Week van Gebed 21-28 januari 2024

 

Thema: “Heb God lief en je naaste als jezelf”

Ook dit jaar mogen we als werkgroep de Week van Gebed organiseren. Er is afgelopen jaar veel gebeurd. We zien dat overal in de wereld onrust is en dat de kerken in het westen leeglopen. Hoe nodig is in deze tijd het gebed en hoe mooi is het dat we het ook nog in vrijheid gezamenlijk mogen doen.

De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden in de Maranathakerk. We starten om 19.30 uur en op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een uur.

Aan de hand van de gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. We hebben voor elke dag iemand bereid gevonden om voor ons de inleiding te verzorgen. Na de inleiding gaan we gezamenlijk bidden en danken. Op maandag 22 januari is er een avondgebed, dan gaat ds. De Goede voor. De predikant verzorgt dan de volledige liturgie en gaat ons voor in de gebeden.

U kunt de avond met het avondgebed ook volgen door in te loggen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1275/events/event/16010138-202401221930

Heeft u/Heb jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week en bent u niet aanwezig, dan kunt u die doorgeven aan één van ondergetekenden.

John den Otter: 06-36 51 17 64 – johndenotter65@gmail.com
Piet Top: 06-12 96 03 97 – topwerkendam@gmail.com

Doet u mee dit jaar?

Gebedsfolder en informatie te vinden via: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/