Contact

Koster / beheerderdhr. T.A. Kooijtel: 06-1992 6033
   
Dorpskerk Kerkstraat 5, 4251CHtel: 0183-501793
BiesboschkerkRichter 91, 4251DRtel: 06-8367 0372
De BronKerkstraat 3, 4251CHtel: 0183-501793
   
Contact Wijk-1  
Predikantds. G.R.G. van der Neuttel: 06-2338 9118
email: gvdneut@hervormdwerkendam.nl
Contactpunt pastoraatdhr. J.O. de Smittel: 0183-503945
Pastoraal medewerkerp.m. Henri Dekkertel: 0416-795058
Scribadhr. R. Golverdingentel: 0183-509908
email: scriba.hgw1@gmail.com
Preekbeurten tel: 0183-501243 
   
Contact Wijk-2  
PredikantVacanttel.:
email:
Scribadhr. D.C.J. de Vreetel: 06-5118 2913
email: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl
Pastoraal medewerkerds. M.A. van den Bergtel: 0184-636414
email: m.a.vd.berg@hetnet.nl
Preekbeurten tel. 06-3382 6164 
   
Kerkrentmeesters email: collegekrm@hervormdwerkendam.nl
dhr. J.J. Brauntel. 0183-503562
Diaconie email: diaconie@hervormdwerkendam.nl
dhr. J.C. Maaskanttel. 0183-503857
Webmasteremail: webmaster@hervormdwerkendam.nl