40 jaar organist!

40-jarig jubileum Aldert van Hoornaar

Zondag 1 januari was het in meerdere opzichten een speciale zondag. Niet alleen was het nieuwjaarsdag, vanaf deze plaats wenst het college van kerkrentmeesters u allen een gezegend nieuw jaar toe, maar in het bijzonder voor onze vaste organist Aldert van Hoornaar was het een speciale dag. 40 jaar geleden, nieuwjaarsdag 1983, begeleidde hij voor het eerst een dienst in onze hervormde gemeente van Werkendam.
Als kerkrentmeesters, kerkenraden en gemeente zijn wij dankbaar dat hij zoveel jaren muzikale leiding heeft kunnen en mogen geven aan onze gemeente. In beide diensten is hier aandacht aan gegeven, zijn de felicitaties overgebracht en is de dankbaarheid uitgesproken.
In het late voorjaar hopen wij een mooie avond te organiseren waarbij we aan dit jubileum verder aandacht hopen te kunnen geven.