ACTIE KERKBALANS 2021

Actie Kerkbalans 2021 nu ook per e-mail

In de weken van 16 tot en met 29 januari 2021 gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. De lopers gaan weer op pad om bij u de toezeggingsbrief met begeleidende brief af te geven. Net als in voorgaande jaren zullen zij weer met u afspreken wanneer zij de retourenvelop met uw ingevulde toezegging weer bij u op willen halen. De lopers doen dit werk vrijwillig en daar is het college van kerkrentmeesters erg blij mee. Elk jaar is dit weer een intensief traject. Om dit werk minder arbeidsintensief te maken heeft het college de afgelopen jaren aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt opgeven op de toezeggingsbrief. Tot nu toe hebben circa 600 gemeenteleden dat gedaan.

In het afgelopen jaar is ons ledenbestandsysteem gereedgemaakt voor het versturen van de toezeggingsbrief per mail. Nu is het zover dat we hiervan gebruik kunnen maken. Dit gebeurt volledig automatisch en bespaart dus veel werk. Vanaf heden hoeven de lopers niet meer bij deze circa 600 adressen langs te gaan.

De toezeggingsbrieven van deze mensen worden rond 9 januari 2021 via beveiligd mailverkeer (AVG-proof) naar de opgegeven mailadressen verzonden. Deze mail wordt verzonden vanuit het mailadres kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. In de mail staat de instructie op welke manier u stap voor stap de digitale toezegging kunt opgeven en retour zenden. Ieder mailadres heeft een unieke code en in de mail zelf zit ook een unieke link om in te loggen. Het systeem hebben we vooraf getest bij enkele leden en blijkt goed te werken en gebruiksvriendelijk te zijn.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen voor zowel de digitale actie als voor de traditionele manier met enveloppen, zou het kunnen dat er gemeenteleden zijn die geen envelop met toezeggingsbrief of e-mail ontvangen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Neem dan alstublieft contact op met het college van kerkrentmeesters via de e-mail kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of schrijf een briefje met uw vraag, opmerking en uw gegevens en geef dat af bij een van de kerkrentmeesters of stuur het naar het college van kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB, Werkendam. Aan de gemeenteleden die nog geen mailadres hebben opgegeven, doet het college nogmaals het vriendelijke verzoek om mee te werken aan het opgeven van uw mailadres op de papieren versie van de toezeggingsbrief 2021 zodat het werk van de lopers en het werk bij de voorbereidingen voor de volgende Actie Kerkbalans weer wat gemakkelijker wordt.

College van Kerkrentmeesters