Verantwoording collectes / giften (wk-06)

Geplaatst op februari 5, 2024 door AH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 januari 2024
via  Appostel app:  €   250,00
Collecten in de kerk:  €   917,29                                                       

Zondag 28 januari 2024
Via Appostel app:  €   231,50
Collecten in de kerk:  €   831,20

Gift
Via Wim Ippel van het PTO een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!
Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Diverse zondagen collectemunten gezamenlijke diensten wijk 1 met Gereformeerde Kerk:   €  176,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:   €   381,50
onderhoud gebouwen:   €   367,00

Zondag 21 en 28 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   289,00

Zondag 21 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €   833,65
onderhoud gebouwen:  €   849,50

Zondag 28 januari (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   796,05
onderhoud gebouwen:  €   729,95

Giften
Via ouderenpastoraat: € 15,00.
Via ouderling: K. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut: € 20,00 t.g.v. groenvoorziening Biesboschkerk.
Via ds. Van den Berg: € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen!

    


Verantwoording collectes / giften (wk-04)

Geplaatst op januari 30, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 7 januari 2024
Via  Appostel app:  €  167,00
Collecten in de kerk:  €  959,51                                                      

Zondag 14 januari 2024
Via Appostel app:  €  200,00
Collecten in de kerk :  €  969,44

Giften
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 30,00 ontvangen voor de diaconie.
In de maand december via de penningmeester nog de giften van € 1.000,00, € 460,00, € 25,00,  € 250,00 en € 4000,00 ontvangen voor de diaconie.
Alle gevers hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 7 en 14 januari 2024 (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst:  €   284,50
onderhoud gebouwen:  €   264,00

Zondag 7 en 14 januari 2024 (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   376,00

Zondag 7 januari 2024 (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   928,58
onderhoud gebouwen:   €  1.079,13

Zondag 14 januari 2024 (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €   582,96
onderhoud gebouwen:  €   757,05

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00 voor instandhouding predikantsplaats.
Via W. Ippel € 15,00

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

 

   

   


Verantwoording collectes / giften (wk-02)

Geplaatst op januari 8, 2024 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 17 december 2023
via  Givt /Appostel app:  €  242,00
Collecten in de kerk:  €  944,35                                                     

Zondag 24 december 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  664,50
Collecten in de kerk:  €  966,65    

Maandag, 25 december 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  309,50
Collecten in de kerk:  € 1.170,65  

Zondag 31 december 2023
via  Givt /Appostel app:  €  375,00
Collecten in de kerk:  €  1.160,22                                                      

Maandag, 1 januari 2024 
Via Gvit / Appostel app:  €  126,50
Collecten in de kerk:  €  366,95

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 17, 24 en 31 december, 25 december eerste kerstdag en nieuwjaar 1 januari (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  1.103,50
onderhoud gebouwen:  €  1.301,50

Zondag 17, 24 en 31 december, 25 december eerste kerstdag en nieuwjaar 1 januari (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  2.017,00

Zondag 17 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  948,71
onderhoud gebouwen:  €  870,75

Zondag 24 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  916,00
onderhoud gebouwen: €  882,40

Maandag 25 december eerste kerstdag (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  1.099,75
onderhoud gebouwen:  €  1.042,67

Zondag 31 december oudjaar (collectezakken ijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  917,95
onderhoud gebouwen:   €  944,66

Maandag 1 januari nieuwjaar (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  259,55
onderhoud gebouwen:  €  314,85

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00, € 20,00 en € 30,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 20,00.
Via ds. Van der Neut € 50,00 t.g.v. ‘verwarming’.
Via envelop brievenbus Dorpskerk € 50,00 t.g.v. onderhoud gebouwen.
Via ouderling G. Westerlaken € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-51)

Geplaatst op december 18, 2023 door IH


COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 3 december 2023
Via  Givt /Appostel app:  €   242,50
Collecten in de kerk: €  1.475,75                                                   

Zondag 10 december 2023
Via Gvit /Appostel app: €  313,25
Collecten in de kerk:  €  1.517,62 

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00, via Leny de Kraker een gift van € 10,00 en via Wim Ippel ook een gift van € 10,00 ontvangen.
Via ouderling A. Wemmenhove een gift van € 400,00 voor de stille armoede.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 3 en 10 december (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  402,25
onderhoud gebouwen:  €  372,75

Zondag 3 en 10 december (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  231,00

Zondag 3 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  728,10
onderhoud gebouwen:  €  747,62

Zondag 10 december (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  754,65
onderhoud gebouwen:  €  758,36

Gift:
Via ouderling J. Zandee € 20,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

   


Verantwoording collectes / giften (wk-49)

Geplaatst op december 4, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 19 november 2023
via  Givt /Appostel app:  €  310,50
Collecten in de kerk:  €  1.072,23                                                   

Zondag 26 november 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  214,00
Collecten in de kerk:  € 1.041,67 

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 19 en 26 november (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  355,50
onderhoud gebouwen:  €  349,50

Zondag 19 en 26 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  541,00

Zondag 19 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  786,92
onderhoud gebouwen:  €  824,27

Zondag 26 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  929,39
onderhoud gebouwen:  €  913,22

Giften:
Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00.
Via mevrouw M. Braal (met excuus voor vertraagde vermelding) € 50,00 t.g.v. energiekosten.
Via de heer F. Plaisier € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

   


Verantwoording collectes / giften (wk-47)

Geplaatst op november 20, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 5 november 2023
via  Givt/Appostel app:  €  303,50
Collecten in de kerk:  €  943,20                                              
Zondag 12 november 2023
Via Gvit/Appostel app:  €  219,25
Collecten in de kerk:  €  935,25 

