Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 4, 2023 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen (energie-)prijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt.
Uiteraard is geheimhouding verzekerd!

Het college van Diakenen


Tijdelijk Noodfonds Energie

Geplaatst op maart 8, 2023 door IH

Als diaconie attenderen we u graag op de mogelijkheid van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Een overheidsinitiatief voor mensen met een hoge energierekening (stroom en gas) en een laag (midden)inkomen. 

Via de website www.noodfondsenergie.nl kunt u een check doen om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw energierekening. Zo ja, dan kunt u ook via deze website de aanvraag in orde maken. Wat u nodig heeft is een overzicht van uw bruto maandinkomen van uw huishouden, een overzicht van de energiekosten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 1 april 2023, het klantnummer van uw energieleverancier en uw DigiD.

Indien u hulp nodig heeft kunt u altijd een beroep doen op één van de diakenen (diaconie@hervormdwerkendam.nl). En is deze regeling niet op uzelf van toepassing, attendeer dan anderen op deze mogelijkheid die volgens u wel in aanmerking kunnen komen.

College van Diakenen


Kerkauto rijders gezocht!

Geplaatst op maart 1, 2023 door IH

Beste gemeenteleden,

Als diaconie zijn we op korte termijn op zoek naar gemeenteleden die bereid zijn om andere gemeenteleden, die slecht ter been zijn en/of zelf niet de beschikking hebben over vervoer, op zon- en feestdagen met de auto naar de kerk te vervoeren.

Afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt is een ieder een aantal keren per jaar aan de beurt om te rijden. Te zijner tijd zal er een rooster worden opgesteld zodat een ieder van te voren weet wanneer hij/zij moet rijden en ook de mogelijkheid heeft om te ruilen met een ander op de lijst.

We hopen dat meerderen zich zullen aanmelden. Vele handen maken tenslotte licht werk. Het zou heel fijn zijn dat gemeenteleden die graag fysiek de kerkdiensten bezoeken, maar niet beschikken over vervoer, op deze manier geholpen kunnen worden door andere gemeenteleden.

U kunt zich aanmelden bij de diaconie: diaconie@hervormdwerkendam.nl of bij één van de diakenen (Wim Westerlaken, Marinus de Heer, Simon van Berchum of Leendert-Jan Visser).


Diaconie: rondbrengen Kerstgroet

Geplaatst op december 4, 2022 door IH

In de week van 19 december willen we als diaconie onze gemeenteleden, die normaal een kerstpakketje ontvangen, een kerstgroet bezorgen. Deze willen we persoonlijk bij iedereen afgeven. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar gemeenteleden die ons daarbij willen helpen. Als u in de gelegenheid bent om bij een aantal mensen de kerstgroet persoonlijk af te geven dan zou dat heel fijn zijn. U kunt dit de komende twee weken aan ons doorgeven. U zult van ons een bericht ontvangen waar en wanneer u de kerstgroeten kunt ophalen.

Ook maken we nogmaals van de gelegenheid gebruik om u erop te attenderen dat de diaconie graag in contact komt met mensen die momenteel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Uiteraard kunt u ook namen van mensen doorgeven waarvan u weet dat dit aan de orde is.

Uw reactie kunt u doorgeven via het emailadres:  diaconie@hervormdwerkendam.nl


Blad Lichtspoor en Kerstpakkettenactie

Geplaatst op oktober 31, 2022 door IH

Jarenlang werd door de Hervormde gemeente wijk 1 en 2 het blaadje `Lichtspoor` 5x per jaar uitgereikt aan ca. 300 abonnees. Dat aan dit abonnement kosten zijn verbonden is waarschijnlijk niet bekend omdat dit voor rekening was van de diaconie.

Vanwege de huidige financiële situatie in veel gezinnen hebben we als diaconie kritisch gekeken naar onze uitgaven. In de media horen we schrijnende berichten van gezinnen die het water aan de lippen staat of nog erger, die met name de torenhoge energiekosten niet meer kunnen betalen. De komende tijd willen we onze financiële middelen gebruiken om gemeenteleden, die het nodig hebben, een financiële ondersteuning aan te bieden. Hierdoor heeft de diaconie besloten het abonnement op `Lichtspoor` per 1 januari 2023 op te zeggen en dat geld wat we uitgaven aan het blaadje `Lichtspoor` te gebruiken voor financiële ondersteuning voor de gezinnen die het nodig hebben.

Ook heeft de diaconie, na lang wikken en wegen, besloten om met ingang van dit jaar de Kerstpakkettenactie niet door te laten gaan. De hiertoe benodigde financiële middelen zijn momenteel niet voorhanden om deze actie op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Temeer daar het ons, zoals hiervoor al werd gesteld, als diaconie verstandig lijkt het beschikbare geld achter de hand te houden voor mensen/ gezinnen welke door de verhoogde energie- en boodschappenprijzen in de problemen geraken.
Wij rekenen op uw begrip!

De diaconie van de Hervormde Gemeente Werkendam.


