CVK: Jaarrekening 2020

Geplaatst op juni 28, 2021 door IH

Jaarrekening 2020 ter inzage

Op 14 juni jl. is de jaarrekening 2020 op de vergadering van de Algemene Kerkenraad besproken.

De jaarrekening ligt ter inzage maandag 12 juli, dinsdag 13 juli, woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met dhr. Nieuwenhuyzen voor een afspraak.
Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.


Zitplaatsen kerken

Geplaatst op juni 14, 2021 door IH

Het is begrijpelijk dat gemeenteleden, nadat we weer met meer mensen naar de kerk mogen komen, graag hun vertrouwde plaats opzoeken. Vanwege de coronaregels is dit echter niet altijd mogelijk. De opstelling van de stoelen is door de anderhalvemeter-maatregel gewijzigd en ook de regel van ‘drie stoelen vrijlaten’ blijft van toepassing. Er is veel begrip voor gemeenteleden die zich prettiger voelen als ze ergens plaats kunnen nemen waar ze gewend zijn te zitten. Dat voelt vertrouwd en kan de gang naar de eredienst makkelijker maken. Maar het is helaas geen vanzelfsprekendheid meer dat iedereen die dat gewend was op zijn vertrouwde plaats kan gaan zitten.

In de Dorpskerk zijn er enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor die gemeenteleden die vanwege ernstige rugklachten veel moeite hebben met de rieten stoelen en dat bekend hebben gemaakt aan de koster of de kerkrentmeesters. Voor hen heeft de koster een blauwe stoel klaargezet. Als kerkrentmeesters vragen we er van iedereen begrip voor dat zij wel een ‘vaste’ plaats krijgen toegewezen.

Er is niet voor gekozen om bij de ontvangst voor de dienst plaatsen aan te wijzen. Wij vragen dan ook uw begrip als uw vertrouwde plaats onverwacht al bezet is door iemand anders.


Solidariteitskas 2021

Geplaatst op mei 31, 2021 door IH

Binnenkort zullen de betalingsverzoeken voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas weer worden verzonden. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas.

Ván gemeenten vóór gemeenten – “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” (Hebreeën 13:16, NBV).

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen u een bedrag van minimaal €10,00 per 18+-lid, waarvan het deel van de hervormde gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?

Ook nu weer verzoekt het college van kerkrentmeesters of u (indien van toepassing) wilt overgaan op het verstrekken van een incassomachtiging. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het college van kerkrentmeesters


iDEAL betalingen

Geplaatst op april 26, 2021 door IH

iDEAL-betaling binnenkort mogelijk (Kerkklanken, Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas)

Bij de start van de actie Kerkbalans was betaling via iDEAL nog niet geactiveerd. In de afgelopen weken hebben we als kerkrentmeesters, in samenwerking met het helpdeskteam van LRP en met SKG Collect, de betalingsmogelijkheid via iDEAL kunnen activeren.

Dat betekent dat voor het komende betalingsverzoek voor Kerkklanken de gemeenteleden die hun mailadres hebben opgegeven een e-mail krijgen met de mogelijkheid om onder andere via iDEAL het bedrag over te maken.

Binnenkort krijgen de gemeenteleden die in januari 2021 via de mail de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) hebben geactiveerd, én iDEAL hebben aangevinkt, een nieuwe mail met daarin het betaalverzoek om het toegezegde bedrag via iDEAL over te maken. Degenen die de maanden januari, en/of februari, en/of maart, en/of april hebben aangevinkt, krijgen in de maand mei het betaalverzoek om over al deze maanden het (deel van het) toegezegde bedrag over te maken.


Voorjaar vijfjescollecte (9 mei)

Geplaatst op door IH

Op zondag 9 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van de hervormde gemeente van Werkendam gezond te houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ én ‘onderhoud gebouwen’. Ook in de Givt-app zal op deze zondag de eerste collecte voor de diaconie zijn en de tweede voor de vijfjescollecte. Bij bankstorting van de vijfjescollecte graag als omschrijving ‘vijfjescollecte’ vermelden.


Abonnementsgeld Kerkklanken

Geplaatst op maart 30, 2021 door IH

In april wordt de eenmalige automatische incasso van het abonnementsgeld voor 2021 geïnd. Degenen die nog geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief met factuur. In deze brief wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om voor komende abonnementen de bijgevoegde incasso-machtiging in te vullen en deze te retourneren aan het College van Kerkrentmeesters. Wij verzoeken u vriendelijk om over te stappen op automatische incasso.


Dorpskerk: camera online-kerkdienst

Geplaatst op maart 15, 2021 door IH

Nieuwe positie camera voor online-kerkdiensten Dorpskerk

Zoals u wellicht al hebt gemerkt is de camerapositie gewijzigd. De nieuwe plaats is naast het orgel, waardoor het beeld recht vooruit geprojecteerd wordt in plaats van opzij. Ook de opstelling van de techniek is verplaatst. De techniek wordt nu vanaf de galerij bediend. Dat betekent wel dat er een aantal zitplaatsen zijn geblokkeerd op de galerij. Wij rekenen op begrip van de gemeenteleden die voorheen gebruik maakten van deze plaatsen en nu een andere plaats moeten kiezen.


