BELANGRIJK: Online thuis collecteren

Geplaatst op mei 25, 2020 door admin

Tot enkele weken geleden konden de collectes gewoon tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Helaas zijn de kerkdiensten op aanwijzing van de overheid voor een bepaalde tijd verboden. Hierdoor kan er niet meer op de gewone manier worden gecollecteerd. U bent al gevraagd om via de bankrekeningen geld over te maken of om thuis geld of collectemunten opzij te leggen en later alsnog in de collectezakken te doen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich, in samenwerking met de diaconie, gebogen over het mogelijk maken van online collecteren, naast de huidige manier van contant geld of collectemunten tijdens de kerkdiensten. Deze mogelijkheid is er nu:

De techniek van GIVT stelt iedereen in staat om met een smartphone te geven. Als u thuis meeluistert via het internet (kerkdienst-gemist), via de kerktelefoon of via videoverbinding kunt u toch meedoen met de collectes. Ook op een ander, eigen gekozen moment kan er geld worden gegeven voor een bepaalde collecte.

  • Stap 1a: De gemeenteleden kunnen de app van Givt gratis downloaden in de APP Store of in Google Play. Daarvoor moet men zich wel eenmalig registreren maar de privacy is gegarandeerd. De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag per collecte alleen een totaal bedrag op de rekening. Dus niet alle giften afzonderlijk.

Geven met Givt is gemakkelijk:

  • Stap 1b: Je activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

Uiteraard blijft het mogelijk om uw bijdrage ook over te maken:
Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239


Biddag: Actie voor Voedselbank Altena

Geplaatst op maart 7, 2020 door admin

Voedselactie voor de voedselbank Altena op Biddag voor gewas en arbeid.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk op biddag en dankdag, wordt D.V. woensdag 11 maart tijdens de bidstond voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de beide diensten staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.

Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens.

De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Doordat velen op de armoedegrens leven, gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank.  Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk.

Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.


Diaconie begroting 2020

Geplaatst op november 25, 2019 door admin

Inzage van de begroting 2020 van de diaconie.

De begroting 2020 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december 2019 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!


Dankdag: Voedselactie voor de voedselbank Altena

Geplaatst op november 5, 2019 door admin

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena.
Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in beide wijken op D.V. woensdag 7 november tijdens de dankdag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de dienst staan in de hal van de beide kerken enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.
Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens. De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.
De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk. Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.