Biesboschkerk liturgie 23 jan 10.00u

D.V. zondagmorgen 23 januari willen we nogmaals stilstaan bij de boodschap van het zevende gebod. We doen dat aan de hand van Johannes 4: 16, waar Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt: “Ga heen, roep uw man en kom hier.”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

In deze dienst zingen we enkele coupletten van Psalm 128, de eerste iets moeilijkere psalm sinds de invoering van het ritmisch zingen in onze gemeente. Bij de overgang van de 1e naar de 2e regel en van de 3e naar de 4e regel is er GEEN rust, maar zingen we gelijk door. In de meeste psalmbijbels is dat duidelijk aangegeven: in de notenbalk ontbreekt het rustbalkje aan het eind van de 1e en de 3e regel. Ook de melodie van deze psalm is iets minder bekend. Als voorspel zal de organist deze psalm daarom in zijn geheel laten horen en ook voor de dienst komt de melodie enkele malen terug.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  147 : 1
PSALM  147 : 7 en 10
GEBED DES HEEREN : 7
PSALM  128 : 2, 3 en 4
PSALM   51 : 6
PSALM  119 : 24

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 1 : 26 – 27, 2 : 21 – 25
N.T.:  Johannes 4 : 16 – 18, 25 – 30
Tekst: Johannes 4 : 16

AANVANGSTEKST: Hebreeën 13 : 4a
“Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt.”

Ouderenmiddag 12 oktober

Op dinsdag 12 oktober is er weer een ouderenmiddag. Aanvang: 14.30 uur in de grote zaal van De Bron. De heer D. Verboom vertelt over zijn werk voor de Stichting “Voor Verre Vrienden”. Deze stichting is ook het collectedoel voor dit seizoen. Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Elly Slingerland, telefoon: 0183 – 50 43 15. Als ouderencomité hopen we op een goede opkomst. We zullen blij zijn om u weer te verwelkomen op de middagen.