iDEAL betalingen

Geplaatst op april 26, 2021 door IH

iDEAL-betaling binnenkort mogelijk (Kerkklanken, Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas)

Bij de start van de actie Kerkbalans was betaling via iDEAL nog niet geactiveerd. In de afgelopen weken hebben we als kerkrentmeesters, in samenwerking met het helpdeskteam van LRP en met SKG Collect, de betalingsmogelijkheid via iDEAL kunnen activeren.

Dat betekent dat voor het komende betalingsverzoek voor Kerkklanken de gemeenteleden die hun mailadres hebben opgegeven een e-mail krijgen met de mogelijkheid om onder andere via iDEAL het bedrag over te maken.

Binnenkort krijgen de gemeenteleden die in januari 2021 via de mail de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) hebben geactiveerd, én iDEAL hebben aangevinkt, een nieuwe mail met daarin het betaalverzoek om het toegezegde bedrag via iDEAL over te maken. Degenen die de maanden januari, en/of februari, en/of maart, en/of april hebben aangevinkt, krijgen in de maand mei het betaalverzoek om over al deze maanden het (deel van het) toegezegde bedrag over te maken.


Voorjaar vijfjescollecte (9 mei)

Geplaatst op door IH

Op zondag 9 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van de hervormde gemeente van Werkendam gezond te houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ én ‘onderhoud gebouwen’. Ook in de Givt-app zal op deze zondag de eerste collecte voor de diaconie zijn en de tweede voor de vijfjescollecte. Bij bankstorting van de vijfjescollecte graag als omschrijving ‘vijfjescollecte’ vermelden.


Abonnementsgeld Kerkklanken

Geplaatst op maart 30, 2021 door IH

In april wordt de eenmalige automatische incasso van het abonnementsgeld voor 2021 geïnd. Degenen die nog geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief met factuur. In deze brief wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om voor komende abonnementen de bijgevoegde incasso-machtiging in te vullen en deze te retourneren aan het College van Kerkrentmeesters. Wij verzoeken u vriendelijk om over te stappen op automatische incasso.


Dorpskerk: camera online-kerkdienst

Geplaatst op maart 15, 2021 door IH

Nieuwe positie camera voor online-kerkdiensten Dorpskerk

Zoals u wellicht al hebt gemerkt is de camerapositie gewijzigd. De nieuwe plaats is naast het orgel, waardoor het beeld recht vooruit geprojecteerd wordt in plaats van opzij. Ook de opstelling van de techniek is verplaatst. De techniek wordt nu vanaf de galerij bediend. Dat betekent wel dat er een aantal zitplaatsen zijn geblokkeerd op de galerij. Wij rekenen op begrip van de gemeenteleden die voorheen gebruik maakten van deze plaatsen en nu een andere plaats moeten kiezen.


Actie Kerkbalans 2021 (1e evaluatie)

Geplaatst op januari 30, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021

Allereerst alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen weken bij het afgeven en ophalen van de toezeggingsbrieven. En ook een bedankje aan alle gemeenteleden die de toezeggingsbrieven hebben ingevuld en aan de lopers hebben meegegeven.

Het college van kerkrentmeesters heeft de eerste evaluatie van de actie achter de rug. Ongeveer 30% van de toezeggingsbrieven zijn via de e-mail verstuurd. Nog niet iedereen heeft de gevraagde actie uitgevoerd om de toezegging via de link in mail te activeren. Aan hen het vriendelijke verzoek om de toezegging zo spoedig mogelijk in te vullen.

Van een aantal anderen blijkt dat de mailadressen niet correct in het registratiesysteem zitten. Of een aantal mailadressen waren opgeheven. Of de mail is in de spam-box terecht gekomen. Hierdoor hebben niet alle gemeenteleden de toezeggingsbrieven via de e-mail op tijd (correct) ontvangen. Van een deel van de onbestelbare mails hebben we een retourbericht ontvangen en er wordt gewerkt aan het opvragen van de juiste mailadressen zodat we deze gemeenteleden alsnog een toezeggingsmail kunnen versturen. Helaas zijn er providers die geen bericht sturen naar ons, de afzender, als een mail onbestelbaar is. Hierdoor hebben we het vermoeden dat we geen volledig zicht hebben wie er allemaal geen e-mailbericht heeft ontvangen. Daarom willen wij aan alle gemeenteleden die nog geen toezeggingsmail hebben ontvangen vragen om; of in de spam te kijken en de toezegging te activeren of om uw juiste mailadres op te geven door:

  • een mailbericht te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of
  • een app-bericht willen sturen met uw mailadres in de tekst naar de koster 06-19926033 of
  • een briefje willen schrijven (met mailadres in blokletters a.u.b.) en dat af willen geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen posten of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de eventuele vertraging.

De lopers hebben niet van alle afgegeven toezeggingsbrieven de retourenvelop ontvangen. Als de retourenvelop nog niet is opgehaald willen wij u vragen uw ingevulde toezeggingsbrief af te geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen deponeren of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam. Helaas zijn er door een foutje in het registratiesysteem ook een klein aantal gemeenteleden die helemaal geen toezeggingsbrief hebben ontvangen. Aan hen ook de vraag een berichtje te sturen op de manier zoals hiervoor is beschreven.


