KRM – Begroting 2021

Op 6 oktober jl. is de begroting 2021 op de vergadering van het college van kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 2 november, dinsdag 3 november en donderdag 5 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.

Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling.
Daarna zal de begroting 2021 gepubliceerd worden op de website via de knop naast het ANBI-logo.