Wijk 1 – liturgie 1 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 68: 7

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 356: 1, 3 Van U wil ik zingen

Gods geboden: Exodus 20

Psalm 25: 4

Gebed

Kinderlied: Op Toonhoogte 310: Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt (“dat jij de ander” i.p.v. “gij elkander”)

Schriftlezingen: Lukas 10: 21 – 28; Lukas 12: 49 – 53

Gezang 330: 1, 3 Heb dank, o God van alle leven

Preek. Thema: Je naaste liefhebben, in tijden van verdeeldheid.

Elb lied 224 God wijst mij een weg

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied Op Toonhoogte 150: Heer U bent mijn leven

Zegen

Wijk 1 – liturgie 1 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 november in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 72: 1 en 4

Votum en groet

Psalm 79: 5

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Matt 14: 1 t/m 21 HSV

Gezang 463: 2, 3 en 4

Preek: Een wonderbaarlijke spijziging.

Elb lied 212

Geloofsbelijdenis

Gezang 446: 1 t/m 4

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 247: 1 en 4

Zegen

Wijk 1 – liturgie 25 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 oktober in de Biesboschkerk met ds. H. Poot uit Oldemarkt.

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 669

Geloofsbelijdenis

Psalm 98: 4

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 6: 1- 8

Psalm 86: 4

Schriftlezing: Romeinen 14:1-3, 13 -17

Opwekking 469, Kadosh

Verkondiging

Gezang 91: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbeden

(Collecte)

Elb lied 194

Zegen

Wijk 1 – liturgie 25 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 oktober in de Biesboschkerk met ds. D. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 33: 1                                    

Votum en groet

Psalm 33: 2                                               

Gebed van verootmoediging

Psalm 32: 2

Leefregel                                

Psalm 32: 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing 1: Openbaring 1: 9 – 20 (NBV)

Gezang 328: 1

Schriftlezing 2: Openbaring 3: 7 – 13 (NBV)

Gezang 328: 2 en 3

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel, aansluitend

Elb lied 411

Dienst der gebeden

Inzamelingsmoment

Elb lied 406

Zegen, beaamd door gesproken Amen


Bij de Schriftlezingen

De Schriftlezingen zijn in deze dienst uit het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes.

De Openbaring van Johannes is veelbesproken. Er zijn de eeuwen door, zowel onder Bijbelwetenschappers als gewone lezers, veel vragen van allerlei aard gesteld over de inhoud, bijv. over de betekenis van de vele symbolen, die in de tekst voorkomen. Misschien vindt u het wel een moeilijk gedeelte van de bijbel en dat is niet verwonderlijk.

Het eerste, wat ons voor een beter begrip kan helpen, is het boek te zien als profetie.

Profetie is geen waarzeggerij over wanneer een bepaalde gebeurtenis precies zal plaats vinden; profetie is verkondiging van het Woord van God; de vervulling van zo’n profetie is ook niet eenmalig: de profetie houdt zijn kracht de eeuwen door, ook nu in onze tijd. Het is een realiteit, hoewel nog verborgen in de toekomst.

Het tweede punt is, het boek Openbaring te zien in het licht van het O.T. Het taalgebruik lijkt op dat van O.T.- profeten als Ezechiël, Daniel en Zacharia.

Bij het lezen van de Openbaring van Johannes moet je bij wijze van spreken het O.T. er voortdurend naast houden.

Voor ons behoeft de Openbaring van Johannes geen mysterieus, geheimzinnig en griezelig boek te zijn. De bedoeling van het boek is, troost en bemoediging te schenken aan de christelijke gemeente.

Het gaat in de Openbaring van Johannes in grote lijnen om het verloop van de grote strijd tussen de machten van het kwaad enerzijds en Christus en Zijn kerk anderzijds. Deze strijd voltrekt zich in de periode tussen de Hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst. Dat is dus ook de tijd, waarin wij leven.

Het maakt de inhoud dus actueel: het is ook voor ons bestemd.

Wijk 1 – liturgie 18 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Thema van de preek: Gods Woord: vuur, hamer en voedsel

Psalm 146: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 1 God heeft het eerste woord

Gebed

Schriftlezingen: Jeremia 23: 21 – 29; Kol. 3: 12 – 17

Gezang 326: 1, 2, 3 Een rijke schat van wijsheid

Preek

Gezang 326: 4, 5 Maar wie op ’t Woord vertrouwen

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 500 More love, more power

Zegen; gesproken amen

Wijk 1 – liturgie 18 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 oktober in de Biesboschkerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk.

Psalm 32 vers 1 en 4

Votum/groet

Elb lied 312 (Jezus vol liefde)

Wetslezing

Gezang 463 vers 1, 2, 4 (O Heer die onze Vader zijt)

Gebed

Moment voor jong en oud

Elb lied 479 vers 1, 2 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)

Schriftlezing: Romeinen 5 vers 18 t/m 6 vers 11

Psalm 63 vers 1, 2

Prediking: ‘De oude en de nieuwe mens.’

Gezang 78 vers 1, 2, 3  (Laat me in U blijven)

Dankgebed

Gezang 290 vers 1, 2, 3, 6 (Er is een land)

Zegen