Dorpskerk liturgie 25 okt 18.00u

D.V. zondag 25 oktober is in de avonddienst de schriftlezing uit: Ezechiël 33.

Voorganger is dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Vooraf: Ps. 32 : 5
Ps. 146 : 4
Ps. 30 : 3
Ps. 25 : 3
Ps. 65 : 2
Ps. 68 : 3

Schriftlezing: Ezechiël 33 : 1 – 20
Tekst: Ezechiël 33 : 10-11

Biesboschkerk liturgie 25 okt 14.30u

D.V. zondag 25 oktober zijn in de middagdienst de schriftlezingen uit: Psalm 9 en 1 Johannes 2.

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM  103 : 1
PSALM  103 : 4
PSALM  71 : 10
PSALM..    9 : 1 en 10
PSALM ..   9 : 14
PSALM  33 : 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 9 : 1 – 21
N.T.:  1 Johannes 2 : 3 – 6
Tekst: Psalm 9 : 11a

AANVANGTEKST:
Mattheüs 1 : 21
“U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”

Dorpskerk liturgie 25 okt 10.00u

D.V. zondag 25 oktober zijn in de morgendienst de schriftlezingen uit: Psalm 139 en 1 Korinthe 13.

Voorganger is dominee A. Langeweg uit Haaften.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Intochtslied

Psalm 145: 6

Votum & Groet

Psalm 8: 4

Tien Woorden en Sjema

Psalm 119: 18

Gebed om de verlichting met Gods Geest

Schriften Open

Psalm 139 (kerngedeelte)

1 Korinthe 13:12-13

Tekstgedeelte: vers 1b

Ter inleiding op de verkondiging

Psalm 139: 1

Prediking

Psalm 139: 3

Dankgebed

Psalm 139: 14

Zegen

Dorpskerk liturgie 18 okt 18.00u

D.V. zondag 18 oktober is in de avonddienst de schriftlezing uit: Johannes 17.
Voorganger is dominee M. Maas uit Dordrecht.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm97: 6

Psalm91: 1

Psalm 138: 4

Psalm 121: 1

Psalm17: 4

Psalm33: 10

Schriftlezing: Johannes 17: 1 – 21

Tekst: Johannes 17: 9, 11b, 15

Thema: Ik bid voor hen!

Biesboschkerk liturgie 18 okt 14.30u

D.V. zondag 18 oktober zijn in de middagdienst de schriftlezingen uit: Richteren 14 en 1 Petrus 5.
Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM….74 : 4
PSALM….74 : 12
PSALM 136 : 26
PSALM….22 : 7
PSALM….91 : 6
PSALM….60 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 14 : 1 – 6
N.T.:  1 Petrus 5 : 8 – 11
Tekst: Richteren 14 : 5b

AANVANGSTEKST: Mattheüs 28 : 18b
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Dorpskerk liturgie 18 okt 10.00u

D.V. zondag 18 oktober zijn in de morgendienst de schriftlezingen uit: Richteren 14 en 1 Petrus 5.
Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM….74 : 4
PSALM….74 : 12
PSALM 136 : 11
PSALM….22 : 7
PSALM….91 : 6
PSALM….60 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 14 : 1 – 6
N.T.:  1 Petrus 5 : 8 – 11
Tekst: Richteren 14 : 5b

AANVANGSTEKST: Mattheüs 28 : 18b
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Wijknieuws wk-42

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-42

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 11 okt 18.00u

Voorganger is dominee H.J. Lam

Informatie over het aanmelden,etc. zie de pagina (link): Aanmelden eredienst

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Om de liturgie te openen, klik op onderstaande link:

Liturgie belijdenisdienst 11 oktober 2020

Samenvatting liturgie:

ZINGEN:
PSALM    84 : 1
PSALM    84 : 6
PSALM    75 : 1
PSALM  145 : 2
PSALM  108 : 2
PSALM    86 : 6 (lidmaten)
PSALM    86 : 8, 1 en 2 (gemeente)
PSALM    68 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 119 : 101 – 102, 165 – 166
N.T.:  Efeze 4 : 17 – 32
Tekst: Efeze 4 : 20

AANVANGSTEKST: Johannes 16 : 33b
“In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Aanmelden eredienst

Om de aanmeldingsprocedure te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem dat vanaf nu al actief is. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Dit betekent dat alle aanmeldingen via het oude aanmeldingsformulier zijn komen te vervallen.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Bezinningsavonden Heilig Avondmaal
  • Gemeenteavonden
  • Stemmingsvergaderingen ambtsdragers

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

De uitnodigingen voor de diensten op zondag 11 oktober worden uiterlijk donderdagavond verstuurd.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba-w2@hervormdwerkendam.nl, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.