Wijknieuws wk-38

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondagmorgen 20 september tijdens de belijdenisdienst, onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. Uitgenodigd zijn de nieuwe belijdende leden met hun families en vrienden, zal er beperkt plek over zijn voor nog een aantal gemeenteleden. Opgave voor deze dienst bij Hans de Smit. Zie nadere informatie hieromtrent verderop.
In de avonddienst ook onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

Op D.V. zondag 27 september, in de morgendienst ds. N.W van den Houten uit Ede, uitgenodigd leden met de achternaam I t/m R.
In de avonddienst ds A. Hamstra uit Zuidland.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Belijdenisdienst wijkgemeente 1 aanstaande zondag 20 september
In de morgendienst die op aanstaande zondagmorgen 20 september plaatsvindt, zal door een aantal leden van onze wijkgemeente openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. Dit betreft Willem van Berchum en Jessica van Berchum – Ottevanger (Van Randwijklaan 57, 4251 VT Werkendam), Jasper Dekker en Tanja Liefers (Goudenregenhof 13, 4285 DK Woudrichem, zij verhuizen een dezer dagen naar Sleeuwijk, en hopen te trouwen op 31 oktober D.V.),  Anton Faro (Van Heldenstraat 90, 4251 BT Werkendam) en Toos van Seters (d’Altenaer 44, 4251 TZ) Werkendam). Toos heeft ook meegedaan met de belijdenisgroep en komt als belijdend lid over uit de Rooms-Katholieke kerk. Zij hoeft daardoor alleen de 3e belijdenisvraag te beantwoorden.

In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van hen die belijdenis doen, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 19 september 18.00 uur gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

Ds. Guido van der Neut

Oppas
Zondagmorgen 20 september, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Melissa Vogel en Dorien Vos

Zondagmorgen 27 september, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Linda van Oord en Naomi den Breejen

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 20 september (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld 1 Koningen 19:1-16: Elia ontmoet God.
Leiding:
groep 1 t/m 6: Sijtje, Anja en Frederique

Op zondagmorgen 27 september (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 8: 23-27: Storm op het meer.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Wendelina, Miranda en Diana
groep 6 t/m 8: Joska en Linda

PASTORALIA
Gemeenteleven

Zieken
Bert Damen (Raadhuisplein 8, 4251 VZ Werkendam) kreeg begin september weer een heel goede uitslag op zijn periodieke controle. Reden voor opluchting en grote dankbaarheid opnieuw, en des te meer omdat Bert en Marry afgelopen week ook mochten vieren dat ze 45 jaar getrouwd waren. 1,5 a 2 jaar geleden vreesden ze nog voor Berts leven. Extra bijzonder dan, zo’n mijlpaal.

Hennie Kramp – Bakker (Bruine Kilhaven 4, 4251 LG Werkendam) heeft afgelopen maandag, mits het dit keer wél doorging, een galblaasoperatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. Een week eerder ging deze op het laatste moment niet door vanwege een planningsfout in het ziekenhuis. We hopen en bidden dat deze operatie nu wel is doorgegaan en naar wens is verlopen. Een voorspoedig herstel toegebeden!

Ds. Guido van der Neut

Jaarthema: Navolging: in de voetsporen van Jezus…
Jezus Christus stierf aan een kruis om mensen te redden. Iedereen die vertrouwt op Jezus, Hem aanvaardt als Verlosser en Heer en zijn zonden belijdt aan Hem, wordt vergeven en gered. Gered van de macht van de zonde, van de duivel, van de dood en van de hel. Dit is een geweldige boodschap voor ieder mens, die vaste grond onder de voeten geeft, vrijheid, uitzicht, blijdschap, dankbaarheid!

Maar hoe leef je verder, als je dit gelooft? Wat betekent het, dat we Jezus ‘Heer’ noemen? Een passief (geloofs-) leven, in afwachting van de hemel, is niet waar Hij ons voor roept. Hij roept op tot navolging, tot discipelschap. De eerste discipelen 2000 jaar geleden konden letterlijk achter de Here Jezus aanlopen. Wij kunnen dat niet. Toch roept Jezus ons ook nu, in de 21e eeuw, om Hem te volgen, op elk terrein van ons leven. In overgave aan Hem te leven, met tot onze laatste snik, een actieve lerende houding. ‘Je bent nooit te oud om te leren’ zegt men, en dat klopt. God wil ook graag dat wij ons leven lang blijven leren van Hem. Met elkaar als wijkgemeente gaan we hierover nadenken dit seizoen, hierover bidden en zingen en waar mogelijk dit in de praktijk brengen. De gezinsdienst op de startzondag, 13 september, ging hierover en met ons allen zijn we direct dit mooie en belangrijke onderwerp ingedoken!

