Dorpskerk liturgie 25 juli 18.00u

D.V. zondagavond 25 juli is de voorganger in de eredienst, onze oud-predikant dominee L.W. den Boer uit Goedereede.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 107: 1 [Voorzang]

Psalm 107: 8

Psalm 77: 8

Gezang 8 [Bedezang voor de predikatie]

Psalm 119: 65

Psalm 98: 1

Schriftlezing: Handelingen 16: 1-15Biesboschkerk liturgie 25 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen 25 juli is de voorganger in de eredienst, proponent A. van Hees uit Apeldoorn.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 4: 4 -Voorzang-

Psalm 147: 1 en 10

Psalm 103: 2

Psalm 32: 1, 3 en 6

Psalm 108: 1 en 2

Psalm 150: 1 en 3

Schriftlezing:
– Galaten 1
– 2 Timothëus 4: 3 – 5a

Thema: Het kruis alleen is genoeg.

Diaconie: jaarrekening 2020

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening 2020 van de diaconie ligt de komende 14 dagen ter inzage bij diaken T. van Rosmalen, Havenstraat 17, 4251BB Werkendam.
Om deze in te zien dient u vooraf een afspraak te maken.
Dit kan via het telefoonnummer 06-17581755.

Verantwoording Collecten / Giften (wk-28)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 27 juni 2021
via  Givt: €  437,83
Collecten in de kerk: €  541,00   

Zondag 4 juli 2021
via  Givt: €  510,33
Collecten in de kerk: €  519,33 

Gift:
Via ds. H.J. Lam: € 50,00.
 
Hartelijk dank!    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 27 juni en 4 juli (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  783,16
onderhoud gebouwen: €  713,68

Zondag 27 juni en 4 juli (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   962,00

Zondag 27 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €   346,56
onderhoud gebouwen: €   312,00

Zondag 4 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   491,65
onderhoud gebouwen: €   452,45

Giften (contant)
Via ds. Lam € 50,00,- en € 20,-

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

Biesboschkerk liturgie 18 juli 18.00u

D.V. zondagavond 18 juli is de voorganger in de eredienst, onze pastoraal werker, dominee M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 33: 6
Votum en groet
Psalm 33: 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 14
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 1: 26, 27 en Psalm 8
Psalm 8: 4 en 5
Prediking
Psalm 25: 7
Gebed
Psalm 139: 7
Zegen

Dorpskerk liturgie 18 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen 18 juli lezen we verder in de Galatenbrief; tekst is 2: 19-20: “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1
PSALM   84 : 2 en 6
PSALM   26 : 3
PSALM  103 : 8 en 9
PSALM   69 : 13
PSALM   56 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 30 : 16 – 20a
N.T.:  Galaten 2 : 15 – 21
Tekst: Galaten 2 : 19 – 20 [“Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.”]

AANVANGSTEKST: Romeinen 6 : 8
“Nu wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.”Wijknieuws wk-28

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-28

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 11 juli 18.00u

D.V. zondagavond 11 juli is de voorganger in de eredienst ds. J.C. de Groot uit Dordrecht.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 65 : 2 ‘Voorzang’

Psalm 65 : 8

Psalm 17 : 3

Psalm 118 : 9 en 10

Gezang 4 : 1 ‘Lofzang van Simeon’

Psalm 42 : 5

Schriftlezing: Genesis 45 vanaf vers 25 t/m hoofdstuk 46 vers 30

Biesboschkerk liturgie 11 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen 11 juli lezen we verder in de Galatenbrief; tekst is 1:11: “Ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  133 : 1
PSALM  133 : 2 en 3
PSALM   65 : 2
PSALM  131 : 1, 2 en 3
PSALM   40 : 5
PSALM   68 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 16 : 1 – 4
N.T.:  Galaten 1 : 10 – 24
Tekst: Galaten 1 : 11

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 2:9
“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen¬hart is opgekomen – dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.”