Verantwoording Collecten / Giften (wk-3)

Geplaatst op januari 17, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zaterdag 1 januari 2022
via  Givt: €  153,50
Collecten in de kerk: €  135,70               

Zondag 2 januari 2022
via  Givt: €  477,00
Collecten in de kerk: €  416,00 

Zondag 9 januari 2022
via  Givt: €  596,50
Collecten in de kerk: €  320,85

Gift:
Ontvangen giften voor de diaconie in de maand december: € 2990,25.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Verantwoording collectes:

Vrijdag 31 december, zaterdag 1, zondag 2 en 9 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €    989,00
onderhoud gebouwen: €    906.00

Vrijdag 31 december, zaterdag 1, zondag 2 en 9 januari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  904,50

Vrijdag 31 december, oudjaar (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  226,75
onderhoud gebouwen: €  204,91

Zaterdag 1 januari, nieuwjaar (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  169.85
onderhoud gebouwen: €  169.85

Zondag 2 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  466,60
onderhoud gebouwen: €  411,80

Zondag 9 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  438,50
onderhoud gebouwen: €  279,42

Giften (contant)
Via ds. Van der Neut € 60,00
Via ds. Lam € 20,00 en € 50,00
Via ds. Van den Berg € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-53)

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand november: €  1747,50

Zondag 12 december 2021
via  Givt: €  716,00
Collecten in de kerk: €  450,46             

Zondag 19 december 2021
via  Givt: €  631,00
Collecten in de kerk: €  450,42 

Zaterdag 25 december 2021
via  Givt: €  502,25
Collecten in de kerk: €  319,50   

Zondag 26 december 2021
via  Givt: €  400,50
Collecten in de kerk: €  407,05 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 12, 19, 25 en 26 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.577,25
onderhoud gebouwen: €  1.419,75

Zondag 12, 19, 25 en 26 december (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  3.033,00

Zondag 12 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   493,22
onderhoud gebouwen: €  397,65
nagekomen gift dankstondcollecte: €  15,00
verjaardagfonds: € 10,00

Huwelijksdienst vrijdag 17 december
Van Berchum-Dubbeldam: €  54,50

Zondag 19 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  603,30
onderhoud gebouwen: €  366,55

Zaterdag 25 december, eerste kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  302,91
onderhoud gebouwen: €  259,67

Zondag 26 december, tweede kerstdag (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  326,10
onderhoud gebouwen: €  340,85

Giften (contant)
Via mevrouw M. Braal € 20,00 t.g.v. beeld en geluid
Via ds. Lam, € 50,00 en € 20,00
Via ouderling T. van Vuuren € 10,00
Via ds. Van der Neut € 20,00 t.g.v. techniek

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

  


Verantwoording Collecten / Giften (wk-50)

Geplaatst op december 13, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 21 november 2021
via  Givt: €     521,50
Collecten in de kerk: €     532,10         

Zondag 28 november 2021
via  Givt: €     592,30
Collecten in de kerk: €     400,97                                          

Zondag 5 december 2021
via  Givt: €     690,00
Collecten in de kerk: €     731,40

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

Dank u wel!
Alle gevers die de afgelopen tijd een gift of giften via de bank of op een andere wijze gedaan hebben wil de diaconie hartelijk danken voor hun bijdrage aan het werk in Gods Wijngaard.
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 21, 28 november en 5 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.222,00
onderhoud gebouwen €  1.107,50

Zondag 21, 28 november en 5 december (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen : €  1.286,00
nagekomen giften dankstondcollecte: €   75,00

Zondag 21 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   440,90
onderhoud gebouwen: €     412,00

Zondag 28 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   339,75
onderhoud gebouwen: €   385,10

Zondag 5 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   308,60
onderhoud gebouwen: €     323,30

Giften (contant)
Via POT de heer B. van den Heuvel € 50,00
Via ds. Van den Berg € 25,00 en € 10,00
Via ds. Lam € 50,00 en € 20,00
Via ouderling K. Sterkenburg € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-47)

Geplaatst op november 22, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand oktober: € 1.190,00

