Liturgie 4 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst houden we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal volgend week. Na de dienst is er preekbespreking (ongeveer een half uur) met koffie/thee. 

Zingen: Psalm 67: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en Groet 

Opwekking 733 Tienduizend redenen  

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17  

Hemelhoog 356 Kom aan boord 

Gebed  

Kindermoment, en naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Lukas 22: 14 – 23; Efeze 4: 1 – 7  

Gezang 358: 1, 2 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet. 

Preek: Waarom vieren wij avondmaal? 

Elb lied 213: 1, 2, 4, 5 Ik wil jou van harte dienen  

Avondmaalsformulier 1e deel 

Elb lied 285: 1, 3, 4 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst en collectemoment 

Elb lied 212 Heer wat een voorrecht 

Zegen

Na de dienst: preekbespreking

Liturgie 4 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juni in de Dorpskerk met ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort.

Psalm 95: 1, 2

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 95: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Johannes 2: 28 – 3: 2

Gezang 218: 3, 4, 5

Schriftlezing: Openbaring 7: 1-8

Psalm 126

Preek

Elb lied 246

Geloofsbelijdenis

Gezang 20: 1, 2

Dienst der gebeden

Gezang 304

Zegen

Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door Aldert van Hoornaar (orgel) en Cees Trappenburg (trompet en bugel).

Psalm 104: 1, 3 

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 477 Geest van hierboven (met in de laatste regel ‘kind’ren’ ipv ‘zonen’!) 

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess.5: 12 – 24 (NBV21) 

Elb lied 148 Heilige Geest van God (2x) 

Gebed om Gods Geest 

Kindermoment, kinderen gaan hierna naar de kindernevendienst 

Bijbelgedeelten: Handelingen 2: 1 – 21 (NBV21) 

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind 

Schriftlezing: Johannes 4: 13 – 15  (NBV21) 

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade 

Preek: De heilige Geest wordt een bron in ons! (Joh. 4: 14) 

Elb lied 147: 1, 2, 3, 6 Heer, ik hoor van rijke zegen (NB in 1e couplet, ‘dropp’len’ vervangen door ‘druppels’ )

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Zegen, gesproken amen

Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei, in de Biesboschkerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Aanvangslied: Gezang 242: 6, 7

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 45: 1, 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 40: 1, 3

Gebed

Schriftlezing: Ezechiël 16: 1-14

Gezang 244: 2

Preek

Psalm 63: 1, 3

Gebed

Gezang 250, 2, 5

Zegen


Liturgie 21 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 mei, Weeszondag, in de Dorpskerk met ds. G. Oberink uit Urk.

Introlied Psalm 89: 1

Stil gebed, Votum, Groet

Introtekst Mattheus 28: 18, 20b

Psalm 89: 3

Gebed om de opening van Gods Woord

ELb lied 140

Schriftlezing Handelingen 1: 1-9

Gezang 234: 1

Schriftlezing Handelingen 1: 10-14

Gezang 234: 2

Schriftlezing 1 Timotheüs 3: 16

ELb lied 246: 1

Preek: Opname en … (Tekst: 1 Timotheüs 3: 16)

ELb lied 246: 2

Belijden, Apostolicum

ELb lied 246: 3

Gebeden

Collecte

Slotlied Psalm 99: 1, 8

Zegen, Amenlied

.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen, dat wij Zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Liturgie 21 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 68: 2 

Stil gebed 

Votum en groet

Elb lied 493: 1, 2, 3 Ik wil U prijzen, Heer (2: kennen, 3: houden) 

Gods geboden 

Elb lied 478 Zing, zing, zingen maakt blij 

Gebed  

Kindermoment en de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Jozua 6: 1 – 6; Filippenzen 2: 12 – 16  

Psalm 68: 7 

Preek: Geloven is….actief gehoorzamen.

Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen 

We herdenken Elly Hoeke 

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst en collecte-moment 

Elb lied 186a Leid mij, Heer

Zegen

Liturgie Hemelvaartsdag Biesboschkerk 09.30u

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 47: 2, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Elb lied 141 U hebt de overwinning behaald 

Gebed om de heilige Geest 

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Lukas 24: 36 – 53; Hand. 1: 1 – 14 

Gezang 231: 1, 3 Wij knielen voor Uw zetel neer

Preek: Hemelvaart is Jezus’ troonsbestijging.

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon! 

Zegen, gesproken amen

Liturgie 14 mei Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 14 mei in de Dorpskerk met ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee.

Aanvangslied: Elb lied 241: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 139: 1, 7, 14

Lezing van de Wet

Psalm 51: 5

Dienst van het Woord

Gebed

Kinderen ->knd (met kaars)

Schriftlezingen (HSV): Romeinen 11: 13 – 36

Elb lied 263: 1, 3, 4

Prediking,. Thema: ‘Het geheim van Israël.’

Gezang 304

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbede (kinderen terug)

Collecten

Psalm 138: 3, 4

Zegen met gezongen amen

Liturgie 14 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 mei in de Biesboschkerk met de heer Arie de Rover. Deze dienst is een jeugddienst met het thema: The power of women. Het jeugdkoor Op Weg verleent muzikale medewerking.

Het koor zingt

Intochtslied: Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen 

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: Michael W. Smith – Awesome God

Koor
Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 2, vers 1 – 10
Samenzang: Opwekking 638 – Prijs Adonai

Overdenking.

Zingen: Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij

Geloofsbelijdenis
Koor
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Opwekking 845 – De zegen

Zegen
Het koor zingt

Liturgie 7 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 mei in de Dorpskerk met ds. H.G.W. Groot Karsijn uit Herwijnen.

Psalm 95: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 297 (Hier in uw heiligdom)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Mat. 13: 44-46

Psalm 73: 8,10

Verkondiging

Gezang 487: 1, 2 (De Heer heeft mij gezien)

Geloofsbelijdenis (staande)

Gezang 303: 1 (De ware kerk des Heeren)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 308: 1, 2, 4 (In Christus is noch west noch oost)

Zegen, beantwoording met gezang 456: 3