ACTIE KERKBALANS 2021

Geplaatst op januari 15, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021 nu ook per e-mail

In de weken van 16 tot en met 29 januari 2021 gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. De lopers gaan weer op pad om bij u de toezeggingsbrief met begeleidende brief af te geven. Net als in voorgaande jaren zullen zij weer met u afspreken wanneer zij de retourenvelop met uw ingevulde toezegging weer bij u op willen halen. De lopers doen dit werk vrijwillig en daar is het college van kerkrentmeesters erg blij mee. Elk jaar is dit weer een intensief traject. Om dit werk minder arbeidsintensief te maken heeft het college de afgelopen jaren aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt opgeven op de toezeggingsbrief. Tot nu toe hebben circa 600 gemeenteleden dat gedaan.

In het afgelopen jaar is ons ledenbestandsysteem gereedgemaakt voor het versturen van de toezeggingsbrief per mail. Nu is het zover dat we hiervan gebruik kunnen maken. Dit gebeurt volledig automatisch en bespaart dus veel werk. Vanaf heden hoeven de lopers niet meer bij deze circa 600 adressen langs te gaan.

De toezeggingsbrieven van deze mensen worden rond 9 januari 2021 via beveiligd mailverkeer (AVG-proof) naar de opgegeven mailadressen verzonden. Deze mail wordt verzonden vanuit het mailadres kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. In de mail staat de instructie op welke manier u stap voor stap de digitale toezegging kunt opgeven en retour zenden. Ieder mailadres heeft een unieke code en in de mail zelf zit ook een unieke link om in te loggen. Het systeem hebben we vooraf getest bij enkele leden en blijkt goed te werken en gebruiksvriendelijk te zijn.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen voor zowel de digitale actie als voor de traditionele manier met enveloppen, zou het kunnen dat er gemeenteleden zijn die geen envelop met toezeggingsbrief of e-mail ontvangen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Neem dan alstublieft contact op met het college van kerkrentmeesters via de e-mail kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of schrijf een briefje met uw vraag, opmerking en uw gegevens en geef dat af bij een van de kerkrentmeesters of stuur het naar het college van kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB, Werkendam. Aan de gemeenteleden die nog geen mailadres hebben opgegeven, doet het college nogmaals het vriendelijke verzoek om mee te werken aan het opgeven van uw mailadres op de papieren versie van de toezeggingsbrief 2021 zodat het werk van de lopers en het werk bij de voorbereidingen voor de volgende Actie Kerkbalans weer wat gemakkelijker wordt.

College van Kerkrentmeesters


KRM – Begroting 2021

Geplaatst op oktober 26, 2020 door IH

Op 6 oktober jl. is de begroting 2021 op de vergadering van het college van kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 2 november, dinsdag 3 november en donderdag 5 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.

Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling.
Daarna zal de begroting 2021 gepubliceerd worden op de website via de knop naast het ANBI-logo.


Ventilatie gebouwen

Geplaatst op oktober 12, 2020 door Arjan van Gammeren

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 


Stoelindeling Biesboschkerk

Geplaatst op oktober 10, 2020 door Arjan van Gammeren

Omdat het ernaar uitziet dat we voorlopig nog lang te maken hebben met de Corona maatregelen, hebben we als College van kerkrentmeesters samen met de koster gekeken naar een nieuwe stoelopstelling in de Biesbosch kerk met als doel een ‘vriendelijkere’ stoelopstelling, zonder touwtjes en papieren op stoelen die niet beschikbaar zijn en tevens een opstelling die vergroting van het aantal beschikbare plaatsen oplevert. In plaats van 5 gangpaden zijn er nu 3 gangpaden, daarom kunnen in de praktijk meer zitplaatsen benut worden, ook als de 3 legen stoelen tussen niet-gezinsleden gehanteerd blijft. De gangpaden zelf zijn ruimer zodat nu ook de stoelen op de uiteinden bezet kunnen worden. Natuurlijk blijft de anderhalve meterregel van kracht. En nog altijd houden we 3 stoelen afstand tussen niet gezinsleden’, ook zullen jassen nog niet kunnen worden opgehangen in de garderobe, Deze neemt u ook gewoon mee de kerkzaal in. De jassen kunt tijdens de dienst aanhouden, of u kunt ze op een lege plaats naast u neerleggen. 

Vanwege de nieuwe opstelling zal er ook een aangepast uitgangsprotocol zijn. Deze wordt na afloop van de dienst voorgelezen.

Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen dat we op de oude manier de kerk kunnen gaan bezoeken zonder beperkingen van het uitnodigingen op alfabet. Een en ander hangt sterk samen met de afzuigcapaciteit en de toestroom van verse lucht in de kerkgebouwen.


Vijfjescollecte 11 oktober

Geplaatst op oktober 9, 2020 door Arjan van Gammeren

Op D.V. zondag 11 oktober worden in zowel de ochtend- als de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte gehouden.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk een bedrag van € 5,00 aan deze collecte bij te dragen. Dit jaar willen we een extra oproep doen om aan deze collecte mee te doen omdat de reguliere collecte opbrengsten voor de kerkvoogdij nog niet op het niveau liggen van de collectes in 2019. Deze extra inkomsten zijn heel belangrijk om de financiële positie van onze plaatselijke Hervormde Gemeente gezond te houden. Het college beveelt deze collecte dan ook nu weer van harte bij u aan en vraagt u indien mogelijk een veelvoud van het vijfje te doneren.

Zoals we gewend zijn in de Givt-app is de 1e collecte voor de diaconie en zal de vijfjescollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Bij bankstorting a.u.b. onder vermelding ‘vijfjescollecte’.