Liturgie 7 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 maart in de Biesboschkerk met dhr. T. van Dongen. Deze dienst is een Jeugddienst, waarbij Marcel van der Poel de muzikale begeleiding zal verzorgen. Het thema is: ‘Let fear not overtake hope.’

Lied voor de dienst: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar 

Welkomstwoord 

Samenzang: Opwekking 825 –  Reckless love  

Stil gebed 

Aanvangswoord en groet 

Samenzang: Trust in you – Lauren Daigle 

Gebed om opening van het Woord 

Schriftlezing 

Samenzang: Ik zal er zijn – Sela  

Overdenking: ‘Let fear not overtake hope.’ 

Samenzang: You say – Lauren Daigle 

Geloofsbelijdenis: lied van de band Hart4U uit Zoetermeer 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Gedicht  

Samenzang: My lighthouse – Rend Collective 

Zegen 

Liturgie 7 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden.

Psalm 139: 1, 8

Votum en groet

Elb lied 194 Er is een stad voor vriend en vreemde

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 356: 1, 3 Van U wil ik zingen

Elb lied 278: 1 ,2 Laat de kinderen tot Mij komen (de kinderen worden binnengebracht)

Lezen van het formulier

Doop en zegening

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou

Overhandiging van de doopkaart

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Paasproject kindernevendienst

Schriftlezing: Joh. 14: 1 – 7 (NBV)

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Preek

Elb lied 355 Vader God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

‘Gebed om zegen’ van Sela

Zegen; gesproken amen

Liturgie 28 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 28 februari in de Dorpskerk met kerkelijk werker R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Psalm 2: 3 door zanger

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Gezang 173: 1, declamatie door voorganger, 2 en 3 door zanger

Gebed om de opening van het Woord

Kort verhaal voor de kinderen

Lezing: Lucas 9: 28 – 36

Tekstlezing: Lucas 9: 32

Elb lied 343: 1 en 2 declamatie door voorganger, 3 en 4 door zanger

Verkondiging: Onze moeite met het lijden

Gezang 172: 1 en 3 door zanger

Geloofsbelijdenis

Gezang 86: 1 en 3 door zanger

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Elb lied 382: 1 door zanger, 2 declamatie door voorganger, 3 door zanger

Zegen beantwoord door zanger met gezang 456: 3

Liturgie 28 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 28 februari in de Biesboschkerk met onze oud-predikant ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 138: 1; predikant leest het vers en daarna speelt het orgel.

Votum en Groet

Psalm 138: 4; orgel speelt het vers.

Verootmoediging en genadeverkondiging

Gezang 437: 1, 2; predikant leest vers 1, daarna speelt het orgel vers 1 en 2.

Leefregel

Psalm 119: 37; orgel speelt

Gebed

Paasproject. Wij kijken naar een filmpje.

Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 7

Gezang 177: 1, 2; predikant leest vers 1, orgel speelt vers 1 en 2.

Lezing: Johannes 13: 1 – 17

Gezang 150: 2, 3; predikant leest vers 2, orgel speelt vers 2 en 3.

Prediking

Elb lied 213: 1, 2, en 5; predikant leest vers 1, orgel speelt vers 1, 2 en 5.

Gebeden

Collecte

Elb lied 72: 1 en 5; predikant leest vers 1, orgel speelt vers 1 en 5.

Wegzending en zegen

Liturgie 21 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 33: 2, 7

Votum en Groet

Psalm 133

Geloofsbelijdenis

Gezang 182: 1, 3 Jezus leven van ons leven

Avondmaal, tekst aan tafel: Jes. 53: 4 -5

Gezang 182: 6

Gebed

Schriftlezingen: Ex. 15: 22 – 27; Jakobus 5: 13 – 20

Elb lied 241: 1, 3 Wees stil voor het aangezicht van God

Preek met als thema: ‘Ziekenzalving.’

Gezang 460: 1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 75: 2, 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Zegen; Gezang 456: 3

Liturgie 21 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 84: 1

Votum en Groet

Psalm 84: 1, 6

Wetslezing: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 371: 1, 2 Mijn Jezus, ik houd van U

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Joh. 12: 1 – 8

Kindermoment (filmpje en luisterlied)

Tweede Schriftlezing: Joh. 12: 20 – 33

Elb lied 371: 3, 4 Ik zal van U houden in leven en dood

Preek

Elb lied 246: 1, 3 Ik bouw op U

Avondmaal: lezen van het formulier

Gezang 479: 1, 2 Aan U behoort, o Heer der heren

Avondmaal. Aan tafel lezen we Joh.19: 41, 42

Gezang 479: 4 Laat dan mijn hart U toebehoren.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Zegen

Liturgie 14 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 14 februari, de eerste Lijdenszondag, in de Biesboschkerk met ds. C. Blenk uit Den Haag. Deze dienst is een gezinsdienst, het thema is: Gezin! Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Marcel van der Poel.

Psalm 105: 4, 5

Votum en groet

Opwekking 645: Ik kies vandaag

Tien geboden gelezen door Christiaan van Oost; Leviticus 19 vers 1 – 4 en 11 – 18 (NBV)

Elb lied 217: U maakt ons één u bracht ons tezamen

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Herman Boon; Ik leg mijn leven in uw handen

Schriftlezing: Gen. 48: 1-16A, gelezen door Johan Maaskant (HSV)

Lied van Sela: Gods zegen voor jou

Tekst voor de preek: Gen. 48: 15 en 16A

Verkondiging

Psalm 135: 8

Dankgebed en voorbede

Collectemoment

Opwekking 710: Gebed om zegen (van Sela)

Gezang 456: 3

Liturgie 14 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 februari in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Psalm 25: 6 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 103: 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341

Gebed

Schriftlezing: Johannes 12: 1 – 11

Gezang 178: 1, 3, 6 en 8

Verkondiging

Gezang 181: 4, 5 en 6

Gebed                                    

Collecte

Elb lied 116: 1, 2, 5 en 6

Zegen

Liturgie 7 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Psalm 100: 1, 2, 4

Votum en groet

Psalm 142: 1, 6

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17 (HSV)

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Bediening van de heilige Doop

Psalm 105: 1, 3 (Esther wordt binnengebracht)

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuel 4; Mat. 18: 1 – 5 (HSV)

Gezang 127: 1, 4 Gaat, stillen in den lande

Preek

Gezang 473: 1, 6, 8, 10 Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Lied: ‘Gebed om zegen’ van Sela

Zegen; gesproken amen

Liturgie 7 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 februrari in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 20: 1 en 6

Votum en groet

Psalm 111: 5 en 6

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Gen. 4: 17 t/m 26  (HSV)

Psalm 72: 4 en 7

Preek over Gen. 4: 26

Gezang 255: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 107: 1 en 4    (woorden meespreken tijdens orgelspel)

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 212

Zegen