Ds. Guido van der Neut

Bezoeken
Pas geleden vroeg iemand mij een en ander over wie ik wel en niet bezoek. De gedachte dat ik iedereen een keer bezoek, blijkt bij sommigen te leven. Dat zou ik wel wensen, maar u moet beseffen dat onze wijkgemeente zo’n 2000 leden heeft. En dat is echt puur en alleen wijk 1… onmogelijk dus om iedereen te bezoeken, omdat bezoekwerk niet mijn enige taak is. Als een gemeentelid in een ziekenhuis verblijft, bij andere ernstige situaties maar ook bij kroonverjaardagen van 80, 85, 90 enz. en bij huwelijksjubilea van 50, 60 enz.jaar, komen Henri of ik op bezoek. Verder doe ik in weken dat dat qua tijd lukt nog enkele pastorale bezoeken en kennismakingsbezoeken. Als u bezoek op prijs stel, nodig Henri of mij gerust uit. Als ik een keer gezegd heb, dat ik een keer langs zou komen, staat u waarschijnlijk nog op mijn lijstje, dat duurt soms lang helaas. Als het al te lang duurt, stuurt u me gerust een berichtje met een uitnodiging. Misschien bent u aan mijn aandacht ontsnapt, dat overkomt mij wel eens, excuus daarvoor. Neem van mij aan dat dat geen kwade wil is!

Als gemeenteleden verhuizen, is dat normaliter geen aanleiding voor een bezoek, dat was ook een vraag. Nogmaals, stelt u prijs op een bezoek, Henri of mij uitnodigen mag altijd natuurlijk.

Als ik via via hoor dat iemand zegt ‘ik zie nooit iemand van de kerk’, dan is dat altijd gezegd tegen een ander gemeentelid. En de kerk, dat zijn wij toch met z’n allen? U bent de kerk. Dus het klopt strikt genomen niet. En als protestanten hebben we geen onderscheid tussen geestelijken en leken. Een kerkelijk werker, ouderling, diaken of dominee is niet ‘de kerk’ en staat niet dichter bij onze Vader dan u zelf. Hecht meer waarde aan bezoek van mede-gemeenteleden, geniet daar van en spreek met elkaar opbouwend over geloof en over onze Heer.

Ds. Guido van der Neut

Startdag
De startdag op zaterdag 12 september was met een gezellige fietstocht en lunch, en verschillende activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren weer zeer geslaagd! Startdagcommissie, kinderclubleiding en 12+ en 16+.
Leiding super bedankt voor een mooie dag!

Ds. Guido van der Neut

Bijbelkringen
Zoals verteld in de gezinsdienst zullen we bij voldoende animo meerdere nieuwe bijbelkringen opstarten in oktober. Daarvoor zullen er meerdere avonden in oktober gepland worden, waarop jij en u vrijblijvend kunnen kennismaken met wat dit inhoudt. In de kern gaat het om een groepje van 6-8 gemeenteleden (gezien het huidige advies om maximaal 6 gasten thuis te ontvangen), waarmee je met elkaar een stukje uit de Bijbel leest, en dat bespreekt. Interactief dus en daardoor op een andere manier leerzaam dan een de zondagse kerkdienst. In de volgende Kerkklanken meer informatie hierover!

Ds. Guido van der Neut

Aankondiging jongerenkring
Er is een nieuwe groep opgestart: de jongerenkring! Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar en geven we zelf invulling aan de avonden met een bijbelstudie of iets soortgelijks. Daarnaast organiseren we eens in de zoveel tijd ook leuke activiteiten. Wij zijn een diverse groep jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom!

De jongerenkring is op de even zondagavonden  van 19.45-21.30 uur. We trappen het seizoen af op 20 september, bovenzaal van De Bron.

Voor meer informatie: jongerenkringwijk1@gmail.com of app Annegida Koek (+31 6 21302420)

Opruimactie / World Cleanup Day
Zaterdag 19 september is het weer World Cleanup Day, of Wereld Schoonmaak Dag, een dag waarop over de hele wereld mensen het probleem van straatafval proberen tegen te gaan. Wegens het succes van de cleanup in juli wilden wij graag aan deze dag meedoen! Op zaterdag 19 september verzamelen we bij het pontje van 16.00 tot 17.30 uur om de strandjes op te ruimen. Er zijn ook materialen voor kinderen aanwezig, dus neem vooral je kinderen, kleinkinderen of neefjes en nichtjes mee. Erna zal er wat te drinken zijn. Opgeven kan bij Annegida Koek: annegida.oreo@hotmail.com

Boekenmarkt 2020
Zaterdag 3 oktober hopen we weer een boekenmarkt te houden in De Bron. We zijn heel blij dat het ook dit jaar door kan gaan! De opbrengst van de boekenmarkt is dit jaar bestemd voor het werk van Judith van Ekris in Athene. We zijn nog op zoek naar boeken voor de boekenmarkt. Deze kunt u op zaterdag 12, 19 en 26 september tussen 9.30 en 14.00 uur inleveren bij Tijs en Liesbeth Hovestadt, W​erkensedijk 27.
Voor ophalen van uw boeken kunt bellen naar Cornelis Boom tel. 06-12657643

Gift
Via ouderling Wil Verlee een gift van € 10,00 ontvangen voor het wijkfonds.
Hartelijk dank!

Bloemendienst
Via Hannie Visser van het PTO een gift van € 20,00 ontvangen voor de bloemendienst.
Hartelijk dank!

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.
Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 25 september en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 21 september:
– 20.0
0 uur, vergadering consistorie/Pastoraal team, De Bron.

Woensdag, 30 september:
– 19.
30 uur, catechisatie 12 -14 jaar, De Bron.
– 19.00 uur, catechisatie 14 – 18 jaar, De Bron.
– 20.00 uur, introductie belijdenis, De Bron.