CvK: Begroting 2024

Begroting 2024

Op 30 november is op de vergadering van de algemene kerkenraad de begroting 2024 van het college van kerkrentmeesters besproken. Deze begroting ligt ter inzage op dinsdag 19 december, woensdag 20 december en donderdag 21 december van 19.00 uur tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de begroting wilt inzien is het vriendelijke verzoek om (tijdig) contact met hem op te nemen voor een afspraak.
Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.