Zondag 7 november 2021
via  Givt:  €    504,50
Collecten in de kerk: €    403,48         

Zondag 14 november 2021
via  Givt: €    628,00
Collecten in de kerk: €    352,30

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 7, 14 en 21 november (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  809,50
onderhoud gebouwen: €  793,00

Zondag 7, 14 en 21 november (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.062,00
nagift bestemmingscollecte: € 50,00 en € 50,00 en €  100,00
nagift dankdagcollecte : €  25,00

Zondag 7 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  391,92
onderhoud gebouwen: €  311,66
nagekomen dankstondcollecte: €  320,00

Zondag 14 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten:  €  314,85
onderhoud gebouwen: € 341,20

Giften (contant)
via POT, mevrouw H. Visser € 17,30
Via ds. Van der Neut € 30,00 dankstondcollecte
Via ds. Lam € 20,00
Via POT, de heer C. Sterkenburg € 40,00 bestemmingscollecte

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-45)

Geplaatst op november 8, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 24 oktober 2021
via  Givt: €   513,50
Collecten in de kerk: €  723,50         

Zondag 31 oktober 2021
via  Givt: €   464,00
Collecten in de kerk: €   467,20                                         

Woensdag, 3 november 2021
via  Givt: €   668,75
Collecten in de kerk: €   333,45

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 24 en 31 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €   755,25
onderhoud gebouwen: €    671,00

Zondag 24 en 31 oktober (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.060,00

Zondag 24 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €    583,37
onderhoud gebouwen: €    569,15
bestemmingscollecte: €   20,00

Zondag 31 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   441.00
onderhoud gebouwen: €   397,65                 

Woensdag 3 november (collectezakken in de hal van de kerk, Givt en bankstortingen)
dankdagcollecte: €  5.258,15

Verjaardagsfonds:
Nagekomen telling collectebussen: €   302,00

Giften (contant)
Via POT mevrouw M. Braal € 50,00 bestemmingscollecte
Via ds. Lam € 50,00 en € 100,00
Via ouderling M. Prosman € 10,00
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 5,00; € 10,00 en € 50,00
Via POT mevrouw W. Verlee € 10,00 verjaardagfonds
Via ouderling C.J. van Eekelen € 50,00 en € 20,00 bestemmingscollecte
Via ouderling-kerkrentmeester H. Nieuwenhuyzen € 100,00 dankstondcollecte
Via ds. Van den Berg € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-43)

Geplaatst op oktober 25, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank in de maand september €  957,00

Zondag 3 oktober 2021
via  Givt                                                               €   525,50
Collecten in de kerk                                           €   445,44          

Zondag 10 oktober 2021
via  Givt                                                               €  623,00
Collecten in de kerk                                           €  655,95                                         

Zondag 17 oktober 2021
via  Givt                                                               €  454,00
Collecten in de kerk                                           €  574,90

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Vrijdag 1 oktober
Huwelijk Philibert – Kornet                             €     189,60

Zondag 3 en 17 oktober (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten                              €     767,25
onderhoud gebouwen                                      €     680,00

Zondag 3 en 17 oktober (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: € 2.029,00 

Zondag 3 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                              €     419,04
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst) €     417,15

Zondag 10 oktober (bestemmingscollecte ventilatie  installaties)
Collectezakken in de hal van de kerk                €   2.410,35
Via Givt                                                          €   3.251,50
Via bankstortingen                                          € 13.791,00
Nagiften collectezakken 17 oktober                  €      525,00

Zondag 17 oktober (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                              €     563,85
onderhoud gebouwen                                       €     553,20

Verjaardagsfonds
De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deur zijn geweest, zijn weer geteld. De opbrengst van de afgelopen periode was € 1.815,24. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Giften (contant)
Via ouderling C.J. v. Eekelen: € 50,00
Via ds. Lam: € 20,00; € 10,00; € 20,00 en € 20,00
Via ds. Lam: € 5,00; € 50,00 en € 50,00 t.g.v. bestemmingscollecte
Via ouderling M. Prosman: € 100,00
Via ds. Van der Neut: bestemmingscollecte € 50,00
Via ouderling T. Vos: bestemmingscollecte € 50,00
Via POT mevrouw A. Verdonk: bestemmingscollecte € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!


