CvD: Rijders kerkauto gezocht!!

Geplaatst op januari 2, 2024 door AH

Rijders kerkauto gezocht!
Omdat een aantal mensen gestopt zijn met het rijden voor de kerkauto, zijn we op zoek naar nieuwe rijders.
Met het huidige aantal rijders bent u ongeveer 1 keer in de 8 a 10 weken aan de beurt om te rijden.
Mocht het een keer niet uitkomen dat is ruilen met een ander altijd wel mogelijk.
U begrijpt dat we het aantal rijders graag rond het huidige aantal houden zodat eenieder ongeveer 5 a 6 keer per jaar aan de beurt is.
U kunt zich aanmelden bij de diaconie: diaconie@hervormdwerkendam.nl of bij één van de diakenen (Wim Westerlaken, Marinus de Heer, Simon van Berchum of Leendert-Jan Visser).
Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.
We hopen van harte op een aantal positieve reacties!


Mars voor het Leven 11 nov 2023

Geplaatst op oktober 9, 2023 door IH

Mars voor het Leven 11 november 2023

D.V. zaterdag 11 november wordt de Mars voor het Leven georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag. De Mars voor het Leven is een stille mars door het politieke centrum van Den Haag om op te komen voor het ongeboren leven. Er is een mooi programma samengesteld met diverse sprekers en muzikale bijdragen.

Vanuit Werkendam wordt er weer busvervoer georganiseerd. Je kunt je aanmelden voor een plaats in de bus via onderstaande QR-code of te gaan naar: https://www.schreeuwomleven.nl/vervoerwerkendam

Na aanmelding volgt in de week voor de mars de precieze informatie over het verloop van de dag.

Heeft u vragen? Mail dan naar werkgroepwerkendam@schreeuwomleven.nl of neem contact op met Leen Paans (06-27436772) of Jan-Bart Verheij (06-24972540).


CvD: Financiële zorgen

Geplaatst op september 25, 2023 door IH

Soms komen personen of gezinnen, door wat voor situaties ook, in grote financiële problemen. Er zijn omstandigheden die ertoe geleid hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt en dat u de grootste moeite heeft om het hoofd financieel boven water te houden. Het college van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen, vandaar deze oproep.  Bent u een van de mensen, die bij die laatste groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Een van onze diakenen gaat dan met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

Het college van Diakenen


CvD: SchuldHulpMaatje Altena

Geplaatst op door IH

Inmiddels is sinds enige tijd SchuldHulpMaatje Altena actief in onze gemeente. SchuldHulpMaatje is een landelijke vereniging met diverse locaties in Nederland, waaronder nu dus ook locatie Altena. De aanpak van deze vereniging richt zich erop, om mensen met financiële problemen, in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Tevens proberen zij de professionele schuldhulpverlening aan te vullen of om deze te voorkomen. Hiervoor zijn getrainde vrijwilligers actief, welke mensen met financiële problemen begeleiden en ondersteunen. Deze vrijwilligers nemen de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en samen te zoeken naar oplossingen. In onze gemeente Altena zijn 8 getrainde vrijwilligers actief, waar u een beroep op kunt doen. SchuldHulpMaatje biedt gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden.

Heb jij geldzorgen, geldvragen of schulden en kun je daarbij hulp gebruiken van een Maatje, bezoek dan de website schuldhulpmaatje.nl/altena/  

Op deze website staan de gegevens van onze coördinator dhr. Luc Zonnenberg, bij wie u terecht kunt voor meer informatie. Tevens kunt u op deze site een online test doen, om er achter te komen of de hulp welke SchuldHulpMaatje biedt past bij jou en je situatie.

Het College van Diakenen


Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 4, 2023 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen (energie-)prijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt.
Uiteraard is geheimhouding verzekerd!

Het college van Diakenen


CvD: Kerkauto rijders gezocht!

Geplaatst op maart 25, 2023 door IH

Beste gemeenteleden,

Als diaconie zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die bereid zijn om andere gemeenteleden, die slecht ter been zijn en/of zelf niet de beschikking hebben over vervoer, op zon- en feestdagen met de auto naar de kerk te vervoeren.

Afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt is een ieder een aantal keren per jaar aan de beurt om te rijden. Te zijner tijd zal er een rooster worden opgesteld zodat een ieder van te voren weet wanneer hij/zij moet rijden en ook de mogelijkheid heeft om te ruilen met een ander op de lijst.

We hopen dat meerderen zich zullen aanmelden. Vele handen maken tenslotte licht werk. Het zou heel fijn zijn dat gemeenteleden die graag fysiek de kerkdiensten bezoeken, maar niet beschikken over vervoer, op deze manier geholpen kunnen worden door andere gemeenteleden.

