Liturgie 19 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 september in de Biesboschkerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem. Deze dienst is een ouderendienst, waaraan het koor Soli Deo Gloria o.l.v. Carine Schutte medewerking zal verlenen.

Samenzang: Psalm 145: 3 (nieuwe berijming) ‘genadig en barmhartig is de Heer/ lankmoedig geduldig en vol goedheid altijd weer’

Stil gebed – votum en groet

Samenzang gemeente en koor: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (melodie: ‘the Rose’)

Aanvangstekst: Galaten 5: 22 ‘maar de vrucht van de Geest is… geduld’

Gebed

Koorzang: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ en ‘Nader tot U’

Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 34: 1-9 ‘HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig…’ en Nieuwe Testament:2 Petrus 3: 8-18 ‘beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid’

Wisselzang gemeente en koor: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

couplet 1: koor

couplet 2: vrouwen

couplet 3: koor/ gemeente

couplet 4: mannen

couplet 5: koor/gemeente

Verkondiging met als thema: ‘GEDULD’

Samenzang: Gezang 460: 1, 3, 4 ‘Loof de Koning, heel mijn wezen/ gij bestaat in zijn geduld’

Lezing van de apostolische Geloofsbelijdenis

Koorzang: ‘The Lord Jesus Christ’ en ‘Voor de bloemen op de velden’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Samenzang gemeente en koor: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Liturgie 19 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst, die de start geeft aan het nieuwe seizoen. Het thema is ‘Van U is de toekomst!’ en de band Concrete verzorgt de muzikale begeleiding.

Opwekking 715: Wat houd ik van uw huis

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking 174: Juich want Jezus is Heer

Tien geboden in eenvoudige taal

Opwekking 389: Create in me a clean hart

Gebed

Schriftlezingen: Mattheus 6: 5 – 15 en Jesaja 11: 6 – 10 (NBV)

Opwekking 436 Onze Vader

Opwekking 665: Tot aan die dag

Preek: Van U is de toekomst!

Wat de toekomst brenge moge, op de melodie van ‘the Rose’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 12 sep Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging.

Psalm 146: 1, 2

Votum en groet

Psalm 146: 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 242: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Avondmaal

Elb lied 242: 3 Spreek Gij het woord

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 8

Psalm 99: 3, 5

Preek

Psalm 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten

Psalm 146: 4, 5

Zegen

Liturgie 12 sep Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 100: 2, 3, 4

Votum en groet

Psalm 103: 1, 5 

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Joh. 4: 7 – 21

Gezang 481: 1, 3 O grote God die liefde zijt

Preek

Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Avondmaal: lezen van het formulier.

Gezang 426: 1 Zou ik niet van harte zingen

Gezang 426: 2 Als een vogel

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader.

Collectemoment

Elb lied 382: 1, 2, 3 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 5 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 september in de Dorpskerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 103: 1 en 3 

Votum en Groet

Psalm 103: 5

Verootmoediging en genadeverkondiging

Gezang 436: 1

Wet

Psalm 119: 37

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezingen: Galaten 4: 1 – 7 en Lukas 15: 18 – 21  (HSV)

Gezang 48: 1 en 6

Verkondiging

Elb lied 376 (Nederlandse tekst)

Lezing gedeelte van het formulier voor het Heilig Avondmaal

Elb lied 285: 1 en 4

Voorbeden en Dankzegging

Bekend maken de collectedoelen

Gezang 409: 1 en 5

Liturgie 5 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 september in de Biesboschkerk. Deze dienst is een jeugddienst met als thema ‘Greatness of our God’. De spreker is de heer Pal Balogh en de muziek wordt verzorgd door Brand New.

Lied voor de dienst: Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Opwekking 671 – Lof aanbidding

Gebed om opening van het woord

Schriftlezing: Job 38: 1-11 (BGT), Job 38: 18-27 (BGT), Job 38: 36-41 (BGT)

Samenzang: Open the Eyes of My Heart – Micheal W. Smith

Overdenking: Greatness of our God

Samenzang: Our God – Chris Tomlin

Geloofsbelijdenis: Opwekking 747 – Wij geloven

Dankgebed en voorbeden

Collecte: King of my heart – Bethel Music

Gedicht van jeugddienstcommissie

Samenzang: Opwekking 720 – God maakt vrij   

Zegen

Lied na de dienst: The blessing – Elevation Worship

Liturgie 29 aug Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 augustus in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 87: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 42: 1, 3

Gebed

Schriftlezingen: Richteren 10: 17 – 11: 11; Joh. 4: 1 – 9, 16 – 19, 24 – 30

Psalm 94: 2, 10

Preek: ‘Buitensluiting en evangelie.’

Gezang 239: 1, 3, 5 Kom Schepper God

Geloofsbelijdenis

Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 481: 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid

Zegen

Liturgie 29 aug Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 augustus in de Biesboschkerk met ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm 105: 1 en 2

Elb lied 351 (Machtig God, Sterke Rots)

Psalm 86: 4

Psalm 99: 1 en 2

Gezang 473: 1, 2 en 5

Elb lied 382 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Schriftlezing: 2 Kronieken 7:  11 – 22. Het thema van de preek is: ‘Belofte en Waarschuwing.’ (Belofte vers 14 en Waarschuwing vers 17-22)

Liturgie 22 aug Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 augustus in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 78: 1, 2

Votum en groet

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Gods geboden: Romeinen 12: 9 – 21

Elb lied 459 Lees je Bijbel, bid elke dag

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 34: 1 – 11; 1 Petrus 2: 1 – 4

Psalm 34: 1, 4

Preek

Gezang 470: 1, 4 Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 22 aug Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 augustus in de Biesboschkerk met kerkelijk werker R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Psalm 91: 5 en 6

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Gezang 285: 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 16

Elb lied 448: 1, 2 en 3

Verkondiging: ‘Hagar, terug naar je plaats.’

Gezang 429: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 245: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Gezang 432: 1 en 3

Zegen beantwoord door gemeente met gezang 456: 3