Diaconie

College van Diakenen

Voorzitter:A. BloklandTel. 06-80137743
Secretaris:J.C. MaaskantTel. 0183 – 503857
Penningmeester:C. PaansTel. 0183 – 500584 

Verdeling werkzaamheden

Meldpunt storing
kerkradio:
De koster, tel. 0183 – 501 793 (=telefoonnummer van de Dorpskerk, Kerkstraat 5) of mobiel 06-19926033.
Meldpunt kerkdienstopname:Wijk-1 | mevr. M.D. Groeneveld-Cornet,
tel. 06-23841901
 Wijk-2 | dhr. A. van Zanten, Richter 51,
tel. 0183 504 590
Meldpunt NaastElkaar: (voorheen: DPW)Mevr. E. Rijneveld, tel. 0183 – 502 290 (tussen 17.00 en 18.00 uur)
Meldpunt
Vriendendienst:
Mevr. M.D. Groeneveld-Cornet, tel. 06 – 238 419 01 of 06 – 410 257 06

Informatie over Inlooppunt   Mevr. M. Braal, tel. 06 – 410 257 06
D’Altenaer en vervoer:        

Vergaderdata 2020 Diaconie

28 januari, 24 maart, 30 juni, 7 september, 6 oktober en 1 december.

Adres

Postadres: Postbus 167, 4250 DD Werkendam

Bankgegevens

College van Diakenen
Rabobank rekeningnummer: NL 17 RABO 0368 702 278

E-mailadres

diaconie@hervormdwerkendam.nl

Heeft u behoefte om de kerkdienst te beluisteren via de kerkradio, neem dan contact op met een diaken/de diaconie.