Verantwoording Collecten / Giften (wk-40)

Geplaatst op oktober 4, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 19 september 2021
via  Givt: €  520,50
Collecten in de kerk: €  432,80        

Zondag 26 september 2021
via  Givt: €   447,00
Collecten in de kerk: €   515,50       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Donderdag 16 september
Huwelijk Van Herwijnen-Monshouwer €   303,40

Zondag 19 en 26 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.106,00
onderhoud gebouwen: €   750,00

Zondag 19 en 26 september (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €   654,00

Zondag 19 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienste: €   429,00
onderhoud gebouw en (incl. kindernevendienst): €   385,35

Zondag 26 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   541,06
onderhoud gebouwen: €   481,19

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00 en € 60,00
Via ds. Lam: € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

 


Verantwoording Collecten / Giften (wk-38)

Geplaatst op september 20, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 5 september
via  Givt                                                               €    511,00 
Collecten in de kerk                                           €    635,60    

Zondag 12 september
via  Givt                                                               €     744,25
Collecten in de kerk                                           €  1.059,50       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 5 en 12 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst                                             €     737,25
onderhoud gebouwen                                                  €     670,00

Zondag 5 en 12 september (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.071,00

Zondag 5 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten                                          €     394,90
onderhoud gebouwen (inclusief kindernevendienst)      €     364,11

Zondag 12 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst                                             €     454,25
onderhoud gebouwen                                                  €     423,40

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg € 40,00
Via ouderling C.J. van Eekelen 1 x € 50,00 en 3 x € 20,00
Via ds. Lam € 10,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

    

  


Verantwoording Collecten / Giften (wk-36)

Geplaatst op september 6, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Ontvangen collecten via de bank
Maand juli:   €  962,50
Maand augustus: €  586,00

Zondag 22 augustus 2021
via  Givt: €   490,50
Collecten in de kerk: €   351,30   

Zondag 29 augustus 2021
via  Givt: €  595,50
Collecten in de kerk: €  402,10

Gift:
Via Kees Sterkenburg  een gift van € 25,00 en een gift van € 50,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 22 en 29 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.201.05
onderhoud gebouwen: €  1.102,40

Zondag 22 en 29 augustus (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   581,25

Zondag 22 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   363,80
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst): €   325,90

Zondag 29 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  1.469,35
onderhoud gebouwen: €  1.366,55

Giften (contant)
Via p-team H. Visser € 20,00 t.g.v. tuinonderhoud Biesboschkerk
Via ds. Van den Berg € 10,00
Via ds. Lam € 10,00 en € 100,00

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

  


Verantwoording Collecten / Giften (wk-34)

Geplaatst op augustus 23, 2021 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collecten:

Zondag 1 augustus 2021
via  Givt: €   451,75
Collecten in de kerk: €   372,80  

Zondag 8 augustus 2021
via  Givt: €   549,33
Collecten in de kerk: €   292,10     

Zondag 15 augustus 2021
via  Givt: €   300,83
Collecten in de kerk: €   398,40   

Gift:
Via Elsbeth Rijneveld een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank! 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collecten:

Zondag 1, 8 en 15 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.161,42
onderhoud gebouwen: €  1.072,02

Zondag 1, 8 en 15 augustus (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.108,00

Zondag 1 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   363,60
onderhoud gebouwen (incl. kindernevendienst): €   352,57

Zondag 8 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   294,10
onderhoud gebouwen: €   260,50

Zondag 15 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   468,10
onderhoud gebouwen: €   384,60

Giften (contant):
Via pastoraal medewerker H. Dekker € 50,00 en € 200,00
Via p-team C. Sterkenburg € 50,00 en € 25.00
Via ds. Lam € 50,00
Via p-team E. Rijneveld € 5,00 instandhouding eredienst en € 5,00 onderhoud gebouwen

Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!