Verantwoording Collectes / Giften (wk-26)

Geplaatst op juni 27, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 12 juni 2022
via  Givt: €  640,33      
Collecten in de kerk: €  691,18            

Zondag 19 juni 2022
via  Givt: €  631,33       
Collecten in de kerk: €  1.223,62

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 12 juni en 19 juni (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  772,17
onderhoud gebouwen: €  569,67

Zondag 12 en 19 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  105,00

Zondag 12 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  635,60
onderhoud gebouwen: €  558,75

Zondag 19 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  416,70
onderhoud gebouwen: €  386,35

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 25,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

 


Verantwoording Collectes / Giften (wk-24)

Geplaatst op juni 13, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Donderdag 26 mei 2022
via  Givt: €   187,00
Collecten in de kerk: €   283,82            

Zondag 29 mei 2022
via  Givt: €   544,00      
Collecten in de kerk: €   696,65            

Zondag 5 juni 2022
via  Givt: €   620,00
Collecten in de kerk: €   264,87          

Maandag 6 juni 2022
via  Givt: €     67,33        
Collecten in de kerk: €   135,20 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag, zondag 29 mei, zondag 5 en maandag 6 juni (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €     934,41
onderhoud gebouwen: €     831,88

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag, zondag 29 mei, zondag 5 en maandag 6 juni (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €     831,00

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     228,50
onderhoud gebouwen: €     214,15

Zondag 29 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     593,49
onderhoud gebouwen: €     584,30

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     689,46
onderhoud gebouwen: €     614,30

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €     103,65
onderhoud gebouwen: €     103,95

Giften (contant)
Via ouderling D. Verboom € 40,00
Via ds. Van der Neut € 10,00
Via ds. Van den Berg € 10,00
Via ds. Lam € 40,00; € 100,00; € 20,00 en € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collectes / Giften (wk-22)

Geplaatst op mei 30, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 8 mei 2022
via  Givt                                                               €    403,50
Collecten in de kerk                                           €    836,95          

Zondag 15 mei 2022
via Givt: € 374,33
Collecten in de kerk                                           €    640,65         

Zondag 22 mei 2022
via Givt € 511,00
Collecten in de kerk                                           €  1.062,36        

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Verantwoording collectes

Zondag 8 mei (collecteren via Givt)
vijfjescollecte: €  1.155,00

Zondag 8 mei (via bankstortingen)
vijfjescollecte: €  180,00

Zondag 8 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
vijfjescollecte: €  2.780,30

Zondag 15 en 22 mei (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  534,33
onderhoud gebouwen: €  511,83

Zondag 15 en 22 mei (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  326,00

Donderdag 12 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
Huwelijk Van den Heuvel-Willemsen: €  239,70

Zondag 15 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  629,15
onderhoud gebouwen: €  558,77
nagiften vijfjescollecte: €  40,00

Zondag 22 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  687,80
onderhoud gebouwen: €  627,82

Giften (contant)

Via ds. Lam: € 10,00; € 70,00; € 50,00 en € 10,00
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

    


Verantwoording Collecten / Giften (wk-19)

Geplaatst op mei 9, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 24 april 2022
via  Givt: €  385,00
Collecten in de kerk: €  693,95        

Zondag 1 mei 2022
via  Givt: €  401,75    
Collecten in de kerk: €  596,62

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 24 april en 1 mei (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  658,75
onderhoud gebouwen: €  611,75

Zondag 24 april en 1 mei (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  453,25
onderhoud orgel: €  25,00

Zondag 24 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  658,60 
onderhoud gebouwen: €  599,94

Zondag 1 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  666,70
onderhoud gebouwen: €  564,07

Giften (contant)
Via ds. Lam: € 50,00
Via envelop brievenbus Dorpskerk: € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-17)

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand maart: € 1.078,50

Zondag 3 april 2022
Via  Givt: €  563,50
Collecten in de kerk: €  696,25                        

Zondag 10 april 2022
Via  Givt: €   415,00    
Collecten in de kerk: €  634,30      

Donderdag, 14 april                                         
Via  Givt  (met vrijdag 15 mei): €  297,00                                       
Collecten in de kerk: €  242,90      

Vrijdag, 15 april
Collecten in de kerk: €  236,20       

Zondag 17 april 2022
Via  Givt: €  404,50    
Collecten in de kerk: €  820,05      

Maandag, 18 april
Via  Givt: €  70,50     
Collecten in de kerk: €  114,35   

Via ds. G.R.G. van der Neut een gift van € 50,00 en via ouderling A. Wemmenhove een gift van € 33,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 3, 10, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via Givt)
Instandhouding erediensten: €  1.184,00 
Onderhoud gebouwen: €  1.055,00

Zondag 3, 10, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via bankstortingen)
Instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: € 1.050,50

Zondag 3 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  542,35
Onderhoud gebouwen: €  506,35

Zondag 10 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  601,22
Onderhoud gebouwen: €  567,90

Witte Donderdag 14 april en Goede Vrijdag 15 april (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding eredienst: €  256,40
Onderhoud gebouwen: €  243,35

Zondag 17 april Eerste Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding erediensten: €  730,50
Onderhoud gebouwen: €  643,70

Maandag 18 april Tweede Paasdag (collectezakken in de hal van de kerk)
Instandhouding eredienst: €  87,85
Onderhoud gebouwen: €  93,60

Verjaardagsfonds
Opbrengst afgelopen periode:  €  2.398,85
Een woord van dank voor eenieder die zich hiervoor heeft ingespannen.

