app:       €   173,25

Zondag  31 maart 2024
Collecten in de kerk :  €   1.011,55
via  Appostel app:       €    270,00                   

Maandag, 1 april 2024
Collecte in de kerk:     €   370,56
via  Appostel app :      €     62,50                                    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst :    €   596,00
onderhoud gebouwen:          €   567,00

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:    €   686,00
nagiften bidstond :    €  425,00

Zondag 24 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   978,57
onderhoud gebouwen:        €   975,77

Witte Donderdag 28 maart en Goede Vrijdag 29 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   354,45
|onderhoud gebouwen:       €   367,45

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   966,65
onderhoud gebouwen:        €   943,46

Maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collectezakken tijdens de dienst)
instandhouding eredienst:   €   176,75
onderhoud gebouwen:        €   193,81

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-13)

Geplaatst op maart 25, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  10 maart 2024
Collecten in de kerk:  €  1.154,82
via  Appostel app:  €   248,50                 

Woensdag 13 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   582,90
via  Appostel app:   €   112,25                  

Zondag 17 maart 2024
Collecten in de kerk:  €  850,20
via  Appostel app:  €  485,00

Gift:
Via Kees Sterkenburg van het PTO is een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie.
Hartelijk dank!                  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 10 en 17 maart (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  568,00
onderhoud gebouwen:   €  250,00

Zondag 10 en 17 maart (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €  172,00

Zondag 10 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €  1.015,31
onderhoud gebouwen:   €  1.207,37
biddagcollecte (in envelop):   €   20,00

Biddagcollectes op zondag 10 (wijk 1) en op woensdag 13 maart (wijk 2)
plus Appostel en bankstortingen:   €  7.647,20

Zondag 17 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  832,15
onderhoud gebouwen:  €  827,85
biddagcollecte:  €  240,00

Giften:
Via ds. Van den Berg € 60,00, € 20,00 en € 10,00.
Via diaken L.J. Visser € 120,00 t.g.v. biddagcollecte.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-11)

Geplaatst op maart 11, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 25 februari 2024
via  Appostel app:  €   248,50
Collecten in de kerk:  €  1.090,93                                                             

Zondag 3 maart 2024
Via Appostel app:  €  238,00
Collecten in de kerk:  €  1.054,56       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 25 februari en 3 maart (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  358,50
onderhoud gebouwen:  €  330,00

Zondag 25 februari en 3 maart (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  396,00

Zondag 25 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  944,95
onderhoud gebouwen:  €  930,20

Zondag 3 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  997,64
onderhoud gebouwen:  €  971,50

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00.
Via ouderling-kerkrentmeester J.J. Nieuwenhuyzen € 20,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00.
Via pastoraal ouderling J.O. de Smit € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-09)

Geplaatst op februari 26, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 4 februari 2024
via  Appostel app:  €  236,50
Collecten in de kerk:  €  811,25                                                          

Zondag 11 februari 2024
Via Appostel app:  €  352,00
Collecten in de kerk:  € 1.888,25    

Zondag, 18 februari 2024
Via Appostel app:  €  328,00
Collecten in de kerk:  €  831,96    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 4, 11 en 18 februari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €  577,00
onderhoud gebouwen:   €  516,50

Zondag 4, 11 en 18 februari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  552,00

Zondag 4 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  746,35
onderhoud gebouwen:  €  784,95

Zondag 11 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  766,40
onderhoud gebouwen:  €  821,15

Zondag 18 februari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   768,86
onderhoud gebouwen:  €  819,21

Giften
Via ds. Van den Berg: € 20,00.
Via ouderling H. de Smit: € 20,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen: € 20,00 voor de kerkrentmeesters.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

   


Verantwoording collectes / giften (wk-06)

Geplaatst op februari 5, 2024 door AH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 januari 2024
via  Appostel app:  €   250,00
Collecten in de kerk:  €   917,29                                                       

Zondag 28 januari 2024
Via Appostel app:  €   231,50
Collecten in de kerk:  €   831,20

Gift
Via Wim Ippel van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!
Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Diverse zondagen collectemunten gezamenlijke diensten wijk 1 met Gereformeerde Kerk:   €  176,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €   381,50
onderhoud gebouwen:   €   367,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   289,00

Zondag 21 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €   833,65
onderhoud gebouwen:  €   849,50

Zondag 28 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   796,05
onderhoud gebouwen:  €   729,95

Giften
Via ouderenpastoraat: € 15,00.
Via ouderling: K. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut: € 20,00 t.g.v. groenvoorziening Biesboschkerk.
Via ds. Van den Berg: € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen!

    


Verantwoording collectes / giften (wk-04)

Geplaatst op januari 30, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 7 januari 2024
Via  Appostel app:  €  167,00
Collecten in de kerk:  €  959,51                                                      

Zondag 14 januari 2024
Via Appostel app:  €  200,00
Collecten in de kerk :  €  969,44

Giften
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 30,00 ontvangen voor de diaconie.
In de maand december via de penningmeester nog de giften van € 1.000,00, € 460,00, € 25,00,  € 250,00 en € 4000,00 ontvangen voor de diaconie.
Alle gevers hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 7 en 14 januari 2024 (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €   284,50
onderhoud gebouwen:  €   264,00

Zondag 7 en 14 januari 2024 (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   376,00

Zondag 7 januari 2024 (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   928,58
onderhoud gebouwen:   €  1.079,13

Zondag 14 januari 2024 (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   582,96
onderhoud gebouwen:  €   757,05

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00 voor instandhouding predikantsplaats.
Via W. Ippel € 15,00

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.