Wijziging e-mailadres scriba

Het e-mailadres van de scriba van wijkgemeente 2 is per 6 juli 2020 gewijzigd in:
scriba-w2@hervormdwerkendam.nl