Uitslag stemming vacature ouderling

De uitslag van de stemmingsvergadering voor de vacature van ouderling gehouden op 5 maart 2024 waarbij 78 stemmen werden uitgebracht, is als volgt:

Br. P.J. van der Linden (Klaproos 68, 4251 JG): 44 stemmen
Br. O. Paans 32 (Voorstevliet 26, 4251 EX): 32 stemmen
Ongeldige stemmen: 2

Daarmee is br. Van der Linden gekozen. We bevelen de gekozen broeder, en de niet gekozen broeder in uw gebed aan. Br. van der Linden dient zijn beslissing uiterlijk 16 maart bekend te maken.