Verantwoording collectes / giften (wk-21)

Geplaatst op mei 22, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 7 mei 2023
via  Givt:  €  344,75
Collecten in de kerk:   €  1.330,40      

Zondag 14 mei 2023
via  Givt:    €  379,50
Collecten in de kerk:  €  864,95

Giften

Via Leny de Kraker van het PTO een gift van € 20,00 en via Kees Sterkenburg van het PTO ook een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijke dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 7 mei (collecteren via Givt, via bankstortingen en collectezakken tijdens de diensten)
bestemmingscollecte:  €  4.524,80

Zondag 14 mei (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  € 316,50
onderhoud gebouwen:  €  299,00

Zondag 14 mei (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  131,00

Zondag 14 mei (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  786,60
onderhoud gebouwen:  €  790,30

Giften

Via ds. Van den Berg € 20,00 t.g.v. bestemmingscollecte.
En voor kerkrentmeesters € 20,00.
Via ouderling D. Verboom € 20,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-19)

Geplaatst op mei 8, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 16 april 2023
via  Givt:  €  276,50
Collecten in de kerk:  €  830,52   

Zondag 23 april 2023
via  Givt:  €  301,00
Collecten in de kerk: €  946,26   

Zondag 30 april 2023
via  Givt: €  442,00
Collecten in de kerk:  €  815,65    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes: 

Zondag 16, 23 en 30 april (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €   840,50
onderhoud gebouwen:  €   780,50

Zondag 16, 23 en 30 april (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €   597,00

Zondag 16 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   787,45
onderhoud gebouwen:  €   818,50

Zondag 23 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  836,15
onderhoud gebouwen:  €  906,41

Zondag 30 april (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  771,32
onderhoud gebouwen:  €  737,45

Giften

Via ds. Van den Berg € 50,00 (onder vermelding van ‘kerkgeld’), € 10,00 ten gunste van gebouwen. Tevens tijdens andere bezoeken € 10,00, € 30,00, € 20,00, € 40,00, € 20,00 en € 20,00.
Via ouderling G. Westerlaken € 50,00.

Verjaardagsfonds

De collectebussen voor het verjaardagsfonds, waarmee de vrijwilligers bij u aan de deuren zijn geweest, zijn weer geteld. De opbrengst van de afgelopen periode was € 2.293,27. Alle gevers hartelijk dank. En een woord van dank aan de vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingespannen voor dit mooie resultaat.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

 


Verantwoording collectes / giften (wk-16)

Geplaatst op april 17, 2023 door AH


COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 2 april 2023
via  Givt: €  34,00
Collecten in de kerk: €  914,13                     

Donderdag, 6 april 2023
via  Givt   (wijk 1) : €  111,25
Collecten in de kerk (wijk 1) : €  419,55

Vrijdag, 7 april 2023
via  Givt    (wijk 2) :  €   80,00
Collecten in de kerk (wijk 2) :  €  287,85

Zondag 9 april 2023
via  Givt:  €  355,00
Collecten in de kerk:  €  963,65

Gift

Via ds. M.A. van den Berg een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 2 april, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via Givt)

instandhouding eredienst: €  765,25

onderhoud gebouwen: €  687,25

Zondag 2 april, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via bankstortingen)

instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  391,00

Zondag 2 april (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  809.47

onderhoud gebouwen: €  824,29

Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  315,25

onderhoud gebouwen: €  314,15

Zondag 9 april Eerste Paasdag (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  898,90

onderhoud gebouwen: €  890,43

Maandag 10 april Tweede Paasdag (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  189,90

onderhoud gebouwen: €  181,75

Giften

Via ds. Van den Berg € 70,- instandhouding eredienst en € 20,- onderhoud gebouwen.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-14)

Geplaatst op april 3, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 19 maart 2023
via  Givt: €  340,75
Collecten in de kerk: €  1.141,77                     

Zondag 26 maart 2023
via  Givt: €  336,00
Collecten in de kerk: €  945,72  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 19 en 26 maart (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  508,25
onderhoud gebouwen: €  481,25

Zondag 19 en 26 maart (collecte via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  767,00

Zondag 19 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  833,06
onderhoud gebouwen: €  888,54

Zondag 26 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  835,90
onderhoud gebouwen: €  870,10
bidstondcollecte: €  30,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-12)

Geplaatst op maart 20, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 5 maart 2023
via  Givt: € 479,00
Collecten in de kerk: €  774,13                  

Woensdag 8 maart 2023
via  Givt: €  683,00
Collecten in de kerk: €  996,10  

Zondag 12 maart 2023|
via  Givt: €  421,00
Collecten in de kerk: € 1.053,16  

Voedselbankactie

De opbrengst van de collectebussen voor de Voedselbank in de hal van de kerken op biddag voor gewas en arbeid bedroeg het mooie bedrag van € 667,00. Na de diensten waren er 18 volle kratten met voedsel ingezameld. De kratten werden de volgende dag naar de Voedselbank gebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:
Zondag 5 en 12 maart (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  991,50
onderhoud gebouwen: €  508,50

Zondag 5 en 12 maart (collecte via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  435,00

Zondag 5 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  647,10
onderhoud gebouwen: €  678,95
bidstondcollecte: €  50,00

Woensdag 8 maart biddag (collectes tijdens de dienst)
instandhouding eredienst: €  431,20
bidstondcollecte : €  1.859,49
via Givt: €  1.705,75
via bankstortingen: €  1.335,00