Actie Kerkbalans 2021 (1e evaluatie)

Geplaatst op januari 30, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021

Allereerst alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen weken bij het afgeven en ophalen van de toezeggingsbrieven. En ook een bedankje aan alle gemeenteleden die de toezeggingsbrieven hebben ingevuld en aan de lopers hebben meegegeven.

Het college van kerkrentmeesters heeft de eerste evaluatie van de actie achter de rug. Ongeveer 30% van de toezeggingsbrieven zijn via de e-mail verstuurd. Nog niet iedereen heeft de gevraagde actie uitgevoerd om de toezegging via de link in mail te activeren. Aan hen het vriendelijke verzoek om de toezegging zo spoedig mogelijk in te vullen.

Van een aantal anderen blijkt dat de mailadressen niet correct in het registratiesysteem zitten. Of een aantal mailadressen waren opgeheven. Of de mail is in de spam-box terecht gekomen. Hierdoor hebben niet alle gemeenteleden de toezeggingsbrieven via de e-mail op tijd (correct) ontvangen. Van een deel van de onbestelbare mails hebben we een retourbericht ontvangen en er wordt gewerkt aan het opvragen van de juiste mailadressen zodat we deze gemeenteleden alsnog een toezeggingsmail kunnen versturen. Helaas zijn er providers die geen bericht sturen naar ons, de afzender, als een mail onbestelbaar is. Hierdoor hebben we het vermoeden dat we geen volledig zicht hebben wie er allemaal geen e-mailbericht heeft ontvangen. Daarom willen wij aan alle gemeenteleden die nog geen toezeggingsmail hebben ontvangen vragen om; of in de spam te kijken en de toezegging te activeren of om uw juiste mailadres op te geven door:

  • een mailbericht te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of
  • een app-bericht willen sturen met uw mailadres in de tekst naar de koster 06-19926033 of
  • een briefje willen schrijven (met mailadres in blokletters a.u.b.) en dat af willen geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen posten of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de eventuele vertraging.

De lopers hebben niet van alle afgegeven toezeggingsbrieven de retourenvelop ontvangen. Als de retourenvelop nog niet is opgehaald willen wij u vragen uw ingevulde toezeggingsbrief af te geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen deponeren of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam. Helaas zijn er door een foutje in het registratiesysteem ook een klein aantal gemeenteleden die helemaal geen toezeggingsbrief hebben ontvangen. Aan hen ook de vraag een berichtje te sturen op de manier zoals hiervoor is beschreven.


ACTIE KERKBALANS 2021

Geplaatst op januari 15, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021 nu ook per e-mail

In de weken van 16 tot en met 29 januari 2021 gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. De lopers gaan weer op pad om bij u de toezeggingsbrief met begeleidende brief af te geven. Net als in voorgaande jaren zullen zij weer met u afspreken wanneer zij de retourenvelop met uw ingevulde toezegging weer bij u op willen halen. De lopers doen dit werk vrijwillig en daar is het college van kerkrentmeesters erg blij mee. Elk jaar is dit weer een intensief traject. Om dit werk minder arbeidsintensief te maken heeft het college de afgelopen jaren aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt opgeven op de toezeggingsbrief. Tot nu toe hebben circa 600 gemeenteleden dat gedaan.

In het afgelopen jaar is ons ledenbestandsysteem gereedgemaakt voor het versturen van de toezeggingsbrief per mail. Nu is het zover dat we hiervan gebruik kunnen maken. Dit gebeurt volledig automatisch en bespaart dus veel werk. Vanaf heden hoeven de lopers niet meer bij deze circa 600 adressen langs te gaan.

De toezeggingsbrieven van deze mensen worden rond 9 januari 2021 via beveiligd mailverkeer (AVG-proof) naar de opgegeven mailadressen verzonden. Deze mail wordt verzonden vanuit het mailadres kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. In de mail staat de instructie op welke manier u stap voor stap de digitale toezegging kunt opgeven en retour zenden. Ieder mailadres heeft een unieke code en in de mail zelf zit ook een unieke link om in te loggen. Het systeem hebben we vooraf getest bij enkele leden en blijkt goed te werken en gebruiksvriendelijk te zijn.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen voor zowel de digitale actie als voor de traditionele manier met enveloppen, zou het kunnen dat er gemeenteleden zijn die geen envelop met toezeggingsbrief of e-mail ontvangen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Neem dan alstublieft contact op met het college van kerkrentmeesters via de e-mail kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of schrijf een briefje met uw vraag, opmerking en uw gegevens en geef dat af bij een van de kerkrentmeesters of stuur het naar het college van kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB, Werkendam. Aan de gemeenteleden die nog geen mailadres hebben opgegeven, doet het college nogmaals het vriendelijke verzoek om mee te werken aan het opgeven van uw mailadres op de papieren versie van de toezeggingsbrief 2021 zodat het werk van de lopers en het werk bij de voorbereidingen voor de volgende Actie Kerkbalans weer wat gemakkelijker wordt.

College van Kerkrentmeesters


KRM – Begroting 2021

Geplaatst op oktober 26, 2020 door IH

Op 6 oktober jl. is de begroting 2021 op de vergadering van het college van kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 2 november, dinsdag 3 november en donderdag 5 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.

Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling.
Daarna zal de begroting 2021 gepubliceerd worden op de website via de knop naast het ANBI-logo.