Diaconie

College van Diakenen

Voorzitter:A. BloklandTel. 06-80137743
Secretaris:J.C. MaaskantTel. 0183 – 503857
Penningmeester:L.J.C. VisserTel. 0183 – 500121 

Verdeling werkzaamheden

Meldpunt storing
kerkradio:
De koster, tel. 0183 – 501 793 (=telefoonnummer van de Dorpskerk, Kerkstraat 5) of mobiel 06-19926033.
Meldpunt kerkdienstopname:Wijk-1 | mevr. M.D. Groeneveld-Cornet,
tel. 06-23841901
 Wijk-2 | dhr. M. de Heer
tel. 0183 – 503 231

Informatie over Inlooppunt   Mevr. M. Braal, tel. 06 – 410 257 06
D’Altenaer en vervoer:        

Postadres: Postbus 167, 4250 DD Werkendam

Bankgegevens

College van Diakenen
Rabobank rekeningnummer: NL 17 RABO 0368 702 278

E-mailadres

diaconie@hervormdwerkendam.nl

Heeft u behoefte om de kerkdienst te beluisteren via de kerkradio, neem dan contact op met een diaken/de diaconie.