Liturgie 18 september Dorpskerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 september in de Dorpskerk met ds.   G.R.G. van der Neut   

Welkomstwoord en mededelingen

Zingen: Psalm 107: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: “Met open armen” van Schrijvers voor gerechtigheid

Tien geboden in eenvoudige taal

Zingen: Opwekking Kids 191: Samen is veel leuker

Gebed

Kindermoment, kindernevendienst groep 1 – 3

Schriftlezingen: Jesaja 25: 6 – 9, Lukas 24: 27 – 49

Zingen: Opwekking 498 Er is een stad met gouden straten

Preek: Aan tafel!

Zingen: “Aan Uw tafel” van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen bij de oppas worden ook opgehaald om bij de zegen te zijn.

Collectemoment – de muziekgroep speelt voor ons een luisterlied

Zingen: Opwekking 705 Toon Mijn liefde Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 18 sept Biesboschkerk 18.00 uur

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 september in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch  

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: – gezang 319 vs. 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen:      – psalm 89 vs. 1 en 3
 • Gebed bij de opening van de H. Schrift
 • 1e Schriftlezing: – Jesaja 55 vs. 1-7
 • 2e Schriftlezing: – Mattheus 7 vs. 24-27
  • De schriftlezingen zijn uit de NBV
 • Zingen:      – gezang 33 vs. 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging ‘Een plek van bemoediging’
 • Zingen:      – gezang 249 vs. 1 en 3
 •  
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:      – lied 341 Heer, God, U loven wij (uit: Evangelische Liedbundel)
 • Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
 • Zingen:      – lied 150 vs. 1, 2 en 3 Ruis, o Godsstroom der genade (uit: Evangelische Liedbundel
 • Heenzending en zegen

Liturgie 11 sept Biesboschkerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal  

Afkondigingen

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 3, 4

Gods wet

Elb 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

1 Petrus 5: 1 – 7

Gezang 107: 1, 2, 4

Preek

Psalm 84: 5, 6

Lezing tweede deel van het avondmaalsformulier

Gezang 358: 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering van het heilig avondmaal

Gezang 358: 2 – 6

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Elb 355 Vader God, ik vraag me af

Zegen

Liturgie 10 juli Biesboschkerk 18.00 uur

Geplaatst op 9 juli 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 juli in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied:                        Psalm 116 : 1, 3 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   Evang. Liedb. 242 : 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing:                          Openbaring 3 : 7 – 13

Zingen:                                   Gezang 460 : 1, 3 en 5

Verkondiging

Zingen:                                   Evang. Liedb. 382 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                   Psalm 89 : 1 en 3

Gebed.                                   

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen:                                   Gezang 314 : 1, 2, 3 en 4

Zegen

Zingen:                                   Gezang 456 : 3

Orgelspel

Liturgie 10 juli Dorpskerk 10.00 uur

Geplaatst op 6 juli  2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 juli in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4 – Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 1 en 2 – Wees mijn vooruitzicht 

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 3 en 4 – Wees Gij mijn pantser

Leefregel

Zingen: Gezang 330: 3 – Gemeente, aan wier aardse handen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest


Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 28: 1 – 10 

Zingen: Gezang 326: 3 – Maar wie op ’t woord vertrouwen

Schriftlezing: Titus 3: 3 – 6

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 – Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Overdenking

Zingen: Gezang 443: 1 en 3 – Liefde Gods, die elk beminnen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzamelingsmoment van de gaven

Zingen: Gezang 460: 1, 3 en 5 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen

Liturgie 3 juli Dorpskerk 18.00 uur

Liturgie voor de avonddienst van zondag, 3 juli in de Dorpskerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Zingen                  Psalm 146: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen                  Gezang 465: 1 en 5

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing:     Psalm 30

Zingen:                 Psalm 118: 5

Schriftlezing:     Lucas 7: 11-17

Zingen:                Psalm 118: 6

Prediking                           

Zingen:                                Gezang 217: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen                  Gezang 262: 2 en 3

Dankgebed, voorbede, avondgebed

Collecte moment

Zingen                  Gezang 479: 1, 2 en 4

Zegen

Zingen                  Gezang 456: 3

Liturgie 3 juli Biesboschkerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

In deze dienst wordt Fred Artz bevestigd tot pastoraal ouderling en wordt afscheid genomen van de als pastoraal ouderling afgetreden Bas van den Heuvel

Organist: Jaco van de Werken

Pianist: Marcel van der Poel

Vanaf 9.45 uur oefenen we met elkaar onder begeleiding alvast Gezang 1005 (uit het nieuwe liedboek) en Elb 312 Jezus vol liefde (in canon).

Afkondigingen

Psalm 66: 3, 5

Votum en groet

Psalm 100: 1, 4

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12:9-21 (NBV21)

Elb 213: Ik wil jou van harte dienen

Gebed

Spreuken 3: 5 – 8;  1 Petrus 4: 7 – 11 (NBV21)

Elb 312: Jezus vol liefde (canon)

Preek

Gezang 1005: (Nieuwe Liedboek) Zoekend naar licht

Bevestiging van Fred Artz

Aftreden van Bas van den Heuvel

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord

Opwekking 488: Heer ik kom tot U

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

OTH (2015) 190: Heer U bent mijn leven

Zegen; gesproken amen.