Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar zal er D.V. weer belijdeniscatechisatie zijn. Wij hopen dat er weer jonge en eventueel oudere leden van onze gemeente zijn, die verlangen om voor God en de Gemeente Openbare Belijdenis des Geloofs te doen. In het licht van Gods Woord en aan de hand van een methode, waarbij de drie belijdenisvragen die gesteld zullen worden de toon aangeven, hopen we ons te mogen voorbereiden.

Deelnemen aan de belijdeniscatechisatie is op zich geen ‘verplichting’ om te zijner tijd ook daadwerkelijk belijdenis te doen. Er kunnen redenen zijn om dat te zijner tijd alsnog uit te stellen. Wel is het belangrijk dat bij allen die deelnemen een verlangen leeft om belijdend lid van de gemeente te mogen worden. Het is dus wel meer dan een vrijblijvende oriëntatie.

Wie vragen heeft en graag nog een gesprek vooraf zou willen wordt hartelijk uitgenodigd om met mij contact op te nemen. Dat kan telefonisch, maar ik ben ook van harte bereid om langs te komen voor een persoonlijk gesprek. Mijn telefoonnummer is te vinden in de Kerkklanken.

Ik wil allen die mee willen gaan doen van harte uitnodigen voor een eerste ontmoeting waarbij we afspraken kunnen maken over de tijd en plaats van de belijdeniscatechisatie. De bedoeling is dat we de belijdeniscatechisatie op vrijdagavond houden. Voor de eerste kennismaking wil ik de mogelijke deelnemers van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 15 september a.s. in een van de benedenzalen van de Dorpskerk. Je bent welkom om 20 uur.

Namens de kerkenraad
Ds. M.A. van den Berg