Solidariteitskas

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat, zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat, worden gefinancierd uit de Solidariteitskas. Binnenkort zullen de betalingsverzoeken voor uw bijdrage weer worden verzonden.

Van gemeenten voor gemeenten:

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10,00 per 18+-lid, waarvan het deel van de hervormde gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het college van kerkrentmeesters