Diaconie ‘verhoging energietoeslag’

Geplaatst op september 5, 2022 door IH

Verhoging energietoeslag naar € 1.300,00

Eerder attendeerde we u als diaconie op de mogelijkheden van het aanvragen van de éénmalige Energietoeslag, verstrekt door de Gemeente Altena en bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen bij de hogere energiekosten. Recent is bekend geworden dat het bedrag wordt verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00. Zie bijgaande weblink https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/energietoeslag Aanvragen kan tot 1 november aanstaande.

Als u vragen heeft, of u vindt het fijn om geholpen te worden bij de aanvraag, dan horen we dat graag van u (diaconie@hervormdwerkendam.nl).

College van Diakenen


Diaconie ‘Stille armoede’

Geplaatst op door IH

Oproep van de Diaconie

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam of via email diaconie@hervormdwerkendam.nl.

Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.         

College van Diakenen


Bijdrage energiekosten

Geplaatst op juni 13, 2022 door IH

Van veel producten en diensten zijn de prijzen de laatste tijd flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een éénmalig bedrag van € 800,00 netto per huishouden beschikbaar gesteld door de gemeente.

Sommige mensen hebben eind april een brief van de gemeente ontvangen dat ze deze toeslag automatisch zullen ontvangen. Anderen hebben die brief niet ontvangen en kunnen toch ‘recht hebben op’ deze éénmalige netto toeslag. Tot 1 november kan de aanvraag voor deze energietoeslag bij de gemeente worden ingediend. U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum dat u uw aanvraag indient:

  • 21 jaar of ouder bent, én
  • in de gemeente Altena woont, én
  • een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning heeft. Let op: u kunt uw rijbewijs hier niet voor gebruiken, én
  • een laag inkomen heeft, uw netto (gezins)inkomen per maand mag niet meer zijn dan:

Gezinssamenstelling 21 jr tot AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.244,00 
Gehuwden/samenwonend: €  1.777,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm **): €  888,00
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm **): €  770,00
Gezinssamenstelling vanaf AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.382,00
Gehuwden/samenwonend: €  1.872,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm): €   936,00 
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm):  €   676,00

Vindt u het lastig om de aanvraag in te dienen of weet u niet of u in aanmerking komt voor deze toeslag? Schroom dan niet om contact op te nemen met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl).


Opvang vluchtelingen Oekraïne

Geplaatst op door IH

Voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne:

Intussen is het al weer enkele weken geleden dat de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne zich in onze gemeente meldden. Ongeveer 35 vluchtelingen in de leeftijd tussen 3 en 49 jaar wonen nu in het ‘oude Rabobank gebouw’. Daarnaast wonen er tientallen vluchtelingen in de regio bij mensen thuis.

Gecoördineerd door de Gemeente Altena werken vanaf de start van de opvang nagenoeg alle kerken en andere maatschappelijke instellingen zoals Kozakken Boys4All en De Bibliotheek CultuurPuntAltena op een prettige en intensieve manier met elkaar samen. Periodiek komen we bij elkaar om gezamenlijk de voorgang af te stemmen en concreet invulling te geven aan de hulp en ondersteuning van de mensen uit Oekraïne.

Een aantal van hen is aan het werk bij bedrijven in de regio. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de mensen te betrekken bij het maatschappelijke leven in onze gemeente. Ook worden er op een aantal dagen taallessen verzorgd zodat de mensen zo veel als mogelijk zelfredzaam worden.

Voor de komende (zomer)maanden wordt gewerkt aan een activiteitenkalender om de mensen zoveel als mogelijk een zinvolle invulling te geven aan hun tijd in Werkendam. Dat varieert van kerkelijke activiteiten tot sportactiviteiten.

Overdag is er continu iemand van de gemeente op de locatie aanwezig om vragen te beantwoorden en allerlei zaken te regelen (bijvoorbeeld de afstemming met Breda waar de vluchtelingen zich melden om vervolgens elders hun ‘woonplaats’ te betrekken).

Wat opvalt is dat de mensen uit Oekraïne graag onder de mensen zijn en het fijn vinden om erop uit te trekken om het dorp ‘te verkennen’.

Voortdurend zijn er allerlei zaken waarmee onze naasten geholpen kunnen/moeten worden. Deze hulpvragen worden gecoördineerd door Inge Cok. Zij beheert de LouLou app waarin deze hulpvragen kenbaar worden gemaakt. Dat varieert van de vraag om speelgoed voor de kinderen tot de vraag of iemand moeder en dochter naar het gemeentehuis in Almkerk kan vervoeren om ingeschreven te worden. Wilt u onderdeel zijn van deze appgroep van 180 mensen die ‘klaarstaan’ om te helpen? Meld u dan aan bij Inge Cok, 06-48177930.

Heeft u vragen of wilt u ook betrokken zijn bij de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen, neem dan gerust contact op met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl) of één van de diakenen.


Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen.
Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen. Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

College van Diakenen