Liturgie 6 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Tweede Adventszondag, 6 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal de heilige Doop bediend worden.

Psalm 47: 2, 3

Votum en groet

Elb lied 454 – Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 458 – Laat zo je licht maar schijnen

Elb lied 278: 1, 2 – Laat de kinderen tot mij komen (Novi wordt binnen gebracht)

Doopformulier en vragen

Bediening van de heilige Doop

Vraag aan de gemeente

Opwekking Kids 185 – De Here zegent jou (staande)

Overhandiging van de doopkaart

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 5: 13 – 16 (NBV)

Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer

Projectmoment kindernevendienst: God schept het licht (Genesis 1: 1-5) met filmpje van de “Zandtovenaar” en luisterlied.

Preek: ‘Laat zo je licht maar schijnen.’

Gezang 481: 1, 2 – O grote God die liefde zijt

We gedenken twee overleden gemeenteleden; Gezang 14: 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 393 – Wij gaan op weg, met brandend hart

Zegen; gesproken amen.

Liturgie 6 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Tweede Adventszondag, 6 december, in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Elb lied 109: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65: 1 en 2

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Lukas 1 vs. 5-25 (NBV)

Gezang 127: 1 en 7

Uitleg en verkondiging, thema: ‘Luisteren in de stilte.’

Gezang 118

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gezang 124: 1, 2 en 4

Heenzending en zegen

Liturgie 29 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Eerste Adventszondag, 29 november, in de Biesboschkerk met onze oud-predikant T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 43: 3

Votum en Groet

Psalm 43: 4 en 5

Leefregel

Gezang 437: 1 en 2

Gebed

Schriftlezing: Johannes 8: 12 – 19

Elb lied 174

Kindermoment. Kerstproject ‘Dicht bij het Licht, het thema is: ‘Jezus is het licht voor de wereld.’

Prediking: ‘Ik ben het Licht der wereld.’

Gezang 124

Dienst der gebeden

Collecte

Elb lied 382: 1 en 3

Zegen

Liturgie 29 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Adventszondag, 29 november, in de Biesboschkerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Psalm 71: 1, 2

Gods gelofte en groet

Psalm 71: 4, 8

Eerste Schriftlezing uit Jesaja: 7: 9b-17

Gezang 125: 1

Tweede Schriftlezing uit Mattheüs 1: 18-25

Gezang 125: 3

Preek over Jesaja: 7: 14, ‘Immanuël’

Gezang 118

Geloofsbelijdenis

Elb lied 109: 1, 2

Psalm 27: 7

Liturgie 22 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 november in de Biesboschkerk met kand. A.L. Kornaat uit Klundert.

Psalm 19: 1

Votum en Groet

Verootmoediging, gezang 177: 4, 5 en 6

Geloofsbelijdenis, antwoord: Psalm 78 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 12: 1 – 21

Het thema van de dienst is: ‘God verandert mensen…’

Voorbereiding op de verkondiging: gezang 435: 2, 4 en 5

Verkondiging

Antwoord op de verkondiging: gezang 93: 1, 2 en 6

Dienst van de gebeden en van de gaven

Psalm 30: 5

Zegen

Liturgie 22 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst herdenken wij degenen die ons in het kerkelijk jaar 2019-2020 ontvallen zijn.

Psalm 118: 1, 3

Votum en groet

Psalm 118: 5

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12: 9 – 21 (NBV)

Gezang 300: 1, 4, 6 Eens als de bazuinen klinken

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderlied: Elb 411 Jezus leeft in eeuwigheid

(de kinderen van groep 1 t/m 6 mogen naar de oppasruimte)

Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5; Openbaring 21: 1 – 7 (beide NBV)

Gezang 288: 1, 4, 5 Eens komt de grote zomer

Preek: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’

Gezang 290: 1, 2, 5 Er is een land van louter licht

(kinderen komen terug)

We herdenken degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar 2019-2020 van ons zijn heengegaan en noemen hun namen. Hierna volgt een moment van stilte.

