Liturgie 23 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 januari in de Dorpskerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk.

Psalm 27, vers 1 en 7

Votum / groet

Wetslezing

Elb lied 308, vers 1 en 4 (Doorgrond mijn hart)

Gebed

Schriftlezing: Marcus 6, vers 45 t/m 56

Gezang 467, vers 1 en 2 (O eeuwige Vader)

Verkondiging: ‘Maar ik ben Jezus niet.’ (Aandachtspunten: Zienswijze, In gebed, In actie, Sterke kanten, Niet alleen, Eigenlijk, Verwondering.)

Gezang 308, vers 1, 2, 3 (In Christus is noch west)

Dankgebed

Elb lied 357, vers 1, 3, 4 (Vreugde vreugde)

Zegen

Liturgie 23 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een jeugddienst. Het thema is: ‘Love to be single?’ De muzikale begeleiding is in handen van Matthijs Hoogendijk.

Lied voor de dienst: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie en Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn

Welkomstwoord

Opwekking 488 – De kracht van uw liefde

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 825 – Reckless love

Gebed om opening van het woord

Schriftlezingen: Psalm 37: 1-6, Matteüs 19: 10-12, 1 Korinthe 7: 1-9 en 25-40 uit NBV 21

Opwekking 847 – Onze schuilplaats is God

Overdenking: Love to be single?

Samenzang: Lauren Daigle – Trust in you

Geloofsbelijdenis: Opwekking 747 – Wij geloven

Dankgebed en voorbeden

Collecte: For King & Country – God only knows

Opwekking 720 – God maakt vrij

Zegen

Lied na de dienst: Opwekking 836 – Door en door goed

Liturgie 16 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 16 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 29: 1, 6

Votum en groet

Psalm 146: 1

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 12

Psalm 146: 2, 3

Preek

Gezang 6: 1, 5 Ik zing voor de Heer en prijs Zijn gezag

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356 Van U wil ik zingen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Psalm 146: 4, 5

Zegen

Psalm 29: 1, 6

Votum en groet

Psalm 146: 1

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 12

Psalm 146: 2, 3

Preek

Gezang 6: 1, 5 Ik zing voor de Heer en prijs Zijn gezag

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356 Van U wil ik zingen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Psalm 146: 4, 5

Zegen

Liturgie 16 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 januari in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gezang 463: 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Gezang 463: 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest, na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 6: 7 – 13

Psalm 103: 1

Schriftlezing: Marcus 6: 30 – 44

Psalm 103: 2 en 9

Overdenking

Gezang 355: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 474: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3

Liturgie 9 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 9 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 81: 1, 2

Votum en groet

Psalm 126: 2, 3

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17 

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed

Kinderen van groep 1-8 gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Spreuken 11: 23 – 31; 2 Korinthe 9: 1 – 11

Psalm 81: 7, 8

Preek

Gezang 465: 1, 4 Van U zijn alle dingen

We gedenken Charlotte Pellicaan

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen

Liturgie 9 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 9 januari in de Biesboschkerk met dr. B. Engelfriet. Deze dienst is een leerdienst.

Psalm 82: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Geloofsbelijdenis

Psalm 103: 2, 3

Gebed

Schriftlezing O.T.: Deut. 4: 15-20 en Richt. 13: 1-5

Gezang 3: 2, 3, 4

Schriftlezing N.T.: Matt. 2: 10-23

Gezang 166: 1, 4

Preek

Gezang 292: 1, 2

Gebed

Collecte-aankondiging

Psalm 150: 1

Zegen met gezongen amen, gezang 456: 3

Liturgie 2 jan Dorpskerk 15.30u

Liturgie voor de middagdienst van zondag 2 januari in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Elb lied 58: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 252: 1 en 2

Gebed

Schriftlezing: Lucas 13: 1 – 9

Psalm 92: 7 en 8

Verkondiging

Psalm 103: 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Gezang 169: 5 en 6

Gebed                                    

Collecte

Elb lied 177: 2 en 4

Zegen

Gezang 456: 3

Liturgie 2 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 januari in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm  98: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Inleidende woorden

Psalm  98: 3 en 4

Gebed om de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Onze kinderen gaan naar hún dienst

Schriftlezing: Evangelie-Johannes 15,1-17 (editie: NBG- 1951)

Gezang  78: 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging: Evangelie-Johannes 15: 5c: “want zonder Mij kunt u niets doen.”

Elb lied 246: 2 

Belijdenis van het geloof in God: Geloofsbelijdenis Nicaenoconstantinopolitanum

Elb lied  218: 3

Gebed: Dank, voorbeden, stil moment en het Onze Vader

Onze kinderen komen terug in de dienst

Inzameling van de gaven

Psalm  93: 1 t/m 4

De zegen van God, beantwoord met gezang 456: 3

Enkele vooraf-opmerkingen bij de Zondagmorgendienst van 2 januari

De Schriftlezing is Evangelie-Johannes 15,1-17. Als kerntekst voor de uitleg en verkondiging is gekozen vers 5c: “want zonder Mij kunt u niets doen.” Woorden direct uit Jezus’ mond!

De keuze van dit Schriftgedeelte èn deze kernwoorden is uiteraard niet willekeurig. Het is nu de tweede dag van het Nieuwe Jaar. Hóe gaan we deze nieuwe periode in ons leven in?

Met ‘ik zal …, ik wil …, ik ga …, ik heb dit gepland …, ik denk dat ik …’. Als Kerk van Jezus Christus zijn we geroepen Zijn woorden te horen èn te doen. Deze volg-orde: horen en dan doen. Jezus laat ons horen in de eerste zondagmorgenkerkdienst van het jaar: “want zonder Mij kunt u niets doen.”

Door en door heldere woorden. Maar ik kan toch wel iets doen, iets betekenen? Neen: NIETS!

Tenminste wat in Gods ogen GOED is. Wij als Kerkmensen, wij gelovigen in Jezus Christus, worden op onze plek gezet; we houden niets over (althans wat van/uit ons mensen afkomstig is). Om dit met een geliefd (!) gezang te zeggen: ‘moede kom ik, arm en naakt.’ Maar wanneer Jezus Christus zegt: ‘niets zonder Mij’ laat Hij het daar niet bij.

In de Kerstacht is het uitgebazuind, bestemd om te horen door de héle wereld: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap.” Jezus de Zaligmaker is geboren. Hij is ALLES voor U!

Wat u niet hebt, ook niet zult bemachtigen of produceren – maar wat Hij wel van ons vraagt- GEEFT HIJ! Gratis! Wat wordt dat een gelukkig Nieuw Jaar!

ds. S. Jumelet/ Zaltbommel

Liturgie 31 dec Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Oudejaarsavond, vrijdag 31 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65: 6

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Lukas 12: 13-21; Jakobus 4: 13-17; 5: 7-12

Gezang 350 God, die leven hebt gegeven

Preek

Gezang 473: 1, 4, 5, 7 Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Gezang 313: 1, 2, 3, 6, 7 Zonne der gerechtigheid

Gedicht

Collectemoment

Elb lied 406 Eens zal op de grote morgen

Zegen

Liturgie 1 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari, in de Dorpskerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Gezang 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 302 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing OT: Psalm 2

Psalm 93: 1 en 4

Schriftlezing NT: Openbaring 12: 1 – 6

Gezang 483: 1 en 6

Verkondiging

Elb lied 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Geloofsbelijdenis

Gezang 255: 1

Gebeden

Collecten

Gezang 460: 1, 2 en 3

Heenzending/nieuwjaarswens

Zegen