Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen.
Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen. Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

College van Diakenen


Alle vrijwilligers bedankt!

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

Het college van Kerkrentmeesters en Diakenen bedankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar een taak of werkzaamheden hebben verricht binnen onze hervormde gemeente (wijk 1 en wijk 2) en wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022 toe, maar bovenal  Gods zegen.
Wij hopen ook op jullie inzet in dit nieuwe jaar. 


!Oproep Kerstactie Diaconie!

Geplaatst op november 8, 2021 door IH

Oproep vrijwilligers voor de kerstactie van de diaconie op vrijdag 17 december 2021

Ook dit jaar vraagt de diaconie aan u of u komt helpen als vrijwilliger voor het rondbrengen van de kerstpakketten.
De diaconie kan dit niet alleen!
Als u mee doet, voor het eerst of opnieuw, wordt u vriendelijk verzocht op D.V. vrijdag 17 december 2021 vanaf 9.00 uur ’s morgens aanwezig te zijn in één van de zalen onder in de Dorpskerk, waar vandaan de pakketten worden rondgebracht.


Inlooppunt Werkendam weer open!

Geplaatst op augustus 4, 2021 door IH

Hoera! Het Inlooppunt Werkendam opent weer gastvrij zijn deuren. Op 7 juli vierden we het 6-jarig bestaan. Vanaf die datum staan wij weer klaar om u te ontvangen. 

Tegen hen, en alle anderen, die er behoefte aan hebben om een kopje koffie of thee te komen drinken, een praatje met anderen te maken of nieuwe contacten te maken, zeggen wij: hartelijk welkom!

U hebt vast wel eens van het Inlooppunt gehoord en misschien ook wel gedacht: daar zou ik wel eens naar toe willen. Maar die eerste stap is lastig, dat geldt voor iedereen. Probeer het een keer en kom daarom de eerste keer met een buurvrouw, vriend of vriendin of zoon of dochter. Dat haalt de druk er een beetje af. Na die eerste keer weet u of het Inlooppunt iets voor u is. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of religie. Mocht u meer informatie willen, kijk dan eens op www.inloopwerkendam.nl

Reserveren is nodig, dat kan via tel. nr 06 13371264 of 06 51605693. Zolang er nog beperkende maatregelen gelden kunnen we 24 personen verwelkomen, doordat we gebruik maken van doorzichtige schermen.  Het Inlooppunt wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van d’Altenaer, ingang links bij de parkeerplaats. U herkent het aan het stoepbord. We zijn open op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur. Reserveren is nodig, zie boven. Bent u afhankelijk van vervoer, bel dan 06 41025706; ook voor verdere informatie kunt u dit nummer bellen. 


Diaconie: jaarrekening 2020

Geplaatst op juli 19, 2021 door IH

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening 2020 van de diaconie ligt de komende 14 dagen ter inzage bij diaken T. van Rosmalen, Havenstraat 17, 4251BB Werkendam.
Om deze in te zien dient u vooraf een afspraak te maken.
Dit kan via het telefoonnummer 06-17581755.


BELANGRIJK: Online thuis collecteren

Geplaatst op mei 25, 2020 door admin

Tot enkele weken geleden konden de collectes gewoon tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Helaas zijn de kerkdiensten op aanwijzing van de overheid voor een bepaalde tijd verboden. Hierdoor kan er niet meer op de gewone manier worden gecollecteerd. U bent al gevraagd om via de bankrekeningen geld over te maken of om thuis geld of collectemunten opzij te leggen en later alsnog in de collectezakken te doen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich, in samenwerking met de diaconie, gebogen over het mogelijk maken van online collecteren, naast de huidige manier van contant geld of collectemunten tijdens de kerkdiensten. Deze mogelijkheid is er nu:

De techniek van GIVT stelt iedereen in staat om met een smartphone te geven. Als u thuis meeluistert via het internet (kerkdienst-gemist), via de kerktelefoon of via videoverbinding kunt u toch meedoen met de collectes. Ook op een ander, eigen gekozen moment kan er geld worden gegeven voor een bepaalde collecte.

  • Stap 1a: De gemeenteleden kunnen de app van Givt gratis downloaden in de APP Store of in Google Play. Daarvoor moet men zich wel eenmalig registreren maar de privacy is gegarandeerd. De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag per collecte alleen een totaal bedrag op de rekening. Dus niet alle giften afzonderlijk.

Geven met Givt is gemakkelijk:

  • Stap 1b: Je activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

Uiteraard blijft het mogelijk om uw bijdrage ook over te maken:
Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239


Biddag: Actie voor Voedselbank Altena

Geplaatst op maart 7, 2020 door admin

Voedselactie voor de voedselbank Altena op Biddag voor gewas en arbeid.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk op biddag en dankdag, wordt D.V. woensdag 11 maart tijdens de bidstond voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de beide diensten staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.

Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens.

De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Doordat velen op de armoedegrens leven, gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank.  Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk.

Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.


Diaconie begroting 2020

Geplaatst op november 25, 2019 door admin

Inzage van de begroting 2020 van de diaconie.

De begroting 2020 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december 2019 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!


Dankdag: Voedselactie voor de voedselbank Altena

Geplaatst op november 5, 2019 door admin

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena.
Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in beide wijken op D.V. woensdag 7 november tijdens de dankdag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de dienst staan in de hal van de beide kerken enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.
Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens. De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.
De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk. Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.