Als kinderen andere wegen gaan

D.V. dinsdag 12 maart 2024 organiseert de Confessionele Beweging een avond in Werkendam met als onderwerp: ‘Als kinderen andere wegen gaan’, naar aanleiding van het boek dat ds. Van der Kooi samen met Wim ter Horst onder deze titel schreef.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden, gemeenteleden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een groot betekenisverlies. Ds. Margriet van der Kooi spreekt over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, en zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie. En over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn. Ds. Van der Kooi vertelt graag, maar vraagt ook om interactie met de toehoorders! Hartelijk welkom op deze Contactavond!

Namens CB-afdeling Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant,
Corrie de Gast, Klundert
John den Otter, Werkendam
Jan van Poppel, Klundert
Rook Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Ad de Waard, Sliedrecht

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Maranathakerk Gedempte Haven 1. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.