Werkzaamheden De Bron

De afgelopen weken is enorm hard gewerkt aan de installatie van de nieuwe ventilatie. Onder professionele begeleiding en met deskundige vrijwilligers zijn plafonds opengemaakt, is verlichting ontmanteld, zijn de oude kanalen, leidingen, elektra en oude apparatuur verwijderd, de nieuwe apparatuur geïnstalleerd, de nieuwe kanalen gemonteerd en elektra aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is ook besloten om een groot deel van de verlichtingsarmatuur te vervangen door ledverlichting. Daarnaast vonden we het ook verstandig om de wanden van de zalen, de kozijnen en de deuren te voorzien van frisse nieuwe kleuren. Op dit moment zijn een aantal (schilder-) vrijwilligers nog bezig met deze opknapbeurt.

Het college van kerkrentmeesters is blij dat de werkzaamheden volgens planning konden verlopen en dat daarnaast de extra werkzaamheden verricht konden en kunnen worden.
Het college van kerkrentmeesters wil dan ook, via deze weg, iedereen die bereid is geweest om zich in te zetten voor dit enorme project bedanken voor zijn inzet!