Biesboschkerk liturgie 9 mei 18.00u

D.V. zondagavond 9 mei behandelen we een hoofdstuk uit de catechismus: zondag 32, de eerste zondag uit het “stuk der dankbaarheid”, over de vraag waarom we goede werken moeten doen.

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   66 : 1
PSALM   66 : 6
GEZANG 12 : 7 (Avondzang)
PSALM   26 : 1 en 3
PSALM  119 : 3
PSALM   86 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 119 : 1 – 8
N.T.:  Lukas 7 : 36 – 50
Tekst: Heid. Cat. Zondag 32

AANVANGSTEKST: Efeze 2 : 10
“Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God heeft voorbereid, opdat wij daarin wandelen.”


Dorpskerk liturgie 9 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 9 mei is in de eredienst de tekst voor de prediking uit: Handelingen 1 : 3 en 6

Voorganger is ds. A. Jonker uit Putten

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 42 : 1

Votum en groet

Zingen: Psalm 99 : 1

Wet van de Heere en Samenvatting

Zingen: Psalm 65 : 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen:
– Lukas 18 : 15 – 17, 28 – 30
– Handelingen 1 : 1 – 6

Zingen: Psalm 24 : 5

Tekstlezing: Handelingen 1 : 3 en 6

Preek

Zingen: Psalm 145 : 2

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 5 : 3 en 9 (Gebed des Heeren)

Zegen van de HEERE


Wijknieuws wk-17

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-17

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 2 mei 18.00u

D.V. zondagavond 2 mei is in de eredienst de tekst voor de prediking uit: Romeinen 8: 11.

Voorganger is ds. M.A. Kuijt uit Wijk bij Heusden.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 138: 4 (voorzang)

Psalm 89: 1

Psalm 71: 2

Psalm 16: 3

Psalm 118: 8

Psalm 68: 10

Schriftlezing: Romeinen 7: 14 – 8: 11    

Dorpskerk liturgie 2 mei 14.30u

D.V. zondagmiddag 2 mei wordt in de Dorpskerk de eredienst geleid door dominee J. Brouwer uit Veen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en via www.kerkdienstgemist.nl

Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

Ps. 45 : 2 (voorzang)
Ps. 72 : 1
Ps. 68 : 16
Ps. 103 : 10
Ps. 150 : 1
Gez. 5 (G.d.H.) : 9

Schriftlezing : Matthéüs 13 : 33; Handelingen 1 : 1 – 3
thema: het koninkrijk van God

Biesboschkerk liturgie 2 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 2 mei is in de eredienst de tekst voor de prediking uit: Mattheüs 28: 19, “Vruchtbaar doopwater!

Voorganger is ds. C. Budding uit Goudswaard.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 145: 1 (voorzang)
Psalm 136: 1
Wetslezing
Psalm 103: 6
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 en Johannes 15: 9-17  
Psalm 111: 2
Prediking: “Vruchtbaar doopwater!” (Matth. 28: 19)
Psalm 9: 1
Dankgebed
Ps. 72: 10 en 11 
Zegen  

iDEAL betalingen

iDEAL-betaling binnenkort mogelijk (Kerkklanken, Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas)

Bij de start van de actie Kerkbalans was betaling via iDEAL nog niet geactiveerd. In de afgelopen weken hebben we als kerkrentmeesters, in samenwerking met het helpdeskteam van LRP en met SKG Collect, de betalingsmogelijkheid via iDEAL kunnen activeren.

Dat betekent dat voor het komende betalingsverzoek voor Kerkklanken de gemeenteleden die hun mailadres hebben opgegeven een e-mail krijgen met de mogelijkheid om onder andere via iDEAL het bedrag over te maken.

Binnenkort krijgen de gemeenteleden die in januari 2021 via de mail de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) hebben geactiveerd, én iDEAL hebben aangevinkt, een nieuwe mail met daarin het betaalverzoek om het toegezegde bedrag via iDEAL over te maken. Degenen die de maanden januari, en/of februari, en/of maart, en/of april hebben aangevinkt, krijgen in de maand mei het betaalverzoek om over al deze maanden het (deel van het) toegezegde bedrag over te maken.

Voorjaar vijfjescollecte (9 mei)

Op zondag 9 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van de hervormde gemeente van Werkendam gezond te houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ én ‘onderhoud gebouwen’. Ook in de Givt-app zal op deze zondag de eerste collecte voor de diaconie zijn en de tweede voor de vijfjescollecte. Bij bankstorting van de vijfjescollecte graag als omschrijving ‘vijfjescollecte’ vermelden.

Verantwoording Collecten / Giften (wk-17)

DIACONIE

Verantwoording collecten

Zondag, 11 april
via  Givt: €  613,50
Collecten in de kerk: €  251,75

Zondag, 18 april
via  Givt: €   535,25
Collecten in de kerk: €   231,95  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

Zondag 11 en 18 april (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  993,25
onderhoud gebouwen: €   892,00

Zondag 11 en 18 april (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  838,00

Zondag 11 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   403,55      
onderhoud gebouwen: €   256,80

Zondag 18 april (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   284,80
onderhoud gebouwen: €   265,70

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 20,00 en € 100,00
Via ds. Lam: € 20,00; € 20,00; € 10,00; € 90,00 en € 10,00
Via H. Nieuwenhuyzen: € 100,00 en € 50,00 t.g.v. diaconie

Hartelijk dank!
Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen!