Inlooppunt Werkendam

Sinds 1 juli 2015 bestaat het Inlooppunt Werkendam. Het is vanuit de Diaconie van onze gemeente opgezet om te voorzien in ontmoetingsmomenten voor mensen die wat meer vrije tijd hebben, alleen en/of eenzaam zijn of werkloos geworden zijn. In de ontmoetingsruimte van d’Altenaer staan op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur de deuren open  voor iedereen die daar zin in heeft. Gastvrouwen zijn aanwezig voor de koffie of thee; zij stellen ieder op zijn of haar gemak met een praatje. Er is de mogelijkheid om een spelletje te doen, de krant te lezen of gewoon gezellig met elkaar te praten.  Later wordt er nog een glaasje fris geschonken. Soms is er een quiz of een leuke creatieve bezigheid, waar men aan mee kan doen naar behoefte. Als bijdrage voor een morgen gezelligheid vragen we € 1,00, waar weer boodschappen van gekocht kunnen worden. Eenmaal per maand wordt de morgen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, bereid door een kookploeg, die ook bestaat uit gastvrouwen.

Voor mensen, die graag zouden willen komen, maar vanwege lichamelijke beperking niet zelf kunnen komen, kan vervoer geregeld worden. Belt u dan, liefst een dag van tevoren, 06 41025706.

Hier kunt u ook terecht voor verdere informatie over het Inlooppunt. Gastvrouwen of -heren kunnen zich ook aanmelden via dit telefoonnummer. Gastvrouwen werken volgens een rooster en komen meestal 1 keer per maand aan de beurt.

Vanaf 1 juli 2019 is de website van het Inlooppunt in de lucht. Hierop zijn nieuwtjes te zien, maar ook foto’s van de afgelopen 4 jaar. Belangrijk is dat het Inlooppunt gevonden wordt door die mensen, die behoefte hebben aan contact met anderen.

De opkomst bij de morgens laat een groeiende behoefte zien. Kwamen er in 2015 rond de 10 mensen op een morgen, dat zijn er nu al 25 tot 30.

Nieuwe gastvrouwen en -heren zijn altijd welkom, evenals vrijwilligers die de gasten willen vervoeren van huis naar d’Altenaer en vice versa. Aanmelden via het bovenstaande telefoonnummer.