Opvang vluchtelingen Oekraïne

Voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne:

Intussen is het al weer enkele weken geleden dat de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne zich in onze gemeente meldden. Ongeveer 35 vluchtelingen in de leeftijd tussen 3 en 49 jaar wonen nu in het ‘oude Rabobank gebouw’. Daarnaast wonen er tientallen vluchtelingen in de regio bij mensen thuis.

Gecoördineerd door de Gemeente Altena werken vanaf de start van de opvang nagenoeg alle kerken en andere maatschappelijke instellingen zoals Kozakken Boys4All en De Bibliotheek CultuurPuntAltena op een prettige en intensieve manier met elkaar samen. Periodiek komen we bij elkaar om gezamenlijk de voorgang af te stemmen en concreet invulling te geven aan de hulp en ondersteuning van de mensen uit Oekraïne.

Een aantal van hen is aan het werk bij bedrijven in de regio. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de mensen te betrekken bij het maatschappelijke leven in onze gemeente. Ook worden er op een aantal dagen taallessen verzorgd zodat de mensen zo veel als mogelijk zelfredzaam worden.

Voor de komende (zomer)maanden wordt gewerkt aan een activiteitenkalender om de mensen zoveel als mogelijk een zinvolle invulling te geven aan hun tijd in Werkendam. Dat varieert van kerkelijke activiteiten tot sportactiviteiten.

Overdag is er continu iemand van de gemeente op de locatie aanwezig om vragen te beantwoorden en allerlei zaken te regelen (bijvoorbeeld de afstemming met Breda waar de vluchtelingen zich melden om vervolgens elders hun ‘woonplaats’ te betrekken).

Wat opvalt is dat de mensen uit Oekraïne graag onder de mensen zijn en het fijn vinden om erop uit te trekken om het dorp ‘te verkennen’.

Voortdurend zijn er allerlei zaken waarmee onze naasten geholpen kunnen/moeten worden. Deze hulpvragen worden gecoördineerd door Inge Cok. Zij beheert de LouLou app waarin deze hulpvragen kenbaar worden gemaakt. Dat varieert van de vraag om speelgoed voor de kinderen tot de vraag of iemand moeder en dochter naar het gemeentehuis in Almkerk kan vervoeren om ingeschreven te worden. Wilt u onderdeel zijn van deze appgroep van 180 mensen die ‘klaarstaan’ om te helpen? Meld u dan aan bij Inge Cok, 06-48177930.

Heeft u vragen of wilt u ook betrokken zijn bij de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen, neem dan gerust contact op met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl) of één van de diakenen.