CVK: Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 ter inzage

Op 14 juni jl. is de jaarrekening 2020 op de vergadering van de Algemene Kerkenraad besproken.

De jaarrekening ligt ter inzage maandag 12 juli, dinsdag 13 juli, woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met dhr. Nieuwenhuyzen voor een afspraak.
Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.