Diaconie ‘verhoging energietoeslag’

Geplaatst op september 5, 2022 door IH

Verhoging energietoeslag naar € 1.300,00

Eerder attendeerde we u als diaconie op de mogelijkheden van het aanvragen van de éénmalige Energietoeslag, verstrekt door de Gemeente Altena en bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen bij de hogere energiekosten. Recent is bekend geworden dat het bedrag wordt verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00. Zie bijgaande weblink https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/energietoeslag Aanvragen kan tot 1 november aanstaande.

Als u vragen heeft, of u vindt het fijn om geholpen te worden bij de aanvraag, dan horen we dat graag van u (diaconie@hervormdwerkendam.nl).

College van Diakenen


Diaconie ‘Stille armoede’

Geplaatst op door IH

Oproep van de Diaconie

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam of via email diaconie@hervormdwerkendam.nl.

Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.         

College van Diakenen


Bijdrage energiekosten

Geplaatst op juni 13, 2022 door IH

Van veel producten en diensten zijn de prijzen de laatste tijd flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een éénmalig bedrag van € 800,00 netto per huishouden beschikbaar gesteld door de gemeente.

Sommige mensen hebben eind april een brief van de gemeente ontvangen dat ze deze toeslag automatisch zullen ontvangen. Anderen hebben die brief niet ontvangen en kunnen toch ‘recht hebben op’ deze éénmalige netto toeslag. Tot 1 november kan de aanvraag voor deze energietoeslag bij de gemeente worden ingediend. U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum dat u uw aanvraag indient:

  • 21 jaar of ouder bent, én
  • in de gemeente Altena woont, én
  • een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning heeft. Let op: u kunt uw rijbewijs hier niet voor gebruiken, én
  • een laag inkomen heeft, uw netto (gezins)inkomen per maand mag niet meer zijn dan:

Gezinssamenstelling 21 jr tot AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.244,00 
Gehuwden/samenwonend: €  1.777,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm **): €  888,00
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm **): €  770,00
Gezinssamenstelling vanaf AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.382,00
Gehuwden/samenwonend: €  1.872,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm): €   936,00 
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm):  €   676,00

Vindt u het lastig om de aanvraag in te dienen of weet u niet of u in aanmerking komt voor deze toeslag? Schroom dan niet om contact op te nemen met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl).


Opvang vluchtelingen Oekraïne

Geplaatst op door IH

Voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne:

Intussen is het al weer enkele weken geleden dat de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne zich in onze gemeente meldden. Ongeveer 35 vluchtelingen in de leeftijd tussen 3 en 49 jaar wonen nu in het ‘oude Rabobank gebouw’. Daarnaast wonen er tientallen vluchtelingen in de regio bij mensen thuis.

Gecoördineerd door de Gemeente Altena werken vanaf de start van de opvang nagenoeg alle kerken en andere maatschappelijke instellingen zoals Kozakken Boys4All en De Bibliotheek CultuurPuntAltena op een prettige en intensieve manier met elkaar samen. Periodiek komen we bij elkaar om gezamenlijk de voorgang af te stemmen en concreet invulling te geven aan de hulp en ondersteuning van de mensen uit Oekraïne.

Een aantal van hen is aan het werk bij bedrijven in de regio. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de mensen te betrekken bij het maatschappelijke leven in onze gemeente. Ook worden er op een aantal dagen taallessen verzorgd zodat de mensen zo veel als mogelijk zelfredzaam worden.

Voor de komende (zomer)maanden wordt gewerkt aan een activiteitenkalender om de mensen zoveel als mogelijk een zinvolle invulling te geven aan hun tijd in Werkendam. Dat varieert van kerkelijke activiteiten tot sportactiviteiten.

Overdag is er continu iemand van de gemeente op de locatie aanwezig om vragen te beantwoorden en allerlei zaken te regelen (bijvoorbeeld de afstemming met Breda waar de vluchtelingen zich melden om vervolgens elders hun ‘woonplaats’ te betrekken).

Wat opvalt is dat de mensen uit Oekraïne graag onder de mensen zijn en het fijn vinden om erop uit te trekken om het dorp ‘te verkennen’.

Voortdurend zijn er allerlei zaken waarmee onze naasten geholpen kunnen/moeten worden. Deze hulpvragen worden gecoördineerd door Inge Cok. Zij beheert de LouLou app waarin deze hulpvragen kenbaar worden gemaakt. Dat varieert van de vraag om speelgoed voor de kinderen tot de vraag of iemand moeder en dochter naar het gemeentehuis in Almkerk kan vervoeren om ingeschreven te worden. Wilt u onderdeel zijn van deze appgroep van 180 mensen die ‘klaarstaan’ om te helpen? Meld u dan aan bij Inge Cok, 06-48177930.

