CvD: Actie Voedselbank Altena

Momenteel wordt er achter de schermen door de gezamenlijke kerken van Werkendam, een actie voor de Voedselbank Altena voorbereid. Deze actie zal worden gehouden in samenwerking met Albert Heijn van Vuuren in Werkendam. De actie staat gepland D.V. vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei a.s.
Wij zullen u als gemeente te zijner tijd verder op de hoogte brengen van deze actie en vertrouwen op uw medewerking. Op welke manier u kunt bijdragen aan deze actie, zal ook ruim van te voren gecommuniceerd worden.

Gezien deze actie, delen wij u mede dat de gebruikelijke Voedselbank actie, welke in onze beide wijkgemeentes reeds een aantal jaren gehouden wordt, voorafgaande aan de avonddienst van Biddag voor gewas en arbeid D.V. 13 maart a.s. niet door zal gaan.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het College van Diakenen,
Adriaan Blokland