Giften (contant)

Via A. Wemmenhove € 34,00 t.g.v. instandhouding eredienst en € 33,00 t.g.v. onderhoud gebouwen
Via F. Plaisier € 50,00
Via ds. Van den Berg € 20,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

   


Verantwoording Collecten / Giften (wk-14)

Geplaatst op april 4, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 20 maart 2022
via  Givt: €   644,50
Collecten in de kerk: €  1.029,05                      

Zondag 27 maart 2022
via  Givt: €  547,50
Collecten in de kerk: €  720,55     

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 20 en 27 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  653,25
onderhoud gebouwen: €   580,50

Zondag 20 en 27 maart (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  568,00

Zondag 20 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  393.10
onderhoud gebouwen: €  380,00

Zondag 27 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  572,35
onderhoud gebouwen; €  554,80

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

 
 


Verantwoording Collecten / Giften (wk-12)

Geplaatst op maart 21, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 6 maart 2022
via  Givt: €   478,00
Collecten in de kerk: €   733,05                    

Woensdag 9 maart 2022
via  Givt: €   954,00
Collecten in de kerk: €   298,15                       

Zondag 13 maart 2022
via  Givt: €   498,50
Collecten in de kerk: €   613,30

Gift:
Via pastoraal ouderling  Kees Sterkenburg een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 6 en 13 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.300,00
onderhoud gebouwen: €   721,85
bidstond: €  1.637,00

Zondag 6 en 13 maart (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  748,00
bankstortingen bidstond: €  1.410,00

Zondag 6 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  679,35 
onderhoud gebouwen: €  620,00

Woensdag 9 maart (bidstond, collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  237,65
bidstondcollecte: €  1.761,15

Zondag 13 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  522,50
onderhoud gebouwen: €  544,46
bidstondcollecte: €  195,00

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 10,00 en € 20,00
Via C.J. van Eekelen € 10,00
Via J. Nieuwenhuyzen € 100,00 t.g.v. bidstondcollecte
Via C. Sterkenburg € 50,00
Via ds. Lam € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!Verantwoording Collecten / Giften (wk-10)

Geplaatst op maart 7, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 13 februari 2022
via  Givt: €  432,50
Collecten in de kerk: €  382,50                     

Zondag 20 februari 2022
via  Givt: €  593,50  
Collecten in de kerk: €  478,85    

Zondag 27 februari 2022
via  Givt: €  530,50
Collecten in de kerk: €  503,70    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 13, 20 en 27 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.318,75
onderhoud gebouwen: €  1.204,00

Zondag 13, 20 en 27 februari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  856,00

Zondag 13 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  413,65
onderhoud gebouwen: €  327,15

Zondag 20 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  437,65
onderhoud gebouwen: €  428,45

Zondag 27 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  485,97
onderhoud gebouwen: €  491,98

Verjaardagsfonds: €  10,00

Giften (contant)
Via P-team ouderen,
de heer C. Sterkenburg: € 40,00; mevrouw H. Visser: € 10,00
Via ds. Van den Berg € 20,00
Via ouderling A. Wemmenhove € 10,00
Via ouderling A. Willemsen (envelop met buitenlands geld)
Via ds. Lam € 50,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

  


Verantwoording Collecten / Giften (wk-7)

Geplaatst op februari 14, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 30 januari 2022
via  Givt: €  648,00
Collecten in de kerk: €  381,59                 

Zondag 6 februari 2022
via  Givt: €  572,00
Collecten in de kerk: €  241,05  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Zondag 30 januari en 6 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  886,25
onderhoud gebouwen: €  794,50

Zondag 30 januari en 6 februari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.009.25

Zondag 30 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  365,70
onderhoud gebouwen: €  336,35

Zondag 6 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  250,25
onderhoud gebouwen: €  254,45

Giften (contant)
Via ds. Lam € 20,00 en € 20,00
Via ds. Van den Berg € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-5)

Geplaatst op januari 31, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 16 januari 2022
via  Givt: €  507,50
Collecten in de kerk: €  480,76                

Zondag 23 januari 2022
via  Givt: €  457,00
Collecten in de kerk: €  520,00

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 16 en 23 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  764,00
onderhoud gebouwen: €  702,50

Zondag 16 en 23 januari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   888,25

Zondag 16 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   468,23
onderhoud gebouwen: €   444,55
Catechisatiebusjes wijk2: €  143,60

Zondag 23 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  433,97
onderhoud gebouwen: €  436,97

Giften (contant)
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 300,00; € 40,00 en € 50,00
Via ds. Lam € 20,00; € 20,00; € 50,00 en € 50,00
Via F. Plaisier € 20,00 en € 10,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!