Update kerkdiensten juli + augustus

Vanaf 1 juli is er de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand hebben wij destijds gemeend een vierdeling in het alfabet te moeten maken. Sinds dit moment hebben we 6 diensten gehad, waarvan 2 bijzondere diensten waren. We zien dat er tijdens de diensten nog plaats is voor meer personen, zeker in de avonddiensten.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om de oorspronkelijk indeling te herzien.

We gaan over tot een driedeling van de gemeente voor de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn vrij voor iedereen. Uiteraard kan het voorkomen dat een avonddienst een keer vol is, laat u zich daar niet door weerhouden. In de afgelopen periode is dit zelden het geval geweest.

Dit is de indeling:

26 juli 10u: leden met achternaam S t/m Z26 juli 18u: iedereen is welkom
2 aug 10u: leden met achternaam A t/m H2 aug 18u: iedereen is welkom
9 aug 10u: leden met achternaam I t/m R9 aug 18u: iedereen is welkom
16 aug 10u: leden met achternaam S t/m Z16 aug 18u: iedereen is welkom
23 aug 10u: leden met achternaam A t/m H23 aug 18u: iedereen is welkom
30 aug 10u: leden met achternaam I t/m R30 aug 18u: iedereen is welkom

Tijdens de ochtenddiensten is er ook weer oppas en kindernevendienst.

De reacties die wij de afgelopen diensten mocht vernemen zijn zeer positief. De blijdschap die er onder velen is na het bezoeken van de eredienst en het weer mogen zingen, is zeer groot. Laten we onze Vader loven en prijzen door in de dienst aanwezig te zijn en te zingen tot Zijn eer.

Wij zien uit naar een persoonlijke ontmoeting met u en jou!

De kerkenraad