Vacature kerkenraad

Er is nog één vacature in de kerkenraad voor het ambt van ouderling (afgezien die van de predikant).
We verzoeken u namen in te dienen van belijdende lidmaten die u voor het ambt van ouderling geschikt acht.
Stuur uw aanbevelingen naar de scriba, D. Verboom, Vissersdijk 53 of via e-mail scriba-w2@hervormdwerkendam.nl.
U kunt dit doen t/m vrijdag 23 februari. De stemmingsvergadering vindt plaats op dinsdag 5 maart, aanvang 19.45 uur in de grote zaal van De Bron.
Laat uw meeleven blijken door namen in te dienen en uw gebed voor de vervulling van deze vacature.
De kerkenraad is immers een vertegenwoordiging van de gemeente!

De kerkenraad