Dorpskerk liturgie 7 maart 18.00u

D.V. zondag 7 maart, de vierde lijdenszondag, is in de avonddienst de schriftlezing uit: ‘nog niet bekend’

Voorganger in deze eredienst is dominee A. Bloemendal uit Ederveen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’

Dorpskerk liturgie 7 maat 14.30u

D.V. 7 maart, de vierde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking in de middagdienst uit Lukas 23:28: “En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’

Biesboschkerk liturgie 7 maart 10.00u

D.V. 7 maart, de vierde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking in de morgendienst uit Lukas 23:28: “En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’

Verantwoording Collecten / Giften (wk-09)

DIACONIE

Verantwoording collectes

Zondag, 14 februari
via  Givt: €  490,33 
Collecten in de kerk: €  169,20   

Zondag, 21 februari
via  Givt: €  935,27               
Collecten in de kerk: €  529,60

Giften
Via ds. M.A. van den Berg € 20,00 Open Doors-collecte

KERKRENTMEESTERS 

Verantwoording collectes

Zondag 14 en 21 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  986,91
onderhoud gebouwen: €  1.085,68

11 tot en met 24 februari (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  1.726,00

Zondag 14 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  249,80
onderhoud gebouwen: €  245,00

Zondag 21 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  267,35
onderhoud gebouwen: €  244,30   

Giften
Via ds. M.A. van den Berg € 10,00 en € 5,00 kerkvoogdij; € 70,00 collecten
Via H. de Smit € 50,00 voor vrijwillige bijdrage 2021

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.

   

Verjaardagen ouderen: Maart

Voor de verjaardagslijst van gemeenteleden van 75 jaar en ouder:
zie de TweeKlank pagina.

Biesboschkerk liturgie 28 feb 18.00u

D.V. zondag 28 februari, de derde lijdenszondag, is in de avonddienst de schriftlezing uit: Johannes 11: 47-57

Voorganger in deze eredienst is dominee A.L van Zwet uit Putten.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 65: 1 -voorzang-
Psalm 45: 1
Psalm 85: 1
Psalm 69: 4
Psalm 118: 11
Psalm 89: 8

Schriftlezing: Johannes 11: 47-57
(De lijdensprofetie van Kajafas)Dorpskerk liturgie 28 feb 14.30u

D.V. 28 februari, de derde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking uit Lukas 23:4b: “Ik vind geen schuld in deze Mens.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 1
PSALM   43 : 4
PSALM  143 : 8
PSALM   51 : 1
PSALM   85 : 1
PSALM   32 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 4 – 6
N.T.:  Lukas 23 : 1 – 7
Tekst: Lukas 23 : 4b

AANVANGSTEKST: Hebreeën 7 : 26a
“Wij hebben een Hogepriester als Jezus nodig: heilig, onschuldig, onbesmet.”Dorpskerk liturgie 28 feb 10.00u

D.V. 28 februari, de derde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking uit Lukas 23:4b: “Ik vind geen schuld in deze Mens.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 1
PSALM   43 : 4
PSALM  143 : 2
PSALM   51 : 1
PSALM   85 : 1
PSALM   32 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 4 – 6
N.T.:  Lukas 23 : 1 – 7
Tekst: Lukas 23 : 4b

AANVANGSTEKST: Hebreeën 7 : 26a
“Wij hebben een Hogepriester als Jezus nodig: heilig, onschuldig, onbesmet.”

Wijknieuws wk-07

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 21 feb 18.00u

Zondag 21 februari, de tweede lijdenszondag, is deze avond in de dankzeggingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal, de tekst uit Lukas 22:27b: “Ik ben in uw midden als Iemand Die dient.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  24 : 4
PSALM.   24 : 5
PSALM  134 : 1
PSALM  100 : 1 en 2
PSALM.   22 : 15
PSALM  133 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 131 : 1 – 3
N.T.:  Lukas. 22 : 24 – 30
Tekst: Lukas 22 : 27b

AANVANGSTEKST: Markus 10 : 45
“De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”