Liturgie 19 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 19 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 86: 1, 2

Votum en groet

Psalm 86: 3, 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Viering heilig Avondmaal

Gezang 182: 3, (4), 6 Die gewillig waart ten dode

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1 – 6

Psalm 86: 5, 6

Preek

Psalm 86: 7

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 285: 1, 3 Geef vrede Heer, geef vrede

Zegen

Liturgie 19 jun Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 89: 1

Votum en groet

Elb lied 355 Vader God, ik vraag me af

Gods geboden: Rom. 13: 8 – 11

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

1 Samuël 18

Gezang 44: 1, 2, 3 Dank, dankt nu allen God

Preek: “Alles groeit: Davids status, Sauls angst en de liefde van alle anderen voor David.”

Elb lied 371: 1, 2 Mijn Jezus, ik houd van U

Lezing van het avondmaalsformulier

Elb lied 371: 3, 4 Ik zal van U houden in leven en dood

Viering heilig Avondmaal

Gezang 75: 2, 3, 8, (10), 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen

Liturgie 12 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 juni in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam. In deze dienst doen we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 juni.

Psalm 8: 1 en 3

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 8: 4 en 6

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 (NBV)

Elb lied 88: 1, 2, 3 en 4

Preek. Thema: ‘God is geen drone-piloot.’

Gezang 150: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 255: 1 en 2

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gezang 255: 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Elb lied 140

Zegen

Liturgie 12 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst met het thema: ‘De balk en de splinter… zeg maar niks meer?!’ Tijdens de dienst markeren we de overstap van drie kinderen van de kindernevendienst naar de 12+ club en catechese.

Psalm 98: 1,2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 430 Een wijs man

Tien geboden in eenvoudige taal

We hebben allemaal wat (Elly & Rikkert van album ‘Een boom vol liedjes’)

Gebed

Opwekking 488 ‘De kracht van Uw liefde’

Lukas 6: 36 – 45 (BGT)

Opwekking 802 Hier is mijn hart, Heer

Preek: ‘De balk en de splinter… zeg maar niks meer?!’

Ik wens jou (Trinity)

Overstapmoment groep-8-kinderen van de kindernevendienst

De zegen van God (Opwekking Kids 311)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en luisterlied

Opwekking 764 ‘Zegekroon’.

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Het Thema is: “Pinksteren: in vuur en vlam voor God!” Het orgel en de piano worden bespeeld door Gerton Hoogerwaard, op cajon Maurice Hoogerwaard.

Psalm 148: 3, 6

Votum en groet

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess. 5: 12-24 (NBV21)

Kinderlied: ‘Door de kracht’ van Elly & Rikkert

Gebed om Gods Geest

Handelingen 2: 1-18 (NBV21)

Openbaring 3: 14-22  (NBV21)

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade

Preek: “Pinksteren: in vuur en vlam voor God!”

‘Kom heilige Geest’ van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

‘De wind steekt op’ van Sela

Zegen; beantwoord met gesproken amen

Liturgie Eerste Pinksterdag Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni, in de Dorpskerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

Psalm 87: 1 ‘Op Sions berg…’

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 87: 2, 3, 4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing Joël 2: 28-32

Gezang 39: 4, 5, 6  (melodie van Psalm 101)

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24, 37-41

Gezang 39: 7, 8, 9

Prediking, de kerntekst is Handelingen 2: 39

Elb lied 150 ‘Ruis, o Godsstroom der genade’

Apostolische geloofsbelijdenis

Elb lied 341 ‘Heer, God, U loven wij… belijden wij’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’

Collectemoment

Psalm 32: 3 ‘Gij zult aan mij al uw beloften staven’

Zegen, beantwoord door te zingen gezang 456: 3

In de preek staat centraal Handelingen 2: 39: “Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen…” Welke belofte is dat? En hoe krijg je daar deel aan? Er blijkt sprake te zijn van een dubbele belofte, met een dubbele voorwaarde. Kom maar luisteren hoe dit precies zit!

Liturgie 29 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 mei in de Biesboschkerk met ds. Guido van der Neut. Deze dienst is een Ouderendienst met als thema: ‘Afscheid nemen doet pijn…maar is niet het einde!’

Psalm 108: 1, 2 (OB)

Votum

Psalm 25: 2, 7 (OB)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Genesis 24: 52 – 65; Handelingen 20: 32 – 38  (HSV)

Elb 327a Tel uw zegeningen (2 x)

Preek: ‘Afscheid nemen doet pijn…maar is niet het einde!’

Joh. de Heer 890 Is uw paspoort getekend

Geloofsbelijdenis

Psalm 43: 3, 4 (OB)

Dankwoord aan de leden van christelijk gemende zangvereniging Soli Deo Gloria

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb 409 Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140)

Zegen

Toespraak door Piet van Veen, de laatste voorzitter van het koor Soli Deo Gloria

Gezang 44: 1, 2, 3 Dankt, dankt nu allen God

Liturgie 29 mei Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 mei in de Dorpskerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 25: 2 en 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 149: 1 en 2

Wetslezing

Psalm 119: 12 en 66

Gebed om de Heilige Geest

Kaarsmoment voor de Kindernevendienst

Schriftlezing: Deut. 27: 1 t/m 10

Elb lied 263: 1, 3 en 4. (Melodie van het joodse volkslied als bijv. Joh de Heer 916)

Preek. Deut. 27: 9 

Gezang 477

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 382 

Zegen

Liturgie Hemelvaartsdag Dorpskerk 09.30u

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 47: 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 469 Wil je wel geloven

Gebed om de heilige Geest

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Hand. 1: 1 – 14

Gezang 231: 1, 3 Wij knielen voor Uw zetel neer

Preek

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon!

Zegen

Liturgie 22 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 mei in de Dorpskerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Psalm 98: 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 328 Here Jezus om uw woord

Gebed

Schriftlezing: Johannes 16: 5-15

Psalm 25: 2 Here, maak mij uwe wegen

Preek

Gezang 305 Waar God de Heer zijn schreden zet

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 5, 6 De Heer is mij tot hulp en sterkte

Avondgebed

Elb lied 175 Stilte over alle landen

Zegen

Gezang 456: 3