Liturgie 20 juni Biesboschkerk 14.30u

Liturgie voor de Dankdienst voor het werk van Judith van Ekris in Griekenland.

Opwekking 715 Wat hou ik van Uw huis

Welkomstwoord en mededelingen – door ThuisFrontCommissie (TFC)-lid Wil

Elb lied 343 Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam

Interview met Judith (1), door TFC-lid Heleen

Elb lied 188 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Gebed

Filmpje over één van de projecten van Judith: “5 + 2”

‘Waar woont God?’ van Elly en Rikkert

Schriftlezingen: Mat. 5: 13 – 16 en Mat. 25: 14 – 18, 23 (HSV en NIV)

Opwekking 733 Tienduizend redenen tot dankbaarheid (Engels)

Interview met Judith (2), door Wil

Overdenking

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Interview met Judith (3), door Heleen

Luisterlied: ‘Hands and feet’ van Audio Adrenaline

Dankwoord, door Heleen

Dankgebed en voorbeden door Judith en Heleen, stil gebed, Onze Vader

Collecte voor het werk in Athene dat verder gaat

We zingen Judith toe met Psalm 134: 3 (oude berijming)

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige / Give thanks (Nederlands en Engels)

Liturgie 20 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst en heeft als thema: “Wie durf je te vertrouwen?”

Psalm 107: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking Kids 211 Onder boven, voor en achter, God is altijd bij mij

Tien geboden in eenvoudige taal

Elb lied 188 ‘k Stel mijn vertrouwen’

Gebed

Kinderen van groep 1 – 3 kunnen evt. naar de oppas

Eerste Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9  (BGT)

Ik zal er zijn – van Sela

Tweede Schriftlezing: Psalm 20: 8 – 9 en Mat. 28: 16 – 20

Opwekking 798 Houd vol

Preek

Opwekking 789 Lopen op het water

De kinderen van groep 1 – 3 kunnen terug in de dienst komen

Afscheid groep-8-kinderen van de kindernevendienst

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en luisterlied ‘Trust in You’ van Lauren Daigle

Opwekking 807 God van licht

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 20 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 juni in de Dorpskerk met ds. A.J. Mouw uit Aalburg.

Elb lied 376 (Abba, Vader)

Votum en groet

Psalm 103: 1 en 5

Geloofsbelijdenis: GC 24, 27 en 30

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 11: 1-13, 1 Kronieken 28: 6-10 en 20  

Psalm 130: 2 en 3

Preek

Elb lied 466 (Onze Vader)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Psalm 72: 1 en 7

Zegen

Liturgie 13 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 juni in de Biesboschkerk. Deze dienst is een leerdienst met pastoraal werker P. Mostert en organist Marcel van der Poel.

Gezang 255 vers 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking Lied 167

Gebed

Vier teksten i.p.v. een lezing:

Genesis 1 vers 26

Psalm 33 vers 6

Mattheus 28 vers 19

2 Korinthe 13 vers 13

Opwekking Lied 402

Verkondiging

Opwekking Lied 277

Dankgebed

Opwekking Lied 347, Ik geloof (tegelijk geloofsbelijdenis)

Zegen

Gezang 44 vers 3

Liturgie 13 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 13 juni in de Dorpskerk met ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee. Het thema van de dienst is: ‘Wees niet bezorgd’ (Mat. 6: 25).

Voorbereiding

Aanvangslied: Psalm 84: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 2, 3

Lezing van de Wet

Elb lied 302: 1, 3, 4

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: Mat. 6: 19-34

Psalm 25: 8, 9

Prediking vanuit Mat. 6: 25 : ‘Wees niet bezorgd’

Gezang 429

Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en voorbede

Collecten

Psalm 27: 7

Zegen

Liturgie 6 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 juni in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 17: 3 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 357: 1, 3 en 4

Lezing tweede deel van het formulier

Avondmaalsgebed

Tijdens gereedmaken tafel gezang 449: 1 en 3

Nodiging en viering

Aan de tafel lezen we Efeze 5: 1 en 2

Na de tafel zingen we gezang 449: 4 en 5

Lofprijzing

Dankgebed/gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 4 (HSV)

Psalm 4: 1 en 3

Verkondiging

Psalm 68: 7

Dankgebed

Collecte

Elb lied 343: 1, 2, 3  en 4

Zegen

Liturgie 6 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 25: 4 

Votum en groet

Gezang 328: 1, 3 Here Jezus, om Uw woord

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 170: 1, 2 Groot is Uw trouw o Heer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Exodus 29: 1 – 7, 21; 1 Petrus 1: 1 -2

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Preek

Elb lied 289: 2, 3 Ik geloof in Jezus Christus

Avondmaal: lezen tweede deel formulier

Gezang 360: 1, 2 Heer, wij komen vol verlangen

Avondmaal

Zingen aan tafel: Gezang 360: 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 343: 1, 3, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Zegen

Liturgie 30 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 30 mei in de Dorpskerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch. In deze dienst wordt voorbereid op het Heilig Avondmaal van 6 juni.

Gezang 326 vs. 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 93 vs. 1 en 4

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: – Exodus 3 vs. 1-6 (uit NBV)

Tweede Schriftlezing: – Johannes 3 vs. 1-16 (uit NBV)

Gezang 320 vs. 1 en 4

Uitleg en verkondiging

Lied 150 (uit: Evangelische Liedbundel)

Geloofsbelijdenis

Lied 341 (uit: Evangelische Liedbundel)

Lezing eerste gedeelte avondmaalsformulier

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en

gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gezang 255 vs. 1, 2 en 4

Heenzending en zegen

Gezongen amen

Liturgie 30 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 mei in de Biesboschkerk. Deze dienst is een School- en Kerkdienst en wordt voorgegaan door ds. G.R.G. van der Neut en R.R. Maathuis

Onder, boven, voor en achter

Diep, diep, diep als de zee

Breng ons samen [opw. 797]

Woord van Welkom

‘k Stel mijn vertrouwen

Stil gebed, bemoediging en groet door ds. Maathuis

God heeft het eerste woord [NLB 513:1 en4]

Gebed ds. Maathuis

10 Geboden op de wijs van: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Schriftlezing Exodus 13: 17-22 en Exodus 14: 9-14 [BGT]

Eerste korte preek ds. Maathuis

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee

Schriftlezing Jozua 21: 43-45 [BGT]

God heeft een plan met je leven

Tweede korte preek ds. Van der Neut

Father we love You

Gedichten

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Een toekomst vol van hoop

Zegen

Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Organist is Aldert van Hoornaar, Cees Trappenburg bespeelt trompet en bugel. Het thema van de dienst is: ‘De heilige Geest geeft ons eenheid!’

Psalm 104: 1, 9

Votum en groet

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess. 5: 12-24 (NBV)

Elb lied 148 Heilige Geest van God (2x)

Gebed om de heilige Geest

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade

Bijbelgedeelten: Handelingen 2: 1 – 21, 37 – 47, Efeze 4: 1 – 6 (NBV)

Gezang 237: 1, 2, 3, 4 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

Preek

Gezang 252 Wat zijn de goede vruchten?

Herdenking van Henk Versluis en Wim Verhoeven

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het ‘onze Vader’

Collectemoment. Muziek: ‘Hör’ mein Bitten’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Gezang 477 Geest van hierboven

Zegen; gesproken amen. Muziek na de zegen: ‘Sei stille dem Herrn’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy