Solidariteitskas 2021

Binnenkort zullen de betalingsverzoeken voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas weer worden verzonden. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas.

Ván gemeenten vóór gemeenten – “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” (Hebreeën 13:16, NBV).

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen u een bedrag van minimaal €10,00 per 18+-lid, waarvan het deel van de hervormde gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?

Ook nu weer verzoekt het college van kerkrentmeesters of u (indien van toepassing) wilt overgaan op het verstrekken van een incassomachtiging. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het college van kerkrentmeesters