Uitzending kerkdienst zondagavond 7 augustus vanuit de Maranathakerk

Aanstaande zondagavond (7 augustus) vindt de vierde en voorlopig laatste gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk plaats. De dienst wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 18.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk aanwezig te zijn dan kunt u via onderstaande link afstemmen op deze eredienst. https://kerkdienstgemist.nl/stations/1275-Gereformeerde-Kerk-Werkendam-Maranathakerk/events/event/15281349-202208071800

Uitzending kerkdienst zondagavond 7 augustus vanuit de Maranathakerk

Aanstaande zondagavond (7 augustus) vindt de vierde en voorlopig laatste gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk plaats. De dienst wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 18.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk aanwezig te zijn dan kunt u via onderstaande link afstemmen op deze eredienst. https://kerkdienstgemist.nl/stations/1275-Gereformeerde-Kerk-Werkendam-Maranathakerk/events/event/15281349-202208071800

Uitzending kerkdienst vanuit de Maranathakerk, zondagavond 24 juli a.s. 

Aanstaande zondagavond (24 juli) vindt de tweede gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk plaats. De dienst wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 18.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk aanwezig te zijn dan kunt u via onderstaande link afstemmen op deze eredienst: https://youtu.be/yPjzAL4M_SY

Uitzending kerkdienst zondagavond 24 juli vanuit Maranathakerk

Uitzending kerkdienst vanuit de Maranathakerk, zondagavond 24 juli a.s. 

Aanstaande zondagavond (24 juli) vindt de tweede gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk plaats. De dienst wordt gehouden in de Maranathakerk en begint om 18.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk aanwezig te zijn dan kunt u via onderstaande link afstemmen op deze eredienst.

https://youtu.be/yPjzAL4M_SY

Liturgie 10 juli Biesboschkerk 18.00 uur

Geplaatst op 9 juli 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 juli in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied:                        Psalm 116 : 1, 3 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   Evang. Liedb. 242 : 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing:                          Openbaring 3 : 7 – 13

Zingen:                                   Gezang 460 : 1, 3 en 5

Verkondiging

Zingen:                                   Evang. Liedb. 382 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                   Psalm 89 : 1 en 3

Gebed.                                   

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen:                                   Gezang 314 : 1, 2, 3 en 4

Zegen

Zingen:                                   Gezang 456 : 3

Orgelspel

Liturgie 10 juli Dorpskerk 10.00 uur

Geplaatst op 6 juli  2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 juli in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4 – Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 1 en 2 – Wees mijn vooruitzicht 

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 3 en 4 – Wees Gij mijn pantser

Leefregel

Zingen: Gezang 330: 3 – Gemeente, aan wier aardse handen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest


Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 28: 1 – 10 

Zingen: Gezang 326: 3 – Maar wie op ’t woord vertrouwen

Schriftlezing: Titus 3: 3 – 6

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 – Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Overdenking

Zingen: Gezang 443: 1 en 3 – Liefde Gods, die elk beminnen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzamelingsmoment van de gaven

Zingen: Gezang 460: 1, 3 en 5 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen

Liturgie 3 juli Dorpskerk 18.00 uur

Liturgie voor de avonddienst van zondag, 3 juli in de Dorpskerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Zingen                  Psalm 146: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen                  Gezang 465: 1 en 5

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing:     Psalm 30

Zingen:                 Psalm 118: 5

Schriftlezing:     Lucas 7: 11-17

Zingen:                Psalm 118: 6

Prediking                           

Zingen:                                Gezang 217: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen                  Gezang 262: 2 en 3

Dankgebed, voorbede, avondgebed

Collecte moment

Zingen                  Gezang 479: 1, 2 en 4

Zegen

Zingen                  Gezang 456: 3

Liturgie 3 juli Biesboschkerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

In deze dienst wordt Fred Artz bevestigd tot pastoraal ouderling en wordt afscheid genomen van de als pastoraal ouderling afgetreden Bas van den Heuvel

Organist: Jaco van de Werken

Pianist: Marcel van der Poel

Vanaf 9.45 uur oefenen we met elkaar onder begeleiding alvast Gezang 1005 (uit het nieuwe liedboek) en Elb 312 Jezus vol liefde (in canon).

Afkondigingen

Psalm 66: 3, 5

Votum en groet

Psalm 100: 1, 4

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV21)

Elb 213: Ik wil jou van harte dienen

Gebed

Spreuken 3: 5 – 8;  1 Petrus 4: 7 – 11 (NBV21)

Elb 312: Jezus vol liefde (canon)

Preek

Gezang 1005: (Nieuwe Liedboek) Zoekend naar licht

Bevestiging van Fred Artz

Aftreden van Bas van den Heuvel

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord

Opwekking 488: Heer ik kom tot U

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

OTH (2015) 190: Heer U bent mijn leven

Zegen; gesproken amen.