Wijknieuws wk-49

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-49

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 10 dec 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de verkondiging uit: ‘nog niet ontvangen’
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Dorpskerk liturgie 10 dec 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de verkondiging uit: ‘nog niet ontvangen’.
In deze eredienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’.

CvK: Begroting 2024

Begroting 2024

Op 30 november is op de vergadering van de algemene kerkenraad de begroting 2024 van het college van kerkrentmeesters besproken. Deze begroting ligt ter inzage op dinsdag 19 december, woensdag 20 december en donderdag 21 december van 19.00 uur tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de begroting wilt inzien is het vriendelijke verzoek om (tijdig) contact met hem op te nemen voor een afspraak.
Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

Verantwoording collectes / giften (wk-49)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes
Zondag 19 november 2023
via  Givt /Appostel app:  €  310,50
Collecten in de kerk:  €  1.072,23                                                   

Zondag 26 november 2023
Via Gvit /Appostel app:  €  214,00
Collecten in de kerk:  € 1.041,67 

Gift
Via Kees Sterkenburg van het PTO een gift van € 20,00.

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes
Zondag 19 en 26 november (collecteren via Givt en Appostel)
instandhouding eredienst:  €  355,50
onderhoud gebouwen:  €  349,50

Zondag 19 en 26 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €  541,00

Zondag 19 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  786,92
onderhoud gebouwen:  €  824,27

Zondag 26 november (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €  929,39
onderhoud gebouwen:  €  913,22

Giften:
Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 50,00.
Via mevrouw M. Braal (met excuus voor vertraagde vermelding) € 50,00 t.g.v. energiekosten.
Via de heer F. Plaisier € 10,00.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

   

Kerstnachtdienst in ‘De Crosser’

Op 23 december is er een kerstnachtdienst. Deze wordt na een aantal jaren weer gehouden in ‘De Crosser’.
De commissie is op zoek naar een aantal vrijwilligers die op 23 december willen helpen om ‘De Crosser’ in te richten voor deze avond. Jong en oud zijn van harte welkom. Wie komt helpen, krijgt voor deze avond een gratis toegangskaartje. We beginnen op 23 december ‘s-morgens om 10.00 uur.
Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Trudie Verweij, telefoon 06 – 4506 4440.

Biesboschkerk liturgie 3 dec 18u

D.V. zondag 3 december is in de avonddienst de tekst voor de verkondiging uit Psalm 56.
Ds. S.A. Doolaard uit Kapelle-Biezelinge hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen
Voorzang: Psalm 63: 1
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Psalm 130: 5
                         Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht
                         Hem en ik hoop op Zijn woord.
Psalm 130: 3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 35: 13
Gebed om de opening van het Woord.  
Schriftlezingen: 1Samuel 21: 10 t/m 22: 5 & Psalm 56
Collecten
Psalm  56: 1, 2, 4
Verkondiging
     Thema: ‘Adventsvertrouwen overwint de angst’
     Tekst:    Psalm 56: 4, 5 & 10b -12
Psalm 56: 5, 6
Dankgebed
Psalm 30: 8
Heenzending en zegen


Dorpskerk liturgie 3 dec 10u

D.V. zondag 3 december is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit het Evangelie van Lukas.
De eredienst zal in het teken staan van voorbereiding bediening Heilig Avondmaal op zondag 10 december.
Oud-pastoraal werker ds. H. Roseboom uit Kesteren hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

 1. Bekendmakingen
 2. Voorzang: Lofzang van Maria: 1, 7
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Zingen: Lofzang van Zacharias: 1
 6. Wet van de Heere
 7. Zingen: Psalm 89: 13
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: Lukas 1: 57-79
 10. Tekstlezing: Lukas 1: 68
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 130: 2, 3, 4
 13. Preek
 14. Zingen: Psalm 111: 5
 15. Lezen van het eerste gedeelte van het formulier
 16. Dankgebed en voorbede
 17. Zingen: Psalm 98: 2
 18. Zegen

Wijknieuws wk-47

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn