Verantwoording collectes / giften (wk-06)

Geplaatst op februari 6, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 22 januari 2023
via  Givt: €   278,50
Collecte in de kerk: €   812,92               

Zondag 29  januari 2023
via  Givt: €   391,25
Collecte in de kerk: €   905,30 

Giften

Via Wim Ippel een gift van € 20,00 en via ds. G. van der Neut een gift van € 120,00 ontvangen  voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag22 en 29 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  529,25
onderhoud gebouwen: €  545,75

Zondag 22 en 29 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  647,50

Zondag 22 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  913,75
onderhoud gebouwen: €  870,40

Zondag 29 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  920,86
onderhoud gebouwen: €  917,25

Giften

Via de heer K.F. Heijstek € 100,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-02)

Geplaatst op januari 9, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 18 december 2022
via  Givt: €    380,75
Collecten in de kerk: €    761,21             

Zondag 25  december 2022
via  Givt: €     641,50
Collecten in de kerk: €  1.183,32  

Zaterdag 31 december 2022
via  Givt: €    183,50
Collecten in de kerk: €    326,90

Zondag, 1 januari 2023
via  Givt: €    401,73
Collecten in de kerk: €    652,08

Giften

Via Johan Maaskant  een gift van € 20,00 ontvangen voor de Stichting Hulp Medechristenen. Tijdens het rondbrengen van de kerstgroet heeft Judith van Ekris twee giften van € 10,00 ontvangen en ook Els Rousse heeft bij het rondbrengen twee giften van € 10,00 ontvangen voor diaconie. Via Adriaan Blokland een gift van € 20,00 ontvangen en via ds. G. van der Neut nog een gift van € 250,00 ontvangen voor de diaconie.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.
Alle gevers hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten : €    865,25
onderhoud gebouwen: €    872,75

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.051,00

Zondag 18 december
instandhouding erediensten: €     612,85
onderhoud gebouwen: €     647,15

Zondag 25 december; eerste kerstdag
instandhouding erediensten: €     969,42
onderhoud gebouwen: €  1.011,52

Zaterdag 31 december; oudjaar
instandhouding erediensten: €     237,60
onderhoud gebouwen: €     332,75

Zondag 1 januari; nieuwjaar
instandhouding erediensten: €     635,20
onderhoud gebouwen: €     602,40

Giften

Via diaken M. Damen € 10,-

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.


Verantwoording collectes / giften (wk-51)

Geplaatst op december 20, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 27 november
via  Givt: €  310,75
Collecten in de kerk: €  848,60         

Zondag 4 december 2022
via  Givt: €  553,00
Collecten in de kerk: €  1.502,12        

Zondag 11 december 2022
via  Givt: €  557,25                 
Collecten in de kerk: €  886,00   

Giften

Via de penningmeester een gift van € 5.000,00 ontvangen voor de diaconie. Via ouderling  A.J. Wemmenhove een gift van € 1.000,00 ontvangen ten behoeve van stille armoede. Via diaken Marianne Groeneveld een gift van € 20,00 en via Leny de Kraker van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 27 november, 4 en 11 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  969,50
onderhoud gebouwen: €  921,00

Zondag 27 november, 4 en 11 december (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  912,00

Zondag 27 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: € 796,00
onderhoud gebouwen: €  789,70

Zondag 4 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  664,10
Onderhoud gebouwen: €  634,20

Zondag 11 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  704,75
Onderhoud gebouwen: €  781,00

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.

   


Verantwoording collectes / giften (wk-46)

Geplaatst op november 14, 2022 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Verantwoording collectes / giften (wk-44)

Geplaatst op oktober 31, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 16 oktober 2022
via  Givt: €  413,00
Collecten in de kerk: €  747,02                   

Zondag 23 oktober 2022
via  Givt: €  455,50
Collecten in de kerk: €  550,82

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00, via C. Hoogendoorn een gift van € 10,00 en via de penningmeester een gift van € 200,00. 
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken van een gift de datum vermelden van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 16 en 23 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  621,50
onderhoud gebouwen: €  552,50

Zondag 16 en 23 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  254,00

Zondag 16 oktober )collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  756,16
onderhoud gebouwen: €  769,06
nagift bestemmingscollecte: € 15,00

Zondag 23 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  745,35
onderhoud gebouwen: €  678,61

Verjaardagsfonds
De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld.
De opbrengst van de afgelopen periode was € 2.254,25
Alle gevers hartelijk dank!
Eveneens een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Overig
Ook hartelijk dank voor de ontvangen kortingen en voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-42)