Heeft u vragen of wilt u ook betrokken zijn bij de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen, neem dan gerust contact op met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl) of één van de diakenen.


Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen.
Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen. Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

College van Diakenen


Alle vrijwilligers bedankt!

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

Het college van Kerkrentmeesters en Diakenen bedankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar een taak of werkzaamheden hebben verricht binnen onze hervormde gemeente (wijk 1 en wijk 2) en wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022 toe, maar bovenal  Gods zegen.
Wij hopen ook op jullie inzet in dit nieuwe jaar. 


!Oproep Kerstactie Diaconie!

Geplaatst op november 8, 2021 door IH

Oproep vrijwilligers voor de kerstactie van de diaconie op vrijdag 17 december 2021

Ook dit jaar vraagt de diaconie aan u of u komt helpen als vrijwilliger voor het rondbrengen van de kerstpakketten.
De diaconie kan dit niet alleen!
Als u mee doet, voor het eerst of opnieuw, wordt u vriendelijk verzocht op D.V. vrijdag 17 december 2021 vanaf 9.00 uur ’s morgens aanwezig te zijn in één van de zalen onder in de Dorpskerk, waar vandaan de pakketten worden rondgebracht.


Inlooppunt Werkendam weer open!

Geplaatst op augustus 4, 2021 door IH

Hoera! Het Inlooppunt Werkendam opent weer gastvrij zijn deuren. Op 7 juli vierden we het 6-jarig bestaan. Vanaf die datum staan wij weer klaar om u te ontvangen. 

Tegen hen, en alle anderen, die er behoefte aan hebben om een kopje koffie of thee te komen drinken, een praatje met anderen te maken of nieuwe contacten te maken, zeggen wij: hartelijk welkom!

U hebt vast wel eens van het Inlooppunt gehoord en misschien ook wel gedacht: daar zou ik wel eens naar toe willen. Maar die eerste stap is lastig, dat geldt voor iedereen. Probeer het een keer en kom daarom de eerste keer met een buurvrouw, vriend of vriendin of zoon of dochter. Dat haalt de druk er een beetje af. Na die eerste keer weet u of het Inlooppunt iets voor u is. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of religie. Mocht u meer informatie willen, kijk dan eens op www.inloopwerkendam.nl

Reserveren is nodig, dat kan via tel. nr 06 13371264 of 06 51605693. Zolang er nog beperkende maatregelen gelden kunnen we 24 personen verwelkomen, doordat we gebruik maken van doorzichtige schermen.  Het Inlooppunt wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van d’Altenaer, ingang links bij de parkeerplaats. U herkent het aan het stoepbord. We zijn open op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur. Reserveren is nodig, zie boven. Bent u afhankelijk van vervoer, bel dan 06 41025706; ook voor verdere informatie kunt u dit nummer bellen. 


Diaconie: jaarrekening 2020

Geplaatst op juli 19, 2021 door IH

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening 2020 van de diaconie ligt de komende 14 dagen ter inzage bij diaken T. van Rosmalen, Havenstraat 17, 4251BB Werkendam.
Om deze in te zien dient u vooraf een afspraak te maken.
Dit kan via het telefoonnummer 06-17581755.


BELANGRIJK: Online thuis collecteren

Geplaatst op mei 25, 2020 door admin

Tot enkele weken geleden konden de collectes gewoon tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Helaas zijn de kerkdiensten op aanwijzing van de overheid voor een bepaalde tijd verboden. Hierdoor kan er niet meer op de gewone manier worden gecollecteerd. U bent al gevraagd om via de bankrekeningen geld over te maken of om thuis geld of collectemunten opzij te leggen en later alsnog in de collectezakken te doen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich, in samenwerking met de diaconie, gebogen over het mogelijk maken van online collecteren, naast de huidige manier van contant geld of collectemunten tijdens de kerkdiensten. Deze mogelijkheid is er nu:

De techniek van GIVT stelt iedereen in staat om met een smartphone te geven. Als u thuis meeluistert via het internet (kerkdienst-gemist), via de kerktelefoon of via videoverbinding kunt u toch meedoen met de collectes. Ook op een ander, eigen gekozen moment kan er geld worden gegeven voor een bepaalde collecte.

  • Stap 1a: De gemeenteleden kunnen de app van Givt gratis downloaden in de APP Store of in Google Play. Daarvoor moet men zich wel eenmalig registreren maar de privacy is gegarandeerd. De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag per collecte alleen een totaal bedrag op de rekening. Dus niet alle giften afzonderlijk.

Geven met Givt is gemakkelijk:

  • Stap 1b: Je activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

Uiteraard blijft het mogelijk om uw bijdrage ook over te maken:
Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239