Zondag 12 maart (collectes tijdens de diensten)
instandhouding eredienst: €  904,42
onderhoud gebouwen: €  954,47
bidstondcollecte: €  95,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00 (ten gunste van bidstond) en € 40,00.
Via ouderling D. Verboom € 20,00 ten gunste van onderhoud Biesboschkerk.
Via H. Nieuwenhuyzen € 100,00 ten gunste van bidstondcollecte.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

   


Verantwoording collectes / giften (wk-10)

Geplaatst op maart 6, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 19 februari 2023
via  Givt: €  864,25
Collecten in de kerk: €   2.173,24                 

Zondag 26 februari 2023
via  Givt: €  1.275,00
Collecten in de kerk: €  2.847,04

Gift
Via Alie Verdonk van het PTO een gift van € 10,00 en een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 19 en 26 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  471,75
onderhoud gebouwen: €  465,25

Zondag 19 en 26 februari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  474,00

Zondag 19 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  668,35
onderhoud gebouwen: €  655,15

Zondag 26 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  900,25
onderhoud gebouwen: €  862,67

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00 en € 20,00

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.


Verantwoording collectes / giften (wk-08)

Geplaatst op februari 20, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 5 februari 2023
via  Givt: €  381,25
Collecten in de kerk: €  974,99                

Zondag 12 februari 2023
via  Givt: €  389,25
Collecten in de kerk: €  778,60

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 5 en 12 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  543,50
onderhoud gebouwen: €  507,50

Zondag 5 en 12 februari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  136,00

Zondag 5 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: € 1.005,07
onderhoud gebouwen: €  746,05

Zondag 12 februari (collectes tijdens de diensten)
instandhouding erediensten: €  920,86
onderhoud gebouwen: €  917,25

Giften

Via ds. Van den Berg € 10,00.
Via ouderling C.J. van Eekelen € 500,00 voor onderhoud gebouwen van de gemeente.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-06)

Geplaatst op februari 6, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 22 januari 2023
via  Givt: €   278,50
Collecte in de kerk: €   812,92               

Zondag 29  januari 2023
via  Givt: €   391,25
Collecte in de kerk: €   905,30 

Giften

Via Wim Ippel een gift van € 20,00 en via ds. G. van der Neut een gift van € 120,00 ontvangen  voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag22 en 29 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  529,25
onderhoud gebouwen: €  545,75

Zondag 22 en 29 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  647,50

Zondag 22 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  913,75
onderhoud gebouwen: €  870,40

Zondag 29 januari (collectes tijdens en na de dienst)
instandhouding erediensten: €  920,86
onderhoud gebouwen: €  917,25

Giften

Via de heer K.F. Heijstek € 100,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

  


Verantwoording collectes / giften (wk-04)

Geplaatst op januari 23, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 8 januari 2023
via  Givt: € 275,00 
Collecten in de kerk: €  845,10              

Zondag 15 januari 2023
via  Givt: €  289,00
Collecten in de kerk: € 830,10  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 8 en 15 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  480,00
onderhoud gebouwen: €  464,00

Zondag 8 en 15 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  159,75

Zondag 8 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  792,90
onderhoud gebouwen: €  858,25

Zondag 15 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  775,10
onderhoud gebouwen: €  899,64
Verjaardagsfonds: €  181,90

Giften
Via envelop in de brievenbus € 50,- t.g.v. solidariteitskas
Via ds. Van der Neut € 250,-
Via ds. Van den Berg € 20,-

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen
(onder andere € 10,- voor verjaardagsfonds).

   


Verantwoording collectes / giften (wk-02)

Geplaatst op januari 9, 2023 door IH

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 18 december 2022
via  Givt: €    380,75
Collecten in de kerk: €    761,21             

Zondag 25  december 2022
via  Givt: €     641,50
Collecten in de kerk: €  1.183,32  

Zaterdag 31 december 2022
via  Givt: €    183,50
Collecten in de kerk: €    326,90

Zondag, 1 januari 2023
via  Givt: €    401,73
Collecten in de kerk: €    652,08

Giften

Via Johan Maaskant  een gift van € 20,00 ontvangen voor de Stichting Hulp Medechristenen. Tijdens het rondbrengen van de kerstgroet heeft Judith van Ekris twee giften van € 10,00 ontvangen en ook Els Rousse heeft bij het rondbrengen twee giften van € 10,00 ontvangen voor diaconie. Via Adriaan Blokland een gift van € 20,00 ontvangen en via ds. G. van der Neut nog een gift van € 250,00 ontvangen voor de diaconie.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.
Alle gevers hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten : €    865,25
onderhoud gebouwen: €    872,75

Zondag 18, 25, 26 december en 1 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.051,00

Zondag 18 december
instandhouding erediensten: €     612,85
onderhoud gebouwen: €     647,15

Zondag 25 december; eerste kerstdag
instandhouding erediensten: €     969,42
onderhoud gebouwen: €  1.011,52

Zaterdag 31 december; oudjaar
instandhouding erediensten: €     237,60
onderhoud gebouwen: €     332,75

Zondag 1 januari; nieuwjaar
instandhouding erediensten: €     635,20
onderhoud gebouwen: €     602,40

Giften

Via diaken M. Damen € 10,-

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.