Geven

Wanneer we de diensten op afstand meemaken is het lastiger om te geven. Echter willen we u en jou laagdrempelig de mogelijkheid geven de diaconale projecten en het kerkelijk werk te blijven ondersteunen met een gift. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

1: Geven via smartphone of tablet

Het geven via de smartphone of tablet is vrij eenvoudig: download eerst de app via Apple App Store (klik hier) of de Google Playstore (klik hier). Na het downloaden van de Givt-app is het nodig om je eenmalig te registreren (privacy blijft gegarandeerd). De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon.

Hoe kun je geven via de app:

  • Stap 1: Activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

2: Geven via bankoverschrijving

Uiteraard is het mogelijk om uw bijdrage (wekelijks) over te maken via bankoverschrijving. Hieronder staan de rekeningnummers van de Diaconie en Kerkvoogdij:

Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239

3: Contant geven

Uiteraard kunt u/kun jij ook contant geven, bij de in- en uitgang van de kerk kunt u de bekende collectezakken vinden. Ook is het nog steeds mogelijk om collectemunten te bestellen. Bestellen bij voorkeur digitaal (klik hier). Mensen die geen beschikking hebben over internet mogen als uitzondering koster Teus Kooij bellen 06-19926033. Hij geeft het aantal dat u wenst, de kleur van de munten en uw adres door aan de muntenverdelers. De munten worden dan bij u thuis bezorgd.

Tip: wanneer u vanwege omstandigheden niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u uw contante bijdrage ook opsparen voor een later moment.

Zending

Wilt u/wil jij op afstand een bijdrage leveren aan de zendingscollecte dan is het mogelijk een bijdrage te doen op de rekening van de zendingscommissies:
–wijk 1 op: NL39 RABO 0368 7573 66
–wijk 2 op: NL68 RABO 0368 7070 83
Beide rekeningen zijn t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Werkendam, onder vermelding van “zendingsbusjes”…

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de diaconie: Johan Maaskant (0183-503857) of Kerkvoogdij: Hans Nieuwenhuyzen (0183-504754)

Doelen?

Klik hier voor een overzicht van de collectedoelen voor deze maand.