Biesboschkerk liturgie 25 sept 18u

D.V. zondagavond 25 september is in de eredienst de verkondiging uit: 2 Petrus 3.
Voorganger is ds. A.L. van Zwet uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 72: 4

Psalm 23: 1 en 3

Psalm 36: 3

Psalm 92: 7 en 8

Psalm 52: 6 en 7

Avondzang: 1 en 7

Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-18

(Tekst is vers 18 met als thema: Geestelijke groei)

Dorpskerk liturgie 25 sept 10u

D.V. zondagmorgen hebben we als gemeente voor de tweede keer dit jaar een belijdenisdienst. Het is een zegen dat opnieuw een groep van zes jonge mannen en vrouwen zich geroepen weet om in ons midden het ja-woord te geven aan God en Zijn gemeente.

Voorganger is onze pastorale werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

Klik hier voor: ‘ORDE VAN DIENST’

Wijknieuws wk-38

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-38

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Uitgangscollecte

De kerkenraad van wijk 2 heeft besloten om met ingang van 2 oktober de uitgangscollecte weer fysiek te houden bij het verlaten van de kerk. Deze collecte is voor het onderhoud van de gebouwen van de gemeente. De collectes voor de diaconie en de instandhouding van de eredienst worden vooralsnog niet tijdens de dienst gehouden maar deze collectes kunnen bij het binnenkomen of het verlaten van de kerk in de collectezakken in hal van de kerk worden gegeven.

Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021

In juni 2022 is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Door omstandigheden is deze jaarrekening later dan gewoonlijk ingediend bij het Centraal Bureau Beheer en Behoud. De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl  of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

De staat van de baten en lasten over 2021 is gepubliceerd op de website; zie de homepagina, onderaan, via de knop ‘klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.

Verantwoording Collectes / Giften (wk-38)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 4 september 2022
via  Givt: €  645,00
Collecten in de kerk: €  759,30                

Zondag 11 september 2022
via  Givt: €  875,00
Collecten in de kerk: € 1.452,42

Gift
Ontvangen een anonieme gift van € 500,00, speciaal bestemd voor aan armoedebestrijding in gezinnen van onze gemeente door inflatie en hoge energiekosten.  Hartelijk dank!   

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Vrijdag 2 september
(huwelijk Hovestadt-Heemskerk): € 118,70

Zondag 4 en 11 september (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  616,25
onderhoud gebouwen: €  594.75

Zondag 4 en 11 september (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  758,00

Zondag 4 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  602,40
onderhoud gebouwen: €  563,45
gift als dank trouwdag Van der Poel-Klip: € 50,00

Zondag 11 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  512,85
onderhoud gebouwen: €  499,01

Contant
Ds. Lam € 10,00; € 20,00 en € 20,00
Ds. Van den Berg € 20,00 en € 10,00
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.

Startdag impressie 10-09-2022

Zie in Alles over wijk 2 daar rechtsboven aanklikken ‘MENU’ en dan de keuze Fotoalbum.
Daar staat een foto-impressie van de gehouden startdag op zaterdag 10 september 2022!

Dorpskerk liturgie 18 sept 18u

D.V. zondagavond 18 september komt het één-na-laatste hoofdstuk uit onze Heidelberger aan de orde.
Het betreft Zondag 51, over “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   32 : 1 en 3
PSALM   32 : 4, 5 en 6
PSALM  103 : 2
PSALM  130 : 1, 2 en 4
GEBED DES HEEREN : 6 en 10
PSALM   79 : 4 en 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 51 : 1 – 9
N.T.:  Mattheüs 18 : 23 – 35
Tekst: Heid.Cat. Zondag 51, vr./antw. 126

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 1 : 7b
“Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Biesboschkerk liturgie 18 sept 10u

D.V. zondagmorgen 18 september is in de eredienst de verkondiging uit Genesis 22.
Voorganger is ds. L. de Wit uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Ps. 43: 3

Ps. 84: 1 en 2

Ps. 79: 4

Schriftlezing: Genesis 21: 1 – 3 en 22: 1 t/m 19

Ps. 135: 3 en 8

Ps. 98: 2 en 3

Ps. 93: 1 en 4