Gewijzigde plaatselijk regeling Algemene Kerkenraad

De plaatselijke regeling voor de Algemene Kerkenraad is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in paragraaf 1.1 over de afvaardiging vanuit de Wijkkerkenraden naar de Algemene Kerkenraad. Het aantal diakenen is aangepast van 4 naar 2, vanuit beide wijken 1 diaken. Ook is de stratenlijst in de bijlage van de plaatselijke regeling geactualiseerd. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba van wijk 1: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba van wijk 1 ingediend worden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 6 december zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.