Dorpskerk liturgie 5 feb 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’.
Voorganger in de eredienst is dominee A. Bloemendal uit Barneveld.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Biesboschkerk liturgie 5 feb 10u

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’.
Voorganger in deze eredienst is dominee A.L. van Zwet uit Putten.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’

Biesboschkerk liturgie 29 jan 18u

D.V. zondagavond is de verkondiging uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in deze eredienst is oud-gemeentelid en ouderling, ds. A. van Zetten uit Bennekom.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 98: 3 en 4
Psalm 34: 6 en 7
Psalm 34: 8
Mattheüs 25: 14-30 (tekst vers 14)
Thema: ‘Zie Hij komt, en dat geeft een gelukkig leven!
Psalm 1: 2 en 3
Psalm 34: 1 en 11
Psalm 119: 83 en 86

Dorpskerk liturgie 29 jan 10u

D.V. zondagmorgen is de verkondiging uit Spreuken 14.
In deze eredienst is de bediening van de Heilige Doop aan twee kinderen van onze gemeente.
Voorganger is deze eredienst is ds. J.P. Nap uit Hoevelaken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 68: 13

Psalm 100: 1 en 2

Psalm 86: 8

Psalm 105: 5 en Psalm 134: 3 (rondom de doop)

Psalm 103: 4 en 5

Psalm 133: 3

Psalm 145: 3 en 6

We lezen: Spreuken 14: 26-31 en Galaten 5: 16-26.

Tekst is Spreuken 14: 29, met als thema: Geduld is een schone zaak.

Wijknieuws wk-04

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-04

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Tweeklank nr. 61, winter 2023

De nieuwste uitgave van TweeKlank nummer 61, is afgelopen zondag uitgedeeld en vanaf nu ook te lezen op de website.
Ga hiervoor naar de ‘Beginpagina’, klik opAlles over wijk 2′, vervolgens rechtsboven het scherm op ‘Menu’ en daarna op ‘TweeKlank’.

Actie Kerkbalans 2023 (Algehele oproep)

Actie Kerkbalans 2023 (Algehele oproep)

Wij herinneren degenen die de e-mail hebben ontvangen “Actie Kerkbalans 2023 – toezeggingsuitnodiging” en die de toezegging nog niet hebben ingevuld eraan alsnog gehoor te geven aan deze toezeggingsuitnodiging. Als de link niet heeft gewerkt wordt u uitgenodigd een e-mail te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl zodat we u een andere toezeggingsbrief kunnen sturen.

Ook degenen bij wie de brief thuis is afgegeven of door de brievenbus is gedaan en deze brief nog niet hebben ingevuld, of wel ingevuld maar deze is door omstandigheden niet opgehaald, vragen wij om zelf het initiatief te nemen om de toezeggingsbrief af te geven zoals is aangegeven op de begeleidende brief.

Indien u geen e-mail hebt ontvangen EN er is ook geen toezeggingsbrief bij u afgegeven in de twee weken tot 27 januari vragen wij u om een e-mail te versturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij één van de kerkrentmeesters of een briefje in de collectezak te doen. Wij kunnen dan ervoor zorgen  dat u de toezeggingsbrief alsnog krijgt toegestuurd.

We hebben uw vrijwillige bijdrage hard nodig om de komende jaren te voldoen aan een sluitende begroting!

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
College van Kerkrentmeesters

Collectemunten

Na het (digitaal) bestellen van collectemunten worden de bestelde munten bij u thuis afgeleverd door een vrijwilliger. De huidige vrijwilliger Nicoline Versluis wil in april 2023 stoppen met het inpakken en afleveren. Vanaf deze plaats zeggen we Nicoline hartelijk dank voor dit werk waarvoor zij zich in de afgelopen jaren trouw heeft ingezet!
Het college van kerkrentmeesters zou graag in contact komen met een broeder en/of zuster (wijk 1 of wijk 2) die de taak van het bezorgen van de bestelde collectemunten op zich wil nemen. Het betreft een wekelijkse tijdsbesteding. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Tijm de Vries, telefoon 0183-503804, mail tym@casema.nl of  Wim van der Mooren, telefoon 06 3728 4146,  mail wvdmooren@gmail.com

Verantwoording collectes / giften (wk-04)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 8 januari 2023
via  Givt: € 275,00 
Collecten in de kerk: €  845,10              

Zondag 15 januari 2023
via  Givt: €  289,00
Collecten in de kerk: € 830,10  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 8 en 15 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  480,00
onderhoud gebouwen: €  464,00

Zondag 8 en 15 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  159,75

Zondag 8 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  792,90
onderhoud gebouwen: €  858,25

Zondag 15 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  775,10
onderhoud gebouwen: €  899,64
Verjaardagsfonds: €  181,90

Giften
Via envelop in de brievenbus € 50,- t.g.v. solidariteitskas
Via ds. Van der Neut € 250,-
Via ds. Van den Berg € 20,-

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen
(onder andere € 10,- voor verjaardagsfonds).