Verantwoording Collecten / Giften (wk-03)

Geplaatst op januari 18, 2021 door IH

DIACONIE:

Donderdag, 31 december  
via  Givt: €  204,75  
Collecte in de kerk: €  213,20          

Vrijdag, 1 januari
via  Givt: €  223,33
Collecte in de kerk: €  121,00 

Zondag, 3 januari
via  Givt: €  509,83
Collecte in de kerk: €  245,00  

Zondag, 10 januari
via  Givt: €  517,58
Collecte in de kerk: €  302,20 

KERKRENTMEESTERS:

Oudejaarsavond 31 december, nieuwjaarsdag 1 januari, zondag 3 en 10 januari collecteren via Givt
instandhouding erediensten: €  1.221,99
onderhoud gebouwen: €  1.101,75

1 tot en met 13 januari bankstortingen
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €    568,00

Oudejaarsavond 31 december (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   189,10
onderhoud gebouwen: €   134,25

Nieuwjaarsdag 1 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   137,75
onderhoud gebouwen: €   132,75

Zondag 3 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   258,90
onderhoud gebouwen: €   252,85

Zondag 10 januari (collecte in de kerk)
instandhouding eredienst: €   310,25
onderhoud gebouwen: €   291,75

verjaardagfonds: €   10,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00

 


Verantwoording Collecten / Giften (wk-01)

Geplaatst op januari 4, 2021 door IH

DIACONIE:

Zondag  13 december  
via  Givt: €   515,58    
Collecten in de kerk: €   293,55           

Zondag, 20 december
via  Givt: €   737,58
Collecten in de kerk: €   246,60 

Vrijdag, 25 december 1e Kerstdag
via  Givt: €   771,83          
Collecten in de kerk: €   338,30  

Zondag, 27 december
via  Givt: €  2.322,08
Collecten in de kerk: €    282,70  

KERKRENTMEESTERS:

Zondag 13 en 20 december, Eerste Kerstdag 25 december en zondag 27 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  3.716,07
onderhoud gebouwen: €  3.466,32

11 tot en met 30 december (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  4.583,25

Zondag 13 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     329,85
onderhoud gebouwen: €     240,45
nagift dankstondcollecte: €       10,00

Zondag 20 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     226,70
onderhoud gebouwen:€     233,85

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     302,60
onderhoud gebouwen: €     272,20

Zondag 27 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €     414,25
onderhoud gebouwen:€     257,45
kerkrentmeesterdeel busjes kerkradio 2020: €  2.660,40

Giften
T.g.v. jubileum ds. Lam: via dhr. F. Plaisier € 5,00; afgegeven aan ouderlingen 2 x € 10,00 en via de dhr. J. J. Nieuwenhuyzen € 20,00 en € 7,50; via dhr. C. J. v. Eekelen € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.


Verantwoording Collecten / Giften (wk-51)

Geplaatst op december 14, 2020 door IH

Diaconie:

Stortingen per bank in de maand november : € 1.809,00

Zondag 15 november
Avondmaalsdienst in Goezate : € 20,00

Zondag  22 november  
via  Givt : €   551,08
Collecten in de kerk : € 446,30        

Zondag, 29 november
via  Givt : € 498,50
Collecten in de kerk : € 327,90

Zondag, 6 december
via  Givt : € 468,08       
Collecten in de kerk : € 207,70

Gift
Via ds. G. van der Neut een gift van : € 20,00.
Via de heer F. Plaisier : € 55,00.

Kerkrentmeesters:

Zondag 22 en 29 november en 6 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten : € 1.314,24
onderhoud gebouwen : €  1.236,74

Bankstortingen 20 november tot 10 december
instandh. eredienst en onderhoud gebouwen : €  1.844,50

Zondag 22 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 456,60
onderhoud gebouwen : € 395,50
nagiften dankstondcollecte : € 50,00
nagift avondmaalscollecte : € 5,00
verjaardagfonds : € 10,00

Zondag 29 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 338,70
onderhoud gebouwen : € 266,08
nagift dankstondcollecte : € 40,00
nagift vijfjescollecte : € 10,00

Zondag 6 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 215,85
onderhoud gebouwen : € 193,90

Giften
Via mevrouw E. Rijneveld : € 50,00
Via de heer H. Dekker : € 20,00
Via ds. Lam : € 100,00 en € 30,00
Via mevrouw H. Visser : € 20,00
Via de heer F. Plaisier : € 55,00 instandhouding eredienst; € 55,00 onderhoud gebouwen en € 50,00 najaarszending GZB.


Verantwoording Collecten / Giften (wk-48)

Geplaatst op november 24, 2020 door admin

DIACONIE

Zondag  8 november  
via  Givt : € 684,00   
Collecten in de kerk : € 369,90       

Zondag, 15 november
via  Givt : € 667,08  
Collecten in de kerk : €  651,30

Giften
Via diaken M.D. Groeneveld een gift van € 25,00
Gift van € 20,00 ontvangen voor de Voedselbank.

KERKRENTMEESTERS

Zondag 8 en 15 november collecteren via Givt
instandhouding erediensten : € 908,33
onderhoud gebouwen : € 921,08

Bankstortingen 6 tot 19 november
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen : € 1.235,00
nagiften dankstondcollecte : € 715,00

Zondag 8 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 328,45
onderhoud gebouwen : € 243,15
nagiften dankstondcollecte : € 475,00

Zondag 15 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 251,95
onderhoud gebouwen : € 212,10
avondmaalscollecte : € 330,10
nagift vijfjescollecte : € 5,00
nagift dankstondcollecte : € 20,00

Giften
Via de heer F. Plaisier : € 10,00
In brievenbus Dorpskerk : € 40,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via de heer. C.J. van Eekelen : € 25,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via mevrouw M. Groeneveld : € 25,00
Via ds. Lam : € 20,00; € 30,00 en € 10,00
De verjaardagbussen hebben in de afgelopen periode voor beide wijken in totaal het mooie bedrag opgebracht van € 4.008,49