Uitslag stemmingsvergadering ambtsdragers

Tijdens de stemmingsvergadering voor de vacatures van de kerkenraad op donderdagavond 17 november jl. zijn de volgende broeders verkozen:

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
Broeder G. Westerlaken, Eemsteyn 24 (4251 HN)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
Broeder P. de Heer, Havenstraat 52-5 (4251 BD)

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
Broeder M.J. van Horssen, De Graaff 66 (4251 HW)

De beslissing moet D.V. uiterlijk zaterdag 26 november bekend worden gemaakt bij de scriba, broeder De Vree.

We bevelen de hierboven genoemde broeders, maar ook de broeders Van den Adel, Hoeflak en Kamp die niet gekozen zijn, van harte aan in uw gebed.