Liturgie 11 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 december in de Biesboschkerk met spreker Pieter Jan van der Wolf uit Zuid-Scharwoude. Deze dienst is een jeugddienst met het thema ‘Geestelijke strijd’. De muzikale begeleiding is in handen van Kingdom.

Lied voor de dienst: Ik loop de wedloop – Opwekking 564

Welkomstwoord

Intochtslied: Wie vrees ik nog – Opwekking 760

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Zegekroon – opwekking 764

Gebed om opening van het Woord

Samenzang: De strijd behoort u toe / Battle Belong

Overdenking: ‘Geestelijke strijd’ inclusief schriftlezing Nehemia 4, vers 1 – 15

Samenzang: Hoor O Israël – Opwekking 368

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Uw liefde wint elke strijd – Opwekking 813

Zegen

Lied na de dienst: Amazing Grace – Trinity

Liturgie 4 dec Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 december in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zetten we de viering van het heilig Avondmaal voort en zeggen we dank.

Psalm 72: 1, 4  

Votum en groet 

Gezang 482: 1, 2, 3 De eersten zijn de laatsten  

Geloofsbelijdenis  

Gezang 117: 1, 4 Hoe zal ik U ontvangen   

Voortzetting heilig Avondmaal 

Gezang 117: 5  

Gebed van dankzegging en om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest  

Schriftlezing: 1 Samuël 23  

Gezang 482: 4, 5 Het onderste komt boven  

Preek 

Gezang 482: 6, 7, 8 Zo hoog zijn Gods gedachten  

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collecten  

Gezang 127: 5, 6, 6 Juicht nu, trots al uw zorgen 

Zegen 

Liturgie 4 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 december in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

Psalm 99: 1, 8  

Votum en groet 

Gezang 1005 (Liedboek 2013): 1, 2 Zoekend naar licht, hier in het duister  

Gods geboden: Kol. 3: 12 – 17   

Gezang 1005 (Liedboek 2013): 3, 4, 5 Zoekend naar brood, lijden zij honger   

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest  

Komt als een kind in onze nacht (projectlied)  

Kindermoment over “Maria wacht op de komst van Jezus”  

Het lied van Maria   

Schriftlezing: Lukas 1: 26 – 38  

Gezang 132: 1, 2, 3 Er is een roos ontloken  

Preek  

Elb lied 315 U die mij geschapen hebt (2x)  

Lezing van het Avondmaalsformulier 

Gezang 118: 1, 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

Viering heilig Avondmaal 

Gezang 127:1, 2, 3, 4 Gaat stillen in den lande 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment  

Gezang 456: 1, 2 Zegen ons algoede 

Zegen 

Liturgie 27 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 november in de Biesboschkerk met ds. Poot. Deze dienst is een leerdienst met het thema: ‘Chanoeka versus advent: Jezus is het licht in de wereld!’

LB 1005: 1, 2 en 5

Stil Gebed, Votum en Groet

Gezang 75: 1 en 8

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49: 1 – 9

Opwekking 595

Schriftlezing: Johannes 10: 22 – 30

Psalm 97: 1, 3 en 6

Verkondiging

Gezang 67: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Psalm 72: 7

Zegen

Liturgie 27 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 november in de Dorpskerk met pastoraal medewerker H. Dekker uit Dussen. In deze dienst bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal van zondag 4 december.

Aansteken eerste Adventskaars

Welkom door ouderling van dienst

Psalm 25: 1 en 7 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Bemoediging en Groet

Korte inleiding op de dienst

Leefregel

Gezang 120: 1 en 3 (Heft op uw hoofden, poorten wijd)

Gebed

Kindermoment met Adventsproject

  • zingen projectlied (de kinderen komen tijdens het zingen naar voren);
  • projectmoment inclusief gedicht;
  • zingen van het weeklied;
  • aansteken van het kaarsje;
  • kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: Mattheus 1: 18 – 21

Gezang 122: 1, 2 en 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Schriftlezing: Jakobus 5: 7 – 9

Gezang 126: 1 (Verwacht de komst des Heren)

Overdenking

Elb 99: 1, 5 en 7 (Op aarde plant het kwaad zich voort)

Lezen formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 124: 1, 2, 3, 4 en 5 (Nu daagt het in het oosten)

Zegen

Gezang 456: 3

Liturgie 20 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, in de Dorpskerk met ds. C.M. van Loon uit Rotterdam.

Psalm 62: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.’ (Openbaring 14: 13)

Elb lied 410

Gebed

Lezing uit de Bijbel: Genesis 23 HSV

Psalm 103: 1, 6 en 7

Preek over het thema: ‘Einde of nieuw begin?’ naar aanleiding van Genesis 23: 19

Gezang 299: 1, 2, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 297

Collecten

Elb lied 132

Zegen

Liturgie 20 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 31: 1 

Stil gebed 

Votum en groet

We herdenken Wim Verhagen, overleden op 8 november 2022 

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12: 9-21 (NBV21) 

Gezang 488b: 1, 2, 4 Zolang er mensen zijn op aarde

Gebed 

Kindermoment, de kinderen van groep 1 t/m 6 mogen naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Psalm 31: 1 – 6 (NBV21) en Lukas 23: 33 – 47 (NBV21) 

Psalm 31: 3, 4 

Preek: “In Uw hand leg ik mijn geest.” 

Elb lied 114: 1, 7, 8 Als ik in gedachten sta 

(De kinderen komen terug in de dienst) 

Herdenking van de overleden gemeenteleden van het kerkelijk jaar 2021-2022 

Gedicht ‘Vergeet niet hoe wij heten’ van Willem Barnard

Elb lied 221 Geprezen zij de Here 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment

Elb lied 413: 1, 3, 4 Lichtstad met uw paarlen poorten  

Zegen, gesproken amen

Liturgie 13 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 november in de Biesboschkerk met voorganger Corné den Breejen. Deze dienst is een jeugddienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Tutti.

Lied voor de dienst: Het koor zingt 1 lied

Welkomstwoord

Intochtslied: Sela – Thuis

Aanvangswoord en groet

Samenzang:  Opwekking 764 – Zegenkroon

Koor: zingt 2 liederen

Gebed om opening van het Woord, vrij gebed

Samenzang: Opwekking 868 – Hoop en redding

Preek (Schriftlezing zit hier in verwerkt)

Samenzang: Opwekking 665 – Tot aan die dag

Gesproken geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbede

Koor: zingt 2 liederen

Collecte

Samenzang: Opwekking 668 – Heer U bent goed

Zegen

Lied na de dienst: het koor zingt 1 lied

Liturgie 13 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 434: 1, 2, 3 Lof zij de Heer 

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17  

Elb lied 314 Maak mij rein voor U 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen groep 7-8 naar de KND 

Schriftlezingen: Micha 6: 6 – 8 en Mat. 9: 9 – 13  

Gezang 434: 4, 5 Lof zij de Heer 

Preek

Elb lied 307 Wij die met eigen ogen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen

Liturgie 6 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 118: 1, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 477 Geest van hierboven (NB laatste regel: “kind’ren” ipv “zonen”) 

Gods geboden 

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest  

Kindermoment; Kinderen groep 1-6 gaan naar de KND.

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 10 – 14   

Gezang 93: 1, 2 Bij ’t steken der bazuinen

Preek

Elb lied 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen KND komen weer terug.

Collectemoment 

Elb lied 372 Mijn Jezus, mijn Redder (2x) 

Zegen; gesproken amen