Geven

Wanneer we de diensten op afstand meemaken is het lastiger om te geven. Zeker in deze periode waarin we vanwege de richtlijnen van de overheid de diensten thuis meeluisteren en kijken willen we u en jou laagdrempelig de mogelijkheid geven de diaconale projecten en het kerkelijk werk te blijven ondersteunen met een gift. Want ondanks dat de diensten en het kerkenwerk op een andere manier worden vormgegeven blijven de kosten nagenoeg gelijk ook de diaconale projecten willen we blijven ondersteunen want al deze projecten zijn en blijven broodnodig! Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

1: Geven via smartphone of tablet

Het geven via de smartphone of tablet is vrij eenvoudig: download eerst de app via Apple App Store (klik hier) of de Google Playstore (klik hier). Na het downloaden van de Givt-app is het nodig om je eenmalig te registreren (privacy blijft gegarandeerd). De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon.

Hoe kun je geven via de app:

  • Stap 1: Activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

2: Geven via bankoverschrijving

Uiteraard is het mogelijk om uw bijdrage wekelijks over te maken via bankoverschrijving. Hieronder staan de rekeningnummers van de Diaconie en Kerkvoogdij:

Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239

3: Geven door te sparen

Is één van de twee bovenstaande manieren voor u/jou geen optie vragen we u zolang het niet mogelijk is om als gemeente samen te komen het collectegeld of de kerkmunten die u/jij gebruikelijk in de collecte zou doen op te sparen in 2 busjes (één voor de Diaconie en één voor de Kerkvoogdij). Het gespaarde bedrag kunt u/jij na afloop van deze periode meenemen en in de collecte doen.

Het is nog steeds mogelijk om collectemunten te bestellen. Bestellen bij voorkeur digitaal (klik hier). Mensen die geen beschikking hebben over internet mogen als uitzondering koster Teus Kooij bellen 06-19926033. Hij geeft het aantal dat u wenst, de kleur van de munten en uw adres door aan de muntenverdelers. De munten worden dan bij u thuis bezorgd.

Zending

Wilt u/wil jij een bijdrage leveren aan de zendingscollecte dan is het mogelijk een bijdrage te doen op de rekening van de zendingscommissies:
–wijk 1 op: NL39 RABO 0368 7573 66
–wijk 2 op: NL68 RABO 0368 7070 83
Beide rekeningen zijn t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Werkendam, onder vermelding van “zendingsbusjes”…

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de diaconie: Johan Maaskant (0183-503857) of Kerkvoogdij: Hans Nieuwenhuyzen (0183-504754)

Doelen?

Klik hier voor een overzicht van de collectedoelen voor deze maand.