U kunt zich aanmelden bij de diaconie: diaconie@hervormdwerkendam.nl of bij één van de diakenen (Wim Westerlaken, Marinus de Heer, Simon van Berchum of Leendert-Jan Visser).


Tijdelijk Noodfonds Energie

Geplaatst op maart 8, 2023 door IH

Als diaconie attenderen we u graag op de mogelijkheid van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Een overheidsinitiatief voor mensen met een hoge energierekening (stroom en gas) en een laag (midden)inkomen. 

Via de website www.noodfondsenergie.nl kunt u een check doen om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw energierekening. Zo ja, dan kunt u ook via deze website de aanvraag in orde maken. Wat u nodig heeft is een overzicht van uw bruto maandinkomen van uw huishouden, een overzicht van de energiekosten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 1 april 2023, het klantnummer van uw energieleverancier en uw DigiD.

Indien u hulp nodig heeft kunt u altijd een beroep doen op één van de diakenen (diaconie@hervormdwerkendam.nl). En is deze regeling niet op uzelf van toepassing, attendeer dan anderen op deze mogelijkheid die volgens u wel in aanmerking kunnen komen.

College van Diakenen


Diaconie: rondbrengen Kerstgroet

Geplaatst op december 4, 2022 door IH

In de week van 19 december willen we als diaconie onze gemeenteleden, die normaal een kerstpakketje ontvangen, een kerstgroet bezorgen. Deze willen we persoonlijk bij iedereen afgeven. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar gemeenteleden die ons daarbij willen helpen. Als u in de gelegenheid bent om bij een aantal mensen de kerstgroet persoonlijk af te geven dan zou dat heel fijn zijn. U kunt dit de komende twee weken aan ons doorgeven. U zult van ons een bericht ontvangen waar en wanneer u de kerstgroeten kunt ophalen.

Ook maken we nogmaals van de gelegenheid gebruik om u erop te attenderen dat de diaconie graag in contact komt met mensen die momenteel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Uiteraard kunt u ook namen van mensen doorgeven waarvan u weet dat dit aan de orde is.

Uw reactie kunt u doorgeven via het emailadres:  diaconie@hervormdwerkendam.nl


Blad Lichtspoor en Kerstpakkettenactie

Geplaatst op oktober 31, 2022 door IH

Jarenlang werd door de Hervormde gemeente wijk 1 en 2 het blaadje `Lichtspoor` 5x per jaar uitgereikt aan ca. 300 abonnees. Dat aan dit abonnement kosten zijn verbonden is waarschijnlijk niet bekend omdat dit voor rekening was van de diaconie.

Vanwege de huidige financiële situatie in veel gezinnen hebben we als diaconie kritisch gekeken naar onze uitgaven. In de media horen we schrijnende berichten van gezinnen die het water aan de lippen staat of nog erger, die met name de torenhoge energiekosten niet meer kunnen betalen. De komende tijd willen we onze financiële middelen gebruiken om gemeenteleden, die het nodig hebben, een financiële ondersteuning aan te bieden. Hierdoor heeft de diaconie besloten het abonnement op `Lichtspoor` per 1 januari 2023 op te zeggen en dat geld wat we uitgaven aan het blaadje `Lichtspoor` te gebruiken voor financiële ondersteuning voor de gezinnen die het nodig hebben.

Ook heeft de diaconie, na lang wikken en wegen, besloten om met ingang van dit jaar de Kerstpakkettenactie niet door te laten gaan. De hiertoe benodigde financiële middelen zijn momenteel niet voorhanden om deze actie op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Temeer daar het ons, zoals hiervoor al werd gesteld, als diaconie verstandig lijkt het beschikbare geld achter de hand te houden voor mensen/ gezinnen welke door de verhoogde energie- en boodschappenprijzen in de problemen geraken.
Wij rekenen op uw begrip!

De diaconie van de Hervormde Gemeente Werkendam.


Diaconie ‘verhoging energietoeslag’

Geplaatst op september 5, 2022 door IH

Verhoging energietoeslag naar € 1.300,00

Eerder attendeerde we u als diaconie op de mogelijkheden van het aanvragen van de éénmalige Energietoeslag, verstrekt door de Gemeente Altena en bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen bij de hogere energiekosten. Recent is bekend geworden dat het bedrag wordt verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00. Zie bijgaande weblink https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/energietoeslag Aanvragen kan tot 1 november aanstaande.

Als u vragen heeft, of u vindt het fijn om geholpen te worden bij de aanvraag, dan horen we dat graag van u (diaconie@hervormdwerkendam.nl).

College van Diakenen