Biesboschkerk liturgie 24 okt 18.00u

D.V. zondagavond 24 oktober is de voorganger in de eredienst dominee J.P. Nap uit Hoevelaken.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Berijming Tien Geboden (Gezang 1) : 2 en 9

In de eredienst:

Psalm 147: 1 en 10

Psalm 130: 3

Psalm 19: 1, 4 en 7

Psalm 119: 83

Psalm 25: 3 en 10

We lezen Psalm 19 en Romeinen 3: 20-31

Tekst is Psalm 19: 2, 8, 9 en 13

Thema: ‘De Wet van God geeft vreugde


Dorpskerk liturgie 24 okt 10.00u

D.V. Zondagmorgen 24 oktober staan we stil bij 1 Samuël 18:1-4, over de vriendschap tussen David en Jonathan; in deze dienst wordt ook de Heilige Doop bediend.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:
‘Liturgie nog niet bekend’


Dorpskerk liturgie 17 okt 18.00u

D.V. zondagavond 17 oktober is de voorganger in de eredienst dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Ps. 84: 1

1. Ps. 2: 1 en 6 

2. Ps. 135: 3

3. Ps. 33: 8 en 9

4. Ps. 33: 10

5. Ps. 3: 2 en 4 

Bijbelgedeelte: Gen. 14: 1-17 en Fil. 2: 5-11

Tekst: Gen. 14: 14 en 16 

Thema: ‘Gij, HEER’, alleen Gij zijt, Verwinnaar in de strijd…’ (uit Ps. 3:4 ber.)

Biesboschkerk Liturgie 17okt 10.00u

D.V. zondagmorgen 17 oktober luisteren we, in vervolg, opnieuw naar de geschiedenis van David en Goliath met als kerntekst de woorden “de strijd is van de Heere” (1 Samuël 17:47m).

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 3
PSALM  118 : 5 en 7
GEBED DES HEEREN : 7
PSALM   20 : 3 en 4
PSALM   35 : 1 en 4
PSALM  108 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 17 : 40 – 50m
N.T.:  Efeze 6 : 13 – 17
Tekst: 1 Samuël 17 : 47m

AANVANGSTEKST: Deuteronomium 1 : 30a
“De HEERE, uw God, Die voor u uitgaat – Die zal voor u strijden.”

Wijknieuws wk-40

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-40

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Biesboschkerk liturgie 10 okt 18.00u

D.V. zondagavond 10 oktober is er een leerdienst aan de hand van Zondag 39 over het vijfde gebod, waarin ons bijgebracht wordt hoe wij liefde, trouw en gehoorzaamheid bewijzen aan “allen die over mij gesteld zijn”.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  133 : 1
PSALM  133 : 2 en 3
PSALM  144 : 7
PSALM   78 : 2 en 3
TIEN GEBODEN : 6 en 9
PSALM   68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Spreuken 1 : 8 – 9, 3 : 1 – 6
N.T.:  Efeze 3 : 14 – 17, 6 : 1 – 4
Tekst: Heid.Cat. Zondag 39

AANVANGSTEKST: Lukas 2 : 51a
“En Jezus ging met Zijn ouders mee en was hun onderdanig.”Dorpskerk liturgie 10 okt 10.00u

D.V. zondagmorgen 10 oktober is de voorganger in de eredienst, ons oud gemeentelid, dominee A.C. de Kruijf uit Rijssen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Zingen:

  • Psalm 62: 1 en 4 (voorzang)
  • Psalm 46: 1 en 3
  • Psalm 80: 4 en 11
  • Psalm 42: 2 en 5
  • Psalm 16: 1 en 6
  • Psalm 33: 1 en 10

Lezen: Daniël 3

Tekst: Daniël 3: 16-18

Verantwoording Collecten / Giften (wk-40)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 19 september 2021
via  Givt: €  520,50
Collecten in de kerk: €  432,80        

Zondag 26 september 2021
via  Givt: €   447,00
Collecten in de kerk: €   515,50       

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Donderdag 16 september
Huwelijk Van Herwijnen-Monshouwer €   303,40

Zondag 19 en 26 september (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  1.106,00
onderhoud gebouwen: €   750,00

Zondag 19 en 26 september (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €   654,00

Zondag 19 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienste: €   429,00
onderhoud gebouw en (incl. kindernevendienst): €   385,35

Zondag 26 september (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   541,06
onderhoud gebouwen: €   481,19

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00 en € 60,00
Via ds. Lam: € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!

 

Vijfjescollecte 10 okt wordt ‘Bestemmingscollecte’

Op D.V. zondag 10 oktober stond in de ochtend- en de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte op de agenda. Dit najaar wil het college van kerkrentmeesters echter een wijziging aanbrengen en er een Bestemmingscollecte van maken. De komende tijd moet er fors geïnvesteerd worden in ventilatie van alle vergaderzalen van zowel de Dorpskerk als De Bron. Bij de begroting 2021 was al een bedrag gereserveerd van € 20.000 maar alle offertes wijzen erop dat het dubbele bedrag nodig zal zijn.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk om ruimhartig aan deze najaarscollecte ten gunste van de investeringen bij te dragen met als specifieke bestemming ‘Verbetering Ventilatie’. Met uw extra bijdrage hopen we de negatieve begroting om te buigen zodat ook voor toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Zoals we gewend zijn zal ook op D.V. zondag 10 oktober in de Givt-app de 1e collecte voor de diaconie zijn en zal de bestemmingscollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Betreffende bankstortingen deze 2e collecte a.u.b. onder vermelding ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank,
Het college van kerkrentmeesters.