Geplaatst op oktober 17, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 2 oktober 2022
via  Givt: €  892,80
Collecten in de kerk: €  448,50                   

Zondag 9 oktober 2022
via  Givt: €  578,50
Collecten in de kerk: €  813,65

Gift
Via Kees Sterkenburg een gift van € 20,00 en via ds. G. van der Neut een gift van € 50,00
Hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 2 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  304,00
onderhoud gebouwen: €  275,00

Zondag 2 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  439,00

Zondag 2 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  886,45
onderhoud gebouwen: €  839,20

Zondag 9 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  801,50
bestemmingscollecte: €  1.313,15

Zondag 9 oktober (collecteren via Givt en bankstortingen)
instandhouding erediensten: €  543,00
bestemmingscollecten: €  4.309,65

Giften
Via ds. Van den Berg € 35,00 en € 5,00. Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.


Verantwoording Collectes / Giften (wk-40)

Geplaatst op oktober 3, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes diaconie

Zondag 18 september 2022
via  Givt: €  507,00
Collecten in de kerk: €  602,85                

Zondag 25 september 2022
via  Givt: €  672,50             
Collecten in de kerk: €  879,95 

Gift

Via Wil Verlee van het PTO wijk 1 een gift van € 10,00 ontvangen en via ds. G.R.G. van der Neut een gift  van € 12,50 ontvangen. Hartelijk dank! 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 18 en 25 september (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  703,50
onderhoud gebouwen: €  667,00

Zondag 18 en 25 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  422,00

Zondag 18 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  602,40
onderhoud gebouwen: €  563,45

gift als dank trouwdag Van der Poel-Klip: €  50,00

Zondag 25 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  512,85
onderhoud gebouwen: €  499,01

Giften

Via ds. Van den Berg € 60,00 en € 10,00.
Via ds. Van der Neut € 100,00 en € 12,00 instandhouding eredienst en € 12,00 Onderhoud Gebouwen.
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.

   


Verantwoording Collectes / Giften (wk-38)

Geplaatst op september 19, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 4 september 2022
via  Givt: €  645,00
Collecten in de kerk: €  759,30                

Zondag 11 september 2022
via  Givt: €  875,00
Collecten in de kerk: € 1.452,42

Gift
Ontvangen een anonieme gift van € 500,00, speciaal bestemd voor aan armoedebestrijding in gezinnen van onze gemeente door inflatie en hoge energiekosten.  Hartelijk dank!   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Vrijdag 2 september
(huwelijk Hovestadt-Heemskerk): € 118,70

Zondag 4 en 11 september (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  616,25
onderhoud gebouwen: €  594.75

Zondag 4 en 11 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  758,00

Zondag 4 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  602,40
onderhoud gebouwen: €  563,45
gift als dank trouwdag Van der Poel-Klip: € 50,00

Zondag 11 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  512,85
onderhoud gebouwen: €  499,01

Contant
Ds. Lam € 10,00; € 20,00 en € 20,00
Ds. Van den Berg € 20,00 en € 10,00
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.


Verantwoording Collectes / Giften (wk-36)

Geplaatst op september 5, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 21 augustus 2022
via  Givt: €  424,25
Collecten in de kerk: €  778,05                

Zondag 28 augustus  2022
via  Givt: €  446,00
Collecten in de kerk: €  820,15   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 21 en 28 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €   709,75
onderhoud gebouwen: €   669,75

Zondag 21 en 28 augustus (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  500,00

Zondag 21 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  692,69
onderhoud gebouwen: €  642,49

Zondag 28 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  771,35
onderhoud gebouwen: €  680,05

Gift
Via ds. H.J. Lam een gift van € 100,00 ontvangen voor de GZB.

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.

  


Verantwoording Collectes / Giften (wk-34)

Geplaatst op augustus 22, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 31 juli 2022
via  Givt: €  272,50
Collecten in de kerk: €  534,15              

Zondag 7 augustus  2022
via  Givt: €  365,00
Collecten in de kerk: €  518,30  

Zondag 14 augustus 2022
via  Givt: €  474,00
Collecten in de kerk: €  481,60 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 31 juli, 7 en 14 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  935,00
onderhoud gebouwen: €  870,50

Zondag 31 juli, 7 en 14 augustus (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  494,00

Zondag 31 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  533,51
onderhoud gebouwen: €  523,45

Zondag 7 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  480,10
onderhoud gebouwen: €  423,85

Zondag 14 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  442,12
onderhoud gebouwen: €  426,57

Giften (contant)

Via ds. Lam € 50,00; € 50,00; € 100,00; € 40,00; € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.