Gift
Via Kees Sterkenburg een gift van € 10,00 ontvangen voor de voedselbank, via Wim Ippel € 10,00 en via Leny de Kraker-Rietveld ook een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie en via ds. G. van der Neut een gift van € 40,00 ontvangen voor voedselhulp Christenen voor Israël: gaarkeukens.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 5 en 12 november (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  359,25
onderhoud gebouwen:  €  671,25
Zondag 5 en 12 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  205,00
nagiften dankdagcollecte:  €  480,00
Zondag 5 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  908.76
onderhoud gebouwen:  €  939.41
nagiften dankdagcollecte:  €  45,00
Zondag 12 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  857,47
onderhoud gebouwen:  €  885,15
nagift dankdagcollecte:  € 10,00
Verjaardagsfonds (extra busleging):  € 159,18

Giften:
Via mevrouw M. Braal € 20,00 t.g.v. energiekosten.
Via ouderling C. Sterkenburg € 10,00 en € 30,00.
Via koster T. Kooij € 24,00 Kerkklanken en € 10,00 Vrijwillige bijdrage 2023.
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 80,00 Vrijwillige bijdrage 2023.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

 


Verantwoording collectes / giften (wk-45)

Geplaatst op november 7, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 22 oktober 2023
via  Givt:  €  241,00
Collecten in de kerk:  €  942,29                                              

Zondag 29 oktober 2023
Via Gvit:  €  518,75
Collecten in de kerk:  €  1.231,04

Woensdag, 1 november 2023  Dankdag
Via Gvit:  € 1.060,50
Collecten in de kerk:  €  965,15

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 50,00 en een gift van € 10,00. Hartelijk dank!

Voedselbankactie
Na de diensten op dankdag voor gewas en arbeid zijn er 23 volle kratten met voedsel ingezameld. De kratten werden de volgende dag naar de Voedselbank gebracht. De opbrengst van de collectebussen voor de Voedselbank in de hal van de kerken bedroeg € 618,52 en de kindermiddagactie voor de Voedselbank bedroeg € 132,55. Totaal het mooie bedrag van € 751,07. Alle gevers hartelijk dank.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 22 en 29 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €  592,25
onderhoud gebouwen:  € 737,15

Zondag 22 en 29 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  702,00

Zondag 22 oktober (collectezakken tijdens de diensten, incl. nagiften)
instandhouding eredienst:   €  886,31
onderhoud gebouwen:  €  879,31

Zondag 29 oktober (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  840,52
onderhoud gebouwen:  €  856,93

Woensdag 2 november (Givt, bank en collectezakken)
instandhouding eredienst:  €  498,45
dankdagcollecte:  €  9.327,65

Verjaardagfonds (extra bus-leging):  € 106,80

Giften:
Wijk-2: Via ouderling A. Wemmenhove € 15,00.
Wijk-2: Via ds. Van den Berg € 10,00.
Wijk-1: via rouw- en trouwouderling J. de Keijzer € 150,00.
Wijk-2: via diaken L.J. Visser € 100,- (t.g.v. Dankdagcollecte).

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  Verantwoording collectes / giften (wk-43)

Geplaatst op oktober 23, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 8 oktober 2023
via  Givt:   €   281,50
Collecten in de kerk:  €  1.030,47                                             

Zondag 15 oktober 2023
Via Gvit:  €   275,50
Collecten in de kerk:  €  1.019,86

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 8 oktober (collecteren via Givt, bankstortingen en collecteren tijdens de diensten)
– bestemmingscollecte (energiebesparende maatregelen):  €  3.932,06

Zondag 15 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   201,50
onderhoud gebouwen:  €   202,50

Zondag 15 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:   €   100,00

Zondag 15 oktober (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   958,75
onderhoud gebouwen:   €   964,60

Verjaardagsfonds: €  2.190,87

De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Giften:
Wijk-2: Via ds. Van den Berg € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-41)

Geplaatst op oktober 9, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN
verantwoording collectes:

Zondag 24 september 2023
via  Givt:  €  223,25 
Collecten in de kerk:  €  957,45                                            

Zondag 1 oktober 2023
Via Gvit:  €  165,00
Collecten in de kerk:  € 1.000,90

Gift
Via Wim Ippel twee keer een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
verantwoording collectes:

Zondag 24 september en 1 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €  336,75
onderhoud gebouwen:  €  307,25

Zondag 24 september en 1 oktober (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  436,00

Zondag 24 september (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  849,37
onderhoud gebouwen:  €  858,30

Zondag 1 oktober (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  830,42
onderhoud gebouwen:    € 922,50

Giften:
Wijk-1: via de heer W. Ippel: € 15,00.
Wijk-2: via ds. Van den Berg: € 10,00 en € 20,00; via ouderling G. Westerlaken: € 50,00.

    


Verantwoording collectes / giften (wk-39)

Geplaatst op september 25, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN
verantwoording collectes:

Zondag 10 september 2023
via  Givt:  €  294,50
Collecten in de kerk:  €  1.774,30                                          

Zondag 17  september 2023
Via Gvit:  €  285,50
Collecten in de kerk:  €  1.140,55  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
verantwoording collectes:

Zondag 10 september en 17 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €  410,00
onderhoud gebouwen:  €  381,50

Zondag 10 september en 17 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  451,00

Zondag 10 september (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  739,30
onderhoud gebouwen:  €  761,42

Zondag 17 september (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  939,05
onderhoud gebouwen: €  934,75

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen (o.a. verjaardagfonds).