Overleden in het kerkelijk jaar 2019-2020

11-12-2019 Jacob Marius Leeuwenburgh, 74 jaar

19-12-2019 Antonia van Oord-van Drunen, 82 jaar

30-12-2019 Arie Bijland, 77 jaar

17-01-2020 Pieternella Klazina de Klerk-Hoegee, 105 jaar

26-01-2020 Hendrik Kooijck, 91 jaar

27-02-2020 Antonia van der Steenhoven-van Es, 83 jaar

19-03-2020 Cornelia Margaretha Anna van Loon, 92 jaar

11-04-2020 Albertus Jacobus Klop, 85 jaar

15-05-2020 René Christian Doeland, 70 jaar

17-07-2020 Teuna Anna Petronella van Drunen-Hoeke, 75 jaar

17-07-2020 Cornelia Visser-van den Hoek, 97 jaar

01-08-2020 Albert Arie Stam, 76 jaar

20-08-2020 Arie Teunis Cornelis Snoek, 91 jaar

25-09-2020 Lena Konings-Grootenboer, 90 jaar

23-10-2020 Johanna Schaddelee-Spaargaren, 90 jaar

29-10-2020 Antonie Willem Gerrit Visser, 58 jaar

01-11-2020 Dirk Adrianus van Ooijen, 73 jaar

04-11-2020 Cornelis van den Heuvel, 77 jaar

09-11-2020 Cornelis Burgers, 66 jaar

Gedicht ‘Het ene lied’ van Inge Lievaart, voorgelezen door Alie Verdonk

Lied ‘Ik zal er zijn’, van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 413: 1, 2, 4 Lichtstad met uw paarlen poorten

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Uitleidend orgelspel: Gezang 416, Liedboek 213, Ga met God en Hij zal met je zijn (instrumentaal)

Liturgie 15 nov Biesbochkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 65: 1, 2 

Votum en groet

Gezang 444: 1, 2 Grote God, wij loven U

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Schuldbelijdenis PKN over WO2 en antisemitisme

Psalm 51: 1 en 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Richteren 12: 1 – 7, Galaten 3: 24 – 28; 6: 1 – 4

Gezang 178: 1, 2, 4, 6 Jezus, om Uw lijden groot

Preek: Sjibbolets en Jezus

Elb lied 217 U maakt ons één

Avondmaal: lezen tweede deel van het formulier

Elb lied 406: 1, 2 Eens zal op de grote morgen

Avondmaal

Elb liedv406: 3, 4 Eens zal op de grote morgen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 396: 1, 2 Grijp toch de kansen

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie 15 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 november in de Biesboschkerk met ds. G. Wolters uit Almkerk. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 118: 1, 6

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 118: 8, 9

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Lezing van het formulier

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Gezang 192: 1, 2, 3, 4

Viering van het Heilig Avondmaal

Schriftlezing Jesaja 3: 4-6

Gezang 192: 5

Lofprijzing

Dankgebed

Gezang 192: 6

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 1-11

Gezang 210: 1, 4

Verkondiging

Gezang 219: 1, 2, 3, 6

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 132

Zegen

Liturgie 8 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100: 3, 4

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 3

Gezang 395: 3, 4 Spreek zelf in mij het rechte woord

Preek: Spreek, want Uw dienaar luistert.

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Geloofsbelijdenis

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 500 More love, more power

Zegen, gesproken amen

Liturgie morgendienst 8 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 november in de Biesboschkerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk, met voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

Psalm 72 vers 4 en 7

Votum en Groet

Psalm 97 vers 1

Wetslezing

Psalm 97 vers 5 en 6

Gebed

Moment voor jong en oud

Elb lied 399: Ik was hongerig

Schriftlezing: Leviticus 19 vers 1 t/m 14

Gezang 285 vers 1 en 4 (Geef vrede)

Verkondiging: ‘Het onderste uit de kan niet.’

Elb lied 328: Breng dank

Voorbereiding Heilig Avondmaal: lezing van een deel van het formulier

Dankgebed

Gezang 319 vers 1, 4, 5 (Looft God)

Zegen