Dorpskerk liturgie 29 mei 18.00u

D.V. zondagavond 29 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Deze avond hopen we stil te staan bij een tweetal catechismuszondagen, namelijk 46 en 47, over “Onze Vader” en “Uw Naam worde geheiligd”.
In de eredienst worden twee ambtsdragers (ouderling en diaken) bevestigd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Biesboschkerk liturgie 29 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 29 mei is in de eredienst de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’.

Voorganger in de eredienst is dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Biesboschkerk liturgie 26 mei 09.30u

D.V. donderdagmorgen 26 mei (Hemelvaartsdag) zal de verkondiging zijn uit Psalm 103 : 19: “De Heere heeft Zijn troon in de hemel gevestigd.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Biesboschkerk liturgie 22 mei 18.00u

D.V. zondagavond 22 mei is in de eredienst de prediking uit: 1 Johannes 4 : 7 – 20.

Voorganger in de eredienst is prof. dr. H. van den Belt uit Woudenberg.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 123 : 1

Votum / Groet

Psalm 25 : 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 73 : 12 

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 4 : 7 – 20

Psalm 133 : 1 en 2

P R E E K

Psalm 133 : 3

Dankgebed

Psalm 116 : 1 en 10

Zegen

Dorpskerk liturgie 22 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 22 mei zal de verkondiging zijn uit Filippenzen 1 : 29: “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   66 : 1 en 3
PSALM   66 : 4 en 5
PSALM   24 : 2
PSALM   37 : 6, 9 en 20
PSALM  131 : 3 en 4
PSALM   42 : 3 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Job 2 : 7 – 10
N.T.:  Filippenzen 1 : 21 – 30
Tekst: Filippenzen 1 : 29

AANVANGSTEKST: 1 Petrus 4 : 13a
“Verblijd u naar de mate waarin u deel hebt aan het lijden van Christus.”

Wijknieuws wk-19

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-19

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 15 mei 18.00u

D.V. zondagvond 15 mei is in de eredienst de prediking uit: Jesaja 26 : 1 – 21.

Voorganger in de eredienst is dominee M. van de Ruitenbeek uit Wilnis.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 100: 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet 

Zingen: Psalm 89: 1 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 116: 4

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 26: 1 – 21

Tekst: Jesaja 26: 19 

Zingen: Psalm 92: 3 en 5

Preek: De belofte van verlost leven

Zingen: Psalm 118: 10 en 12

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 111: 4 en 5

Zegen

Biesboschkerk liturgie 15 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 15 mei zal de verkondiging zijn uit: Filippenzen 1: 6. “Ik vertrouw erop dat God Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2
PSALM  138 : 3 en 4
PSALM  143 : 10
PSALM   57 : 1, 2 en 5
PSALM   26 : 1 en 11
PSALM   89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 12 : 1 – 7
N.T.:  Filippenzen 1 : 1 – 11
Tekst: Filippenzen 1 : 6

AANVANGSTEKST: 1 Thessalonicenzen 5 : 24
“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”

Stoelen Biesboschkerk

Recentelijk zijn de stoelen in de Biesboschkerk weer goed en netjes gezet maar ook weer zoveel mogelijk aan elkaar vastgemaakt.
Het verzoek is dat als er door een bepaalde reden bij het gebruik van de kerkzaal  stoelen losgemaakt of verplaatst worden dit na afloop weer hersteld wordt.
De stoelen zitten aan elkaar vast omdat dit door de brandweer wordt geëist.
Bij losse stoelen is het gevaar van obstakels in vluchtwegen groter en hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.