Vijfjescollecte 10 okt wordt ‘Bestemmingscollecte’

Op D.V. zondag 10 oktober stond in de ochtend- en de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte op de agenda. Dit najaar wil het college van kerkrentmeesters echter een wijziging aanbrengen en er een Bestemmingscollecte van maken. De komende tijd moet er fors geïnvesteerd worden in ventilatie van alle vergaderzalen van zowel de Dorpskerk als De Bron. Bij de begroting 2021 was al een bedrag gereserveerd van € 20.000 maar alle offertes wijzen erop dat het dubbele bedrag nodig zal zijn.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk om ruimhartig aan deze najaarscollecte ten gunste van de investeringen bij te dragen met als specifieke bestemming ‘Verbetering Ventilatie’. Met uw extra bijdrage hopen we de negatieve begroting om te buigen zodat ook voor toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Zoals we gewend zijn zal ook op D.V. zondag 10 oktober in de Givt-app de 1e collecte voor de diaconie zijn en zal de bestemmingscollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Betreffende bankstortingen deze 2e collecte a.u.b. onder vermelding ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank,
Het college